< Tilbage

Forlig med Fødevarestyrelsen vil spare millioner i gebyrer15-02-2017 - 11:31

Grovvarebranchen får tilbagebetalt 22 millioner kroner og nedsat gebyrerne fremover

 

Grovvarebranchens gebyrer reduceres med knap 14 mio. kr. årligt. Foto: Colourbox.

 

Af Helge Lynggaard

 

Grovvarebranchen kan efter mange års kamp nu fejre, at gebyrerne for foderstofkontrollen bliver sat ned. 

Det er et resultat af et forlig, som Fødevarestyrelsen har indgået med Dakofo og Landbrug & Fødevarer. 

Ifølge forliget tilbagebetaler Fødevarestyrelsen knap 22 millioner kroner til grovvarebranchen for gebyrer opkrævet i perioden 2013-2016.

 

Det sker efter, at Kammeradvokaten har vurderet, at Fødevarestyrelsens hjemmel til at gebyrfinansiere dele af udgifterne til foderadministration har været tvivlsom.

 

Det er desuden besluttet, at grovvarebranchens gebyrer fremover bliver beregnet efter samme principper som gælder for de øvrige virksomheder, der betaler gebyrer til Fødevarestyrelsen. Dermed reduceres gebyrerne med knap 14 millioner kroner årlig eller hvad der svarer til cirka en tredjedel af de årlige gebyrer på foderområdet.

- Vi er godt tilfredse med forliget, siger Dakofos direktør, Asbjørn Børsting, til Grovvarenyt.

 

Han glæder sig over, at virksomheder i branchen får tilbagebetalt for højt opkrævede gebyrer, men peger på, at det væsentligste er, at gebyrerne bliver reduceret i fremtiden.

 

I branchen har der i mange år været utilfredshed med de opkrævede gebyrer og der er ifølge Asbjørn Børsting også brugt meget energi gennem årene på at få dem ændret. 

 

- Vi har årligt betalt omkring 40 millioner kroner i gebyrer hidtil, og det beløb bliver reduceret med 13,9 millioner kroner, så vi fremover skal betale godt 26 millioner kroner.

 

Kun tre år tilbage

Tilbagebetalingen på knap 22 millioner kroner betegner han som et forhandlingsresultat.

- Selv om sagen har rullet i flere år, er det dog kun perioden 2013-2016, der bliver tilbagebetaling for. Det skyldes, at krav mod staten kun kan gå tre år tilbage, siger Asbjørn Børsting.

 

Dækker kontrol af hele 

foderstofområdet

Grovvarebranchens gebyrer til Fødevarestyrelsen dækker blandt andet kontrollen af hele foderstofområdet, som ifølge Asbjørn Børsting er med til at sikre en international anerkendelse af den danske fødevaresektor.

 

- Men fordi vi nu har fået nedsat gebyret har vi jo ikke for tid og evighed lovet, at vi ikke vil ønske gebyret yderligere nedsat. Vi sammenligner os med andre EU-lande, og vi har et grundprincip om, at vi skal have ens rammebetingelser. Et område som gebyrer bør også være rimelig ens, siger Asbjørn Børsting og henviser til blandt andet Sverige, hvor gebyrerne er væsentlig lavere.

 

 

 

 

< Tilbage