<

Kartoffelavlere får nej til at bruge Reglone på dispensation i år17-06-2024 - 10:13

Miljøstyrelsen har for første gang afvist at give dispensation til brug i kartofler

 

Med Miljøstyrelsens afgørelse skal kartoffelavlerne finde andre muligheder for nedvisning end ved brug af Reglone. Foto: Anne-Mette Engelbrecht.

Af Helge Lynggaard

 

Der bliver ingen dispensation til kartoffelavlerne om at brug Reglone i år. 

 

Det skriver Seges Innovation i fredagens udgave af LandbrugsInfo, og allerede torsdag fik medlemmer af brancheorganisationen Danske Kartofler samme besked.

 

Avlerne har siden 2019 fået dispensation til at bruge Reglone til nedvisning af kartoflerne. Dispensationerne til Reglone har hvert år vakt voldsom kritik fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, der henholder sig til, at Reglone er forbudt i EU og derfor bør der heller ikke gives dispensation i Danmark. 

 

Danske Kartofler har da heller ikke valgt at søge om dispensation til Reglone til alle former for kartofler. I år er der kun søgt om at måtte bruge Reglone til certificerede læggekartofler og dermed en mindre del af den samlede kartoffelproduktion. Men i år har Miljøstyrelsen valgt slet ikke at give dispensation til brugen af Reglone i kartofler.

 

Ifølge LandbrugsInfo er baggrunden for Miljøstyrelses afslag, at der ved opdaterede beregninger er fundet en uacceptabel risiko for personer, som efter indtrængning i marken kommer i kontakt med behandlede planter. 

 

- Årsagen er nye krav til vurdering af pesticider i Nordzonen, hvor der nu bruges nogle meget konservative standardværdier (default) ved beregning af eksponeringsrisikoen (DFR) og halveringstid (ED50) ved brug af Reglone i kartofler. Det skyldes, at data fra tidligere studier i Spanien, Italien og Ungarn, ikke længere kan bruges efter de nye retningslinjer, da de klimatiske forhold ikke er sammenlignelige med danske, og det fjerde engelske studie er mangelfuldt, fremgår det af LandbrugsInfo.

 

Miljøstyrelsens risikovurdering viser sikker anvendelse for sprøjteførere, men ikke for beboere og forbipasserende til sprøjtede marker. Der opstår, ifølge Miljøstyrelsen, en uacceptabel risiko ved indtrængning i marken. Brancheforeningen Danske Kartofler accepterer afgørelsen, da Danske Kartofler kun ønsker at anvende kemiske midler, hvor der kan anvises sikker anvendelse. 

 

- Afslaget efterlader kartoffelerhvervet i en uløst og kritisk situation, som kan få store økonomiske konsekvenser, hedder det i LandbrugsInfo.

 

- Beslutningen ændrer derfor ikke på behovet for at finde alternative løsninger til kemisk vækststandsning, som kan sikre en dansk produktion af certificerede læggekartofler og dermed en produktion af brugskartofler af høj kvalitet i ind- og udland. Vækststandsning af kartofler vil blive en kombination af flere løsninger og gentagne behandlinger.

 

Artikel fra Grovvarenyt fredag 14. juni 2024.

<