< Tilbage

BASF og slagteri i stort projekt med nitrifikationshæmmer11-05-2023 - 11:18

84 landmænd med 20.000 hektar med i projekt, der skal reducere mængden af drivhusgasser

Anders Fjendbo, BASF, til højre, fortæller om brugen og perspektiverne ved at bruge nitrifikationshæmmeren Vizura til naturgødningen. Pressefoto.

Af Helge Lynggaard

 

BASF har startet et pilotprojekt sammen med Danish Crown for at demonstrere, at nitrifikationshæmmere kan reducere mængden af drivhusgasser med tre til fem procent per kilo kød. Allerede nu deltager 84 danske landmænd med over 20.000 hektar jord i forsøg i projektet. Projektet er også støttet af DLG og Seges Innovation.

 

Sammen sigter BASF og Danish Crown mod at levere dokumentation i stor skala af den forbedrede klimaeffekt af BASF's nitrifikationshæmmere på området, oplyser parterne i en pressemeddelelse. 

Halvering af lattergasemission

 

Virkstoffet i BASFs nitifikationhæmmer Vizura har potentiale til at halvere lattergasudledningen ved at forsinke processen, hvor specifikke bakterier i marken omdanner ammonium til nitrat. Meget af dette ammonium kommer fra organisk og mineralsk kvælstofgødning, og når processen forsinkes, reduceres lattergasemissionerne til atmosfæren med gennemsnitligt 50 procent. Derudover forventes landmændene at kunne reducere deres omkostninger ved køb af gødning, fordi nitrifikationshæmmeren fastholder kvælstof i rodzonen.  

 

- Vores nitrifikationshæmmer er almindeligt kendt og bruges til at begrænse udvaskningen af nitrat fra markerne og øge udnyttelsesgraden af næringsstofferne i gyllen. Det interessante for svineproducenter er den indvirkning, dette kan have på kødets CO2-aftryk. Danmark er et lille land, men en af de største producenter af grise i Europa – og vi kan opskalere til, hvor meget drivhusgasudledning kan der spares i svinekødsproduktionen i Europa og endda videre, siger Anders Fjendbo, Agsolution Manager hos BASF i Danmark.

 

- Vi har det ambitiøse mål at halvere udledningen af drivhusgasser fra svineproduktionen inden 2030 og nå netto nul i 2050, og det arbejder vi hårdt på hver eneste dag i alle retninger, siger Nicolaj Nørgaard, SVP Farming fra Danish Crown. 

 

- Dette ambitiøse projekt med BASF kan gøre en reel forskel i forhold til at reducere mængden af drivhusgasser fra husdyrgødning og samtidig sikre en bedre udnyttelse af kvælstof, hvilket er afgørende i tider med høje gødningspriser.

 

Landmændene har tildelt gylle og BASF nitrifikationshæmmer til deres marker. 

BASF forventer, at de endelige markdata vil være tilgængelige i efteråret 2023, når markerne er høstet. Konkrete data for hvert kilo svinekød forventes i foråret 2024.  

 

Artikel fra Grovvarenyt 11. maj 2023

< Tilbage