< Tilbage

Høsten tilbage på sporet viser de officielle tal for udbyttet29-11-2019 - 17:58

De fleste kornafgrøder havde et udbyttet, der lå 10-15 procent højere end gennemsnittet i de seneste ti år, viser nye tal fra Danmarks Statistik over høsten 2019

Det var ikke kun kornhøsten, der blev bedre i år. Der blev høstet 49 procent mere raps i år end i 2018. Foto: Anne-Mette Engelbrecht.

Den danske høst 2019 nåede op på 9,7 mio. tons korn – lidt under årene 2009, 2015 og 2017, hvor høsten rundede 10 mio. tons. Produktionen i 2019 lå 38 pct. over produktionen i 2018, som lå på 7,0 mio. tons.

 

Det oplyser Danmarks Statistik, der nu er klar med de foreløbige tal for høsten i år.

Det samlede areal med korn faldt tre procent fra 1.416.000 ha i 2018 til 1.371.000 ha i 2019. Vinterhvede erobrede atter førertrøjen som den arealmæssigt mest betydende afgrøde med 41 pct. af det samlede kornareal, fulgt af vårbyg, som dækkede 35 pct.

 

Højere hektarudbytter

De fleste kornafgrøder havde hektarudbytter, som lå 10-15 pct. højere end normalt (gennemsnit af 2009-2018). Vejret hjalp til, da foråret 2019 var lunt og med god nedbør. Sommeren var varmere end normalt og med gennemsnitlig nedbør. Vinterhvede gav 83 hkg/ha i 2019 mod 74 hkg/ha normalt. Vårbyg havde et hektarudbytte på 62 hkg/ha mod normalt 54 hkg/ha.

 

Vinterafgrøder tilbage i varmen

Udover bedre hektarudbytter kunne landmændene i 2019 også nyde gavn af et større areal med vinterafgrøder. 

 

En del bedrifter måtte i 2018 opgive vinterafgrøder til fordel for de lavere ydende vårafgrøder på grund af et vådt efterår 2017. Efteråret 2018 var mere gunstigt, og mange vendte derfor tilbage til for eksempel vinterhvede og rug.

 

Den langsigtede udvikling i hektarudbytter påvirkes af sortsudvikling men også af landbrug, som lægger om til økologiske kornproduktion. Økologisk korn udgjorde 4,1 pct. af de samlede kornarealer i 2018 mod 2,6 pct. i 2009.

 

Stor stigning i 

produktion af raps

Produktionen af raps steg med 49 pct. - fra 489.000 tons i 2018 til 730.000 tons i 2019. 

Arealet steg med 16 pct. til 166.000 hektar og vendte dermed stort set tilbage til niveauet i 2017.

Hektarudbyttet bidrog også til produktionen med en stigning fra 34 til 44 hkg/ha. Det er et stykke over gennemsnittet 2019-2018 på 38 hkg/ha.

 

Foderærter og hestebønner

Arealet med bælgsæd (foderærter og hestebønner mv.) faldt fra 32.000 hektar i 2018 til 22.000 hektar i 2019 og fylder meget lidt i den samlede høst. Produktionen faldt mere beskedent, fra 89.000 tons i 2018 til 85.000 tons i 2019, da hektarudbyttet samtidig steg fra 28 hk/ha i 2018 til 38 hkg/ha i 2019.

 

Korn til foder og eksport

Af den danske kornhøst i driftåret 2017/18 blev 68 pct.  anvendt til foder.

Yderligere 17 pct. af kornhøsten gik til eksport, og resten fordelte sig på udsæd, mel og gryn, industriforbrug (herunder øl) samt til oplagring.

 

Danmark er nettoeksportør af korn. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde salgsværdien af det danske korn udgjorde 9,5 mia. kr. i 2018, hvilket svarer til 13 pct. af landbrugets samlede salgsproduktion. 

 

22.000 landbrug dyrkede korn i 2017, hvor 13.000 havde vinterhvede og 18.000 havde vårbyg, oplyser Danmarks Statistik.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 49, fredag 29. november 2019.

< Tilbage