< Tilbage

Privat testcenter afprøver nu foder til smågrise på fire kg26-08-2019 - 11:21

SvineRådgivningens samarbejde med svineproducent Sven Agergaard, Herning, bliver nu udvidet, så der også kan testes foder og tilsætningsstoffer til de helt små grise 

 

Forsøgsleder Dorthe Carlson, SvineRådgivningen, i stalden med de helt små grise, der er sat ind for få dage siden. Foto: Helge Lynggaard.

Af Helge Lynggaard

 

Efter flere opfordringer fra producenter af foder og tilsætningsstoffer er I/S SvineRådgivningen nu gået i gang med at teste produkter på helt små grise fra fire kg i et nyt koncept kaldet TestGris Baby.

 

Her kan foder og tilsætningsstoffer afprøves på cirka 1.200 smågrise i intervallet 4 – 6,5 kg i løbet af to uger.

 

Testene foregår på Skjoldborg ved Herning hos svineproducent Sven Agergaard, der i 2015 byggede en ny stor stald. Her har SvineRådgivningen hidtil udført tests baseret på cirka 4.000 fravænnede grise i vægtintervallet 6,5 – 30 kg – kaldet TestGris Flex.

 

- De nye test giver mulighed for at teste mave/tarmsystemet  hos de helt små fravænnede grise over to uger på en hurtig og effektiv måde. De små grise er særlig følsomme over for den ernæringsmæssige kvalitet af foderet. De reagerer meget hurtigt på ændringer i fodersammensætning- og kvalitet, siger Niels Ove Nielsen, der efter en lang karriere som rådgiver nu er salgschef for SvineRådgivningens TestGris koncept.

 

Bedst i danske stier

- Det er det største private testcenter i Norden og så vidt jeg ved, er der ikke andre i Danmark, der foretager tilsvarende test som dem, vi nu tilbyder til de helt små grise. Der er danske virksomheder, der får lavet afprøvninger af foder med videre i Spanien, Polen og andre lande, men de resultater kan ikke altid bare overføres til danske forhold. Derfor mener vi, at det er bedst at lave afprøvningerne i danske stier, siger Niels Ove Nielsen til Grovvarenyt. 

 

Han er derfor glad for, at SvineRådgivningen nu kan tilbyde foderindustrien afprøvninger af foder og tilsætningsstoffer til de helt små grise.

 

- Alle leder jo efter den rette erstatning for zink. Vi har allerede haft flere afprøvninger i den anledning til både små og større grise, siger Niels Ove Nielsen.

 

Færdigfoder i sække

På testcenter Skjoldborg er der et avanceret foderanlæg med ikke mindre end 17 påslag. Det bliver benyttet til afprøvning af foder til grisene på 6,5-30 kg. 

 

- Til de helt små grise får vi leveret færdigblandet foder i 25 kg sække. Når grisene er fordelt på de forskellige forsøgshold bliver sækkene sat ind foran stien, og herefter bliver der fodret manuelt fem gange dagligt af Skjoldborgs medarbejdere, fortæller forsøgsleder Dorthe Carlson, SvineRådgivningen.

 

- Vi kører kun med to grupper i TestGris Baby – de grise, der får forsøgsfoderet og en kontrolgruppe.

Her skal kunden betale for det foder, der bliver benyttet. Hos de større grise kan vi køre med fire forskellige hold, og her betaler kunden for det, der skal afprøves. 

 

- Det skal dog udgøre minimum tre procent af blandingen for at vi kan være sikker på, at det er en sikker opblanding i foderet, siger Dorthe Carlson.

 

Hun understreger, at TestGris Baby er en langt mindre omfattende og billigere afprøvning, hvor det kan testes, hvor godt grisen trives i form af tilvækst, foderforbrug og medicinforbrug.

Ifølge Dorthe Carlson er der næsten ingen grænser for, hvad de kan teste for på Skjoldborg.

 

- Det kan være råvarer, aminosyrer, mineraler, ja selv urter, siger hun.

 

Foderprøver til kemisk analyse

 

En stor del af forsøgsarbejdet kan hun klare foran computeren på kontoret i Herning. Men en gang om ugen er hun i stalden, når hun tager prøver af foderet, der bliver sendt til kemisk analyse.

 

- Når et forsøg er afsluttet, udarbejder vi en rapport. Vi opfordrer kunden til at offentliggøre den, så resultaterne kan bruges i rådgivningen, for vi er selvfølgelig interesseret i at have et bedre rådgivningsgrundlag. Men der kan være gode grunde til ikke at offentliggøre resultaterne, hvis for eksempel det er på et tidligt stadie i et udviklingsprojekt, siger Dorthe Carlson.

 

Niels Ove Nielsen understreger, at forsøgsarbejdet også er for at skabe et ekstra forretningsben for SvineRådgivningen.

 

- Vi synes, at vi er lykkedes som et privat og uvildigt testcenter. Vi har i løbet af 3,5 år gennemført i alt 19 afprøvninger (heraf tre efter TestGris Baby konceptet). Det tolker vi selv som en blåstempling af testcenteret.  

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 34, 23. august 2019

 

< Tilbage