< Tilbage

Pløjefri landmænd foreslår fornuftig brug af glyphosat01-11-2019 - 14:15

For at imødekomme de mange kritiske røster i den følelsesladede debat foreslår Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK), at brugen af glyphosat indskrænkes, så der ikke sprøjtes på stående afgrøder op til høst, men kun forud for etablering af nye afgrøder

 

FRDKs formand, Henrik Terp, der sammen med bestyrelsen foreslår en reduceret brug af glyphosat. Pressefoto.

De pløjefri landmænd, som er organiseret i Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmarkk, FRDK, har netop besluttet at foreslå det de kalder ”en fornuftig brug af glyphosat fremover i landbruget”.

 

Det fremgår af en pressemeddelelse fra foreningen.

 

- Helt uden glyphosat bliver vi nemlig tvunget til at anvende andre og mindre skånsomme metoder. De vil forringe såvel klimaeffekt som den øgede biodiversitet, vi opnår ved at kombinere minimal jordbearbejdning med vedvarende plantedække, Henrik Terp, formand for FRDK. 

 

Det er de negative effekter af et totalforbud, FRDK vil undgå med sit forslag om at anvende glyphosat mere restriktivt fremover.

 

Et totalforbud mod glyphosat, som er aktivstoffet i blandt andet Roundup, vil ifølge foreningen  give en række meget uheldige bivirkninger.

 

- Når myndighederne eksempelvis godkender medicin eller anden kemi, bliver fordele og ulemper altid vejet op mod hinanden. For det perfekte findes ikke. 

 

- Det gælder også for de metoder, vi som landmænd anvender i vores marker til bekæmpelse af ukrudt. 

 

- Vi er nødt til at veje fordelene op mod ulemperne, påpeger Henrik Terp.

 

 - Helt uden glyphosat bliver vi nemlig tvunget til at anvende andre og mindre skånsomme metoder. De vil forringe såvel klimaeffekt som den øgede biodiversitet, vi opnår ved at kombinere minimal jordbearbejdning med vedvarende plantedække, fastslår han. 

 

Det er netop disse negative effekter af et totalforbud, FRDK vil undgå med sit forslag om at anvende glyphosat mere restriktivt fremover.

 

Stål slår biodiversiteten ihjel

Selv driver Henrik Terp både pløjefrit og økologisk - så han kender udmærket fordele og ulemper ved de to systemer.

 

- Jeg er ikke ude på at kritisere økologien. 

 

- Men fagligt konstaterer jeg, at når ukrudtsmidler ikke må bruges, er vi nødt til at bruge redskaber som plove, harver, strigler og radrensere, påpeger han.

 

FRDK skriver, at det  ifølge al forskning fører til væsentlig mindre biodiversitet i markerne. Desuden bliver det sværere at fjerne CO2 fra luften til opbygning af jordens sundhed og opnå en markant klimagevinst. 

 

Dermed kan landmændene ikke i samme grad være med til at forhindre den globale opvarmning.

 

- Der bliver også en betragtelig større udvaskning af kvælstof samt forurening med fosfor på grund af erosion forårsaget af vind og vand, når jorden ligger hen uden plantevækst.

 

- Brugen af redskaber kræver også større mængder brændstof, som bidrager til CO2-udledningerne.

- Alt det bør politikerne tage med i deres overvejelser omkring glyphosat, siger Henrik Terp.   

 

Kun før etablering 

af ny afgrøde

En fornuftig brug af glyphosat er ifølge FRDK kun at bruge midlet forud for etablering af nye afgrøder - eller til bekæmpelse af kvik og andet rodukrudt i stubmarkerne efter høst.

 

- Vi kan godt undvære glyphosat til nedvisning og tvangsmodning af afgrøderne. Det vil også give stor sikkerhed for, at der ikke findes rester af midlet i produkterne, mener Henrik Terp.

 

Desuden peger han og bestyrelsen på, at det effektive dyrkningssystem Conservation Agriculture i høj grad kan medvirke til at sænke brugen af pesticider.

 

- Jo før, vi får mere forskning i gang, jo bedre kan vi opnå de fordele, der er ved at dyrke vores jord på den bedst tænkelige måde, afrunder Henrik Terp.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 44, 1. november 2019

< Tilbage