< Tilbage

DLG får rekordresultat på 570 mio. kr. efter skat 21-02-2017 - 16:30

Rekordhøj indtjening i Tyskland er med til at øge overskuddet

DLG havde rekordoverskud i 2016 trods en faldende omsætning. Foto: DLG.

DLG-koncernens regnskab for 2016 blev det hidtil bedste med et resultat efter skat (EAT) på 570 mio. kr. – 12 procent højere end 2015, oplyser DLG i en pressemeddelelse tirsdag middag.

 

Ifølge DLG skyldes den store fremgang rekordhøj indtjening i Tyskland, hvor DLG’s datterselskaber leverede særdeles gode resultater. DLG deklarerer 111 mio. kr. til ejerne. DLG-koncernens driftsresultat (EBITDA) blev på 1,7 mia. kr. – på niveau med sidste års rekordresultat – trods en nedgang i omsætningen på 3,1 mia. kr. til 49 mia. kr.

 

Den lavere omsætning skyldtes lavere priser på korn og energi samt virksomhedsfrasalg. I de seneste to år er egenkapitalen vokset med 900 mio. kr. fra 4,1 mia. til 5 mia. kr., mens gælden (NIBD) blev reduceret med 1,2 mia. kr. Indtjeningsmarginen (EBITDA margin) er over de seneste to år steget fra 2,6% til 3,8%.

 

- Det gode regnskab er et resultat af tre års hårdt arbejde med at omdanne DLG fra et konglomerat til en dedikeret landbrugskoncern. Vi har indfriet vores mål om at frasælge forretningsområder, der ikke var rentable eller bidrog strategisk, og vi står nu fokuseret som Europas største grovvareselskab målt på tonnage, siger koncernchef Kristian Hundebøll.


- Samtidig har målrettede effektiviseringsprocesser i ind- og udland forbedret vores konkurrencekraft og styrket vores markedsposition i Nordeuropa. Dette gælder især inden for salg af færdigfoder, korn, gødning og økologisk relaterede produkter, siger Kristian Hundebøll.

 

I forbindelse med årsregnskabet lancerer DLG samtidig den nye koncernstrategi, ”DLG Leading the Way 2021”, der sætter en økonomisk og strategisk vækstkurs med et skærpet ambitionsniveau.

 

- Vores ambition er at øge indtjeningen med 50 procent i strategiperioden. Den omstillingsproces, vi har været igennem de sidste tre år, har gjort DLG mere robust, og vi går derfor ind i den ny strategiperiode med et klart mål om at vækste både organisk og gennem opkøb inden for vores tre kerneforretningsområder, siger Kristian Hundebøll. 

< Tilbage