< Tilbage

Godkendt 2023-resultat hos Hornsyld Købmandsgaard trods udfordringer med maltbyg24-05-2024 - 08:23

Maltbyg kostede dyrt for Hornsyld Købmandsgaard, der netop i 2023 havde øget mængden af maltbyg efter overtagelsen af Overgaard

Administrerende direktør Henrik Hedegaard, tv., og økonomidirektør Henrik Holm betegner årets resultat som tilfredsstillende. Pressefoto.

Af Helge Lynggaard

 

Trods vejrmæssige udfordringer i høst blev 2023 et godt år for Hornsyld Købmandsgaard-koncernen med et overskud på 43 mill. kr., hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

 

Regnskabet blev fremlagt på generalforsamlingen torsdag 23. maj i Hornsyld Korn A/S samt koncernens driftsselskaber, som omfatter Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvare), HK Olie A/S, Triple A A/S og HK Totalbyg A/S. Virksomheden har 187 ansatte.

 

Omsætningen i 2023 udgjorde 3 mia. kr. mod 2,9 mia. året før, og koncernens egenkapital androg 311 mill. kr. pr. 31. december 2023 svarende til en soliditetsgrad på 31,9 procent.

 

Selv om årets resultat er mindre end det foregående år (57 mill. kr.), er ledelsen overordnet set tilfreds med resultatet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Hornsyld Købmandsgaard.

- 2023 blev et år med udfordringer, bl.a. i form af manglende spiring på maltbyg, som blev nedklassificeret til foderbyg, samt prisfald på korn, gødning og træpiller samt rentestigninger. Det slår alt sammen negativt igennem på det samlede resultat, konstaterer administrerende direktør Henrik Hedegaard.

 

Maltbyg trækker ned

Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvare) opnåede i 2023 et overskud på 12 mill. kr. mod 28 mill. kr. året før.

 

- Høsten 2023 bød på store vejrmæssige udfordringer, og maltbyggen trækker ned, siger Henrik Hedegaard, der samtidig kan se frem til, at udfordringerne med maltbyg i høst 2023 også vil slå negativt igennem på det kommende års resultat.

 

Selskabet har desuden været påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med opkøbet af grovareaktiviteterne fra Overgaard Gods samt generelt stigende omkostninger. 

 

Til Grovvarenyt fortæller Henrik Hedegaard, at købet af Overgaard sidste år medførte en betydelig øgning af  mængden af maltbyg.

 

- Vi blev med overtagelsen en stor aktør på maltbyg, og derfor har det ramt ekstra hårdt, at der har været og stadig er store udfordringer med maltbyggen, siger Henrik Hedegaard.

 

Stabilitet og fremgang

Trods udfordringer i 2023 i grovvare-afdelingen har Hornsyld Købmandsgaard samlet set haft fremgang og stabilitet i de forskellige selskaber i koncernen.

HK Totalbyg landede et overskud på 9 mill. kr., hvilket er på samme niveau som året før.

 

- HK Totalbyg mærker fortsat byggeaktiviteten i samfundet med et højt aktivitetsniveau, og der er stor efterspørgsel både på bolig- og halbyggeri, siger Henrik Holm.

 

Han glæder sig også over, at det går godt i HK Olie, som har haft gode salgsresultater og vækst på landbrugsdiesel bl.a. i forbindelse med opkøb af grovvaredelen på Overgaard Gods. Her blev årets overskud på 14 mill. kr. mod 13 mill. kr. det foregående år.

 

Triple A fordobler

2023 blev det år, hvor Triple A for alvor slog positivt igennem, og hvor tingene fungerede optimalt både produktions- og afsætningsmæssigt.

 

- Det kører stabilt med produktionen, og vi har fremgang i afsætningen, både på det danske marked og på en række eksportmarkeder i Europa og Asien, siger Henrik Hedegaard, der glæder sig over et overskud på fire mill. kr. mod to mill. kr. året før.

 

Ledelsen forventer højere aktivitet for den samlede koncern i det kommende år med baggrund i fastsatte vækstmål for alle forretningsområder.

 

Hornsyld Købmandsgaard-koncernen er en familiedrevet virksomhed, og er en af de få privatejede grovvareforretninger, der er i Danmark.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 21, 24. maj 2024

< Tilbage