< Tilbage

Mælkeproducenter kan se frem til markant bedre indtjening19-05-2017 - 11:44

Økologiske mælkebedrifter forventes stadig at få et bedre driftsresultat end konventionelle 

i 2017, men forskellen forventes at aftage

De meget lave mælkepriser gennem halvandet år har givet mange mælkeproducenter store underskud. Foto: Colourbox.

Mælkeprisen i 2017 forventes at ligge over niveauet i et ”normalår” og bliver dermed væsentligt højere end i 2015 og 2016. Det medfører en markant forbedret indtjening. 

 

Driftsresultat efter ejerløn mv. ventes således på ca. 250.000 kr. i gennemsnit for alle mælkeproducenter. 

Det er en forbedring på godt 800.000 kr. i forhold til det foreløbige resultat i 2016 på -558.000 kr. for en gennemsnitlig mælkeproducent, fremgår det af prognosen for landbrugets indtjening, som Seges offentliggjorde torsdag i denne uge.

 

Mælkemarkedet vendte i sidste halvdel af 2016 efter en periode på mere end halvandet år med meget lave mælkepriser. Det kan aflæses direkte på de konventionelle bedrifters driftsresultat i 2015 og i 2016, hvor en gennemsnitsbedrift forventes at få et samlet underskud efter ejerløn mv. på over 1,2 mio. kr. set over de to år. 

De store konventionelle bedrifters underskud efter ejerløn forventes på godt 2,2 mio. kr. i 2015 og 2016 tilsammen. 

 

Økologiske bedrifter

På de økologiske bedrifter forventes driftsresultatet efter ejerløn mv. at blive på godt 800.000 kr. i gennemsnit i 2017. Forskellen i prisen på økologisk og konventionel mælk forventes aftagende, men stadig væsentligt over det historiske gennemsnit på 55 øre pr. kg. 

 

På grund af et stigende øko-tillæg i 2015 og 2016 oplevede de økologiske bedrifter ikke samme fald i driftsresultatet. I 2015 opnåede de således et resultat på knap 300.000 kr. 

 

I 2016 faldt stigningerne i øko-tillægget sammen med stigninger i afregnings-priser for økologisk oksekød, og der forventes et driftsresultat efter ejerløn mv. på ca. 650.000 kr. 

 

Der er i sagens natur usikkerhed om prognosen for 2018, hvor der i prognosen er forudsat en aftagende højkonjunktur og en tilnærmelse til et prisniveau for mælk i et ”normalår”. Der bør tages højde for usikkerheden i den økonomiske styring af bedriften, herunder ved udarbejdelse af likviditetsbudget/-aftaler. 

< Tilbage