< Tilbage

Statsminister Mette Frederiksen: Danmark er et landbrugsland09-11-2019 - 17:50

Mange roser og enkelte store torne i den socialdemokratiske statsminstertale til landmændene 

på delegeretmødet i Landbrug og Fødevarer

Det er meget inspirerende med jeres samarbejde med DN. En stor kvittering for jeres arbejde, sagde Mette Frederiksen. Foto: Claus Haagensen.

 Af Helge Lynggaard

 

- Det er historieløst og identitetsløst at tro, at vi kan undvære dansk landbrug. Danmark er et landbrugsland. Og det skal vi være stolte af.

 

Det var ikke uden grund, at statsminister Mette Frederiksen, hovedtaleren på årets delegeretmøde i Landbrug og Fødevarer i MCH Herning Kongrescenter, i sin første del af talen kunne høste bifald blandt de mange landmænd og gæster.

 

- Det er i høj grad jer, der har båret Danmarks udvikling. Det er så grundlæggende, at et folk kan producere sine egne fødevarer. Hvis ikke I producerer de fødevarer, vi danskere forbruger, så er der nogle andre, der skal gøre det. Belastningen af klima og natur bliver ikke mindre af det. Den bliver større. 

 

Mette Frederiksen fortsatte:

 

- Som socialdemokrat er jeg ikke et sekund i tvivl om, at hvis vi ikke havde så stærk en landbrugsproduktion i Danmark, så ville mange lønmodtagere ikke have et job at stå op til.

 

Hun roste også samarbejdet mellem Danmarks Naturfredningsforening og L&F.

 

- I har en meget stærk evne til at samarbejde, og det giver genklang, når I mødes med nogen af dem, der har været jeres værste kritikere og nu forsøger at finde fælles løsninger. Det er meget inspirerende med jeres samarbejde med DN. En stor kvittering for jeres arbejde, sagde Mette Frederiksen.

 

Da statsministeren begyndte at tale om kvælstof og målrettet regulering, var det slut med de spontane bifald fra salen.

 

For i dagene op til delegeretmødet var det blevet klart, at regeringen næste efterår – 2020 – vil stille krav om en ekstra reduktion i udledningen af kvælstof på 1.150 tons. En reduktion, der kom som en stor overraskelse for de fleste.

 

- Det er ikke gået så godt med de hidtidige reduktioner, og derfor må vi handle. Jeg vil lægge op til, at der er behov for en aktut indsats for 2020 og så skal vi have en mere langsigtet løsning. For I er selvfølgelig nødt til at vide, hvad I har at gøre godt med fremover, sagde Mette Frederiksen.

 

Efter statsministerens og fødevareministerens taler var der flere delegerede, der gik på talerstolen og udtrykte deres store utilfredshed med, at landmændene nu pludselig skal til at ændre planer for det kommende dyrkningsår med så kort varsel.

 

De fik dog ikke noget svar fra ministeren.

 

Ikke optimal proces

Til gengæld blev emnet taget op igen, da Mette Frederiksen på vej ud af Herning Kongrescenter holdt et kort pressemøde.  

 

Her blev hun spurgt om, hvorfor kravet ikke er meldt ud noget tidligere.

 

- Det er ikke den optimale proces, det her, sagde statsministeren og uddybede:

 

- Vi sagde allerede i valgkampen, at den målrettede regulering var noget af det, vi skulle have kigget på. Så det er ikke noget nyt, at den socialdemokratiske regering er optaget af det. Og vi kan jo se, at vi ikke er kommet i mål. Jeg er selvfølgelig også ked af, at der bliver noget tidspres.  

 

- Men reduktionen fremgår af finansloven, og jeg synes, det vil være en stramning at sige, at det ikke har været lagt frem, når det står i finansloven. Men jeg synes heller ikke, at denne proces er den optimale. Jeg gerne have en bred aftale fra næste år, for jeg vil vældig gerne, at folk ved, hvad de har at holde sig til, sagde Mette Frederiksen.

 

Ingen gang på Jorden

Inden sin afgang lykkedes det også Mette Frederiksen af aflive enhvert ønske fra de radikales leder, Morten Østergaard, om at udtage en tredjedel af Danmarks  til natur.

 

- Det har ingen gang på Jorden at udtage en tredjedel af den danske landbrugsjord fra produktionen. Jeg synes, det er en del af vort samfunds identitet, at vi kan brødføde os selv, og at vi kan producere vores egne fødevarer. Man skal bare huske, at jo hårdere man er ved landbruget på den lange bane, jo mere begynder man bare at importere fødevarer udefra, for vi skal jo stadig have mad. Så det er ikke den rette måde at gøre det på, fastslog statministeren.

 

 

< Tilbage