< Tilbage

Vestjyllands Andel får 88 mio. kr. i overskud før skat17-09-2019 - 11:42

Bestyrelsen foreslår efterbetalingen bliver 43 millioner kroner mod 55 millioner kroner sidste år.

 

Vestjyllands Andel har rundet en omsætning på 2,18 milliarder kroner i det seneste regnskabsår. Pressefoto.

Vestjyllands Andel stod godt igennem sidste sommers tørke. Det er grovvareselskabets seneste årsregnskab et tydeligt bevis på, lyder det fra Vestjyllands Andel, som fredag middag offentliggjorde det seneste regnskabsresultat.

 

På toplinjen har Vestjyllands Andel (VA) øget omsætningen til 2,18 milliarder kr., og selskabet kommer ud med et koncerndriftsresultat på 88,2 millioner kr. før skat.

 

- Efter et år med store udfordringer for landbruget omkring den lille høst 2018, er det glædeligt, at vi i Vestjyllands Andel kommer godt ud af året. Det er tilfredsstillende og ventet, at omsætningen er steget, ligesom resultatet må betegnes som tilfredsstillende med baggrund i den mindre kornindgang, påpeger Leif Haubjerg, bestyrelsesformand i Vestjyllands Andel.

 

Han bakkes op af administrerende direktør Steen Bitsch, der kalder afvigte regnskabsår for skelsættende.

 

-2018/2019 blev på mange måder skelsættende for Vestjyllands Andel. Indtægterne fra høsten 2018 påvirker regnskabet negativt med 25 millioner kr. i forhold til sidste år. Derimod er omsætningen på foder steget betydeligt, nøjagtigt som det er tilfældet for vores øvrige grovvareaktiviteter. Resultatet påvirkes ligeledes af, at Vestjyllands Andel for første gang aflægger et konsolideret koncernregnskab. Det har resulteret i en ekstraordinær indtægt fra selskaberne på cirka 20 millioner kr., påpeger Steen Bitsch.

Bestyrelsen i Vestjyllands Andel foreslår på selskabets generalforsamling 2. oktober  en overskudsudlodning på 43 millioner kr. til medlemmerne mod 55 millioner kr. efter regnskabsåret 2017/18.

 

Investeringer i det 

grønne område

Vestjyllands Andel er i øjeblikket i gang med en større ERP-investering. Endvidere investeres der massivt i det grønne område. 

 

- Positiv udvikling i basisforretningen er et afgørende fundament for at skabe den nødvendige udvikling i almindelighed. Eksempelvis inden for det grønne område, hvor investeringerne i afvigte regnskabsår har andraget cirka 30 millioner kr. 

 

- Vi ser disse investeringer som afgørende vigtige for fremtiden, idet Vestjyllands Andel ønsker at spille en fremtrædende rolle i den grønne dagsorden og fortsat søger at udvikle bæredygtige løsninger til gavn for medlemmerne, fortæller Steen Bitsch.

 

Et stigende medlemstal indikerer da også, at Vestjyllands Andels fokusområder stemmer godt overens med de behov og ønsker, som den moderne landmand har til sin produktion, understreges det i pressemeddelelsen.

 

- Vi glæder os over at være med i front omkring den grønne omstilling, og vi får også mange anerkendende ord om dette engagement. Mange nye medlemmer har valgt Vestjyllands Andel som deres leverandør af varer og tjenesteydelser, hvilket vi ser som et tegn på, at vi gør det rigtige med innovation og partnerskab. Det er derfor glædeligt, at vi foreslår generalforsamlingen endnu en stor udlodning til vores ejere, slutter bestyrelsesformand Leif Haubjerg.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 36, 6. september 2019

< Tilbage