< Tilbage

Danske økologer bruger pesticider til frugt og grønt16-05-2019 - 11:58

Økologiske frugt- og grøntavlere sprøjter deres afgrøder, og det er fuldt ud lovligt.  I 2016/17 blev der i Danmark anvendt pesticider på 733 hektar med frugt og grønt, viser en aktindsigt i sprøjtejournaler hos Miljøstyrelsen.

 

Æbler er den af de økologisk afgrøder, der ofte bliver behandlet med pesticider. Foto: Anne-Mette Engelbrecht.

(Artikel fra Grovvarenyt 16. maj, nr. 20-2019 .  Du kan læse hele denne udgave af Grovvarenyt - herunder flere artikler om samme emne ved at trykke her.)

Af Anya Engelbrecht og Pernille Skjøtt Danielsen

 

Den økologiske grøntavler hælder Spruzit Neu i marksprøjten og gør klar til at behandle sine økologiske kålhoveder. Spruzit Neu er et sprøjtemiddel, der indeholder nervegiften pyrethrin, som bliver brugt til at slå insekter ihjel. Pyrethrin er miljøfarligt og farligt for bier, og så er det godkendt til produktion af økologisk frugt og grønt i Danmark. 

 

Der er i alt 29 aktivstoffer, som er tilladt at bruge i økologien i Danmark. Fælles for de godkendte stoffer er, at de skal være af naturlig oprindelse, og det er pyrethrin. Nervegiften er nemlig udvundet fra blomsten chrysantemum, og i sæsonen 2016/2017 blev pyrethrin anvendt på blandt andet danske økologiske kålhoveder.

 

Fødevareministeriet udfører kontrol af pesticidrester i fødevarer, men i kontrollen testes der kun for ét af de 29 aktivstoffer, der er godkendt til økologisk jordbrug. Der bliver ikke testet for rester af de øvrige godkendte pesticider. 

 

Der bliver heller ikke lavet nogen samlet opgørelse over, i hvor stort omfang der anvendes pesticider i økologien. 

 

Aktindsigt viser, at økologer sprøjter

Ifølge statistik for økologiske jordbrugsbedrifter 2017, der er udgivet af Landbrugsstyrelsen, blev der i 2017 dyrket 4.167 hektar med økologisk frugt og grønt i Danmark. 

 

Ifølge aktindsigt i de lovpligtige sprøjtejournaler fra danske økologiske landmænd for planåret 2016/2017 blev der anvendt pesticider på 733 hektar af det økologisk dyrkede areal med frugt og grønt. 

 

Ved at sammenholde disse tal, fremgår det, at knap en femtedel af det økologisk dyrkede frugt og grønt areal i perioden er blevet behandlet med pesticider – helt præcist er der tale om 17,59 procent. 

 

I udlandet sprøjter økologer med kobber

I ‘Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion’, der bliver udgivet af Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, står der i bilag to, hvilke 29 aktivstoffer der må anvendes i økologisk landbrug i Danmark.

 

For at økologiske avlere må bruge et middel, skal det først og fremmest være godkendt i økologiforordningen, som er et fælles regelsæt for økologi i EU. Derudover skal det være godkendt af den danske Miljøstyrelse til den relevante afgrøde og anvendelse. Det er også et krav, at midlet skal være af naturlig oprindelse, for at et middel overhovedet kan blive godkendt i økologiforordningen

De godkendte pesticider må desuden ikke bruges forebyggende eller systematisk i økologien, men kun i særlige tilfælde, hvor der er fare for afgrøden, hvis der ikke bliver behandlet med pesticider. 

Selvom der er midler godkendt til økologi i Danmark, er der meget færre tilladte midler end i flere af de lande, vi importerer fra. Det fremgår af ‘Nabotjek af økologisk frugt- og bærproduktion’, som blev udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017. 

 

De præcise tal på godkendte pesticider i nabolandene fremgår ikke af rapporten, da størstedelen af landene ikke har ønsket at oplyse det præcise antal, men ifølge Nina Cedergreen, professor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, må de i andre lande bruge op til 600 forskellige produkter til økologisk jordbrug. 

 

Her kan økologiske avlere blandt andet vælge mellem omkring 160 forskellige midler, der indeholder tungmetallet kobber. Kobber er ikke tilladt at bruge i Danmark, og det skyldes ifølge Nina Cedergreen, at det kan have en negativ indvirkning på miljøet.

 

- Kobber er giftigt for regnorme og rigtigt mange andre jordlevende organismer, hvilket betyder, at jorden med tiden ‘dør’. Kobber har været brugt så massivt i Sydeuropa i mere end 100 år, at jorden nogle steder indeholder koncentrationer af kobber, der er lige så høje som dem, vi finder på industrigrunde, hvor man har arbejdet med trykimprægnering i Danmark. Derfor er det absurd, at det fortsat er tilladt og specielt i økologisk avl, siger Nina Cedergreen.

 

Gift fra blomst dræber insekter

På listen over pesticider godkendt til økologi i Danmark er der flere midler, som er helt ufarlige, og som flere forbrugere nok kan finde i deres eget hjem. Her kan der blandt andet være tale om solsikkeolie og øl. 

 

Men der er også midler, som er mere skrappe, fortæller Karl-Martin Vagn Jensen, der er seniorforsker emeritus på Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Han peger blandt andet på insektmidlet pyrethrin. 

 

- Pyrethrin er et naturligt planteekstrakt, som man udtrækker af blomsten chrysantemum, og som man bruger i økologisk produktion, fortæller Karl-Martin Vagn Jensen.

 

Pyrethrin virker ved at påvirke insekternes nervesystem og derved slå dem ihjel. Stoffet skelner ikke mellem skadedyr og nyttedyr og dræber altså alle de insekter, det rammer. 

 

Til gengæld har det en forholdsvist kort nedbrydningstid, især i sollys. Flere eksperter fraråder dog at bruge midlet, fordi det slår alt ihjel, det rammer.

 

- Man har faktisk været meget bekymret de senere år, og det er primært fordi, pyrethrin er meget giftigt for insekter og fisk, hvis det kommer ud i vandløb. Derfor er det meget alvorligt, hvis man får det i vandløb. Det skaber bekymring, fordi midlet er blevet meget populært at sprøjte med, siger Karl-Martin Vagn Jensen. 

 

Giftstof ødelægger insekters tarmvægge

Et andet aktivstof godkendt til økologi er bakterien bacillus thuringiensis, der bliver sprøjtet ud for at bekæmpe insekter, primært sommerfuglelarver. Bakterien udvikler et giftstof, BT-toksin, som bliver udskilt til ydersiden af bakterien. Når et insekt spiser bakterien, bliver det syg og dør, da giften ødelægger dets tarmvægge. 

 

Bacillus thuringiensis er giftigt over for alle insekter med en basisk pH-værdi i mave-tarm systemet og skelner altså heller ikke mellem nyttedyr og skadedyr, og så er den ikke nødvendigvis helt uproblematisk, mener Karl-Martin Vagn Jensen, seniorforsker emeritus på Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

 

- Der er en del udfordringer med bacillus thuringiensis, fordi det er brugt meget til bekæmpelse af fluer i stalde, og det viste sig, at fluerne kunne blive resistente over for bacillus thuringiensis. Normalt kan resistens ikke udvikles over for en bakterie eller en virus, men det kan godt lade sig gøre over for et giftstof, der kommer fra en bakterie. Derfor kan jeg godt have min bekymring. Det er underligt, at alle andre giftstoffer anses som værende forfærdelig farlige, men lige netop denne gør ikke, siger Karl-Martin Vagn Jensen.

 

Også sprøjtesvovl er godkendt til økologi, hvor midlet bliver brugt mod svampesygdomme i den økologiske frugt- og bærproduktion. I den økologisk æbleproduktion er sprøjtesvovl afgørende for at kunne kontrollere svampesygdomme, fortæller Michael Nielsen, der er konsulent i plantebeskyttelse i HortiAdvice.

 

- Den generelle danske pesticidafgift gør, at sprøjtesvovl er relativt dyrt at anvende. De økologiske producenter er dog nødt til at bruge sprøjtesvovl, da de har meget få midler til deres rådighed sammenlignet med de konventionelle producenter, siger Michael Nielsen og tilføjer, at svovl kan have en negativ indvirkning på nyttedyr. 

 

- Nyttedyrene hjælper med at bekæmpe skadedyrene, og det er derfor vigtigt at skåne dem mest muligt i såvel den økologiske som den konventionelle produktion. Sprøjtesvovl anvendes derfor i relativt lave doseringer, fortæller Michael Nielsen.

 

 

Kommenter artikel


(Kommentarer skal godkendes før de bliver vist)

Kommentarer

Bente Andersen 29-06-2019 - 12:06

Spørgsmål til Finn Okkels.
Ved du om Det er korrekt at man på hospitalerne til meget syge patienter ikke giver dem økologisk mad netop på grund af de problemstillinger du påpeger?

Kurt-Willy Kühl 28-05-2019 - 00:29

En meget klart og alarmerende artikel !
Og artiklen styrker min mistanke ...
Det betyder jo, at "Ø" mærket i dens oprindelige mening er udhulet ell meningsløs og misvisende. Det er en svineri ovenfor konsumenten og ovenfor naturens liv! ..og det er umoralsk/løgn og det er slags (?) legaliseret kriminalitet ! Hvad med allergiker ? ..det sundeste er så at købe biologisk dyrkede grøntsager i naturkosten´ ! Kan i evtl opstille en liste med giftbelastede , "Ø" mærkede frugter og grøntsager?

Johnny Jacobsen 27-05-2019 - 10:46

Det er ulovligt at bruge gift ligegyldigt hvilken salgs elkers må man da ikke kalde det økologisk, det dræber alle gode dyr, stop det nu, det er IKKE nødvendigt

Finn Okkels 24-05-2019 - 12:44

Hej Mads

Vedr. dine spørgsmål til mit indlæg her i debat-tråden.

Meget giftige naturstoffer.

Hvis det er ekstremt giftige naturlige stoffer generelt du er interesseret i få mere viden om, kan du på f.eks. Wikipedia læse om naturstoffer som ricin, botulin, tetanus toxin, slangegifte, palytoxin, grøn fluesvamp (amanitin), algegift, cyanogene glycosider, mykotoksiner osv. Flere af disse stoffer er langt mere giftige end selv de stærkeste krigsgasser (herunder f.eks. den ekstreme nervegift Novichok der blev brugt til giftmordene i England for nylig). Om giftstoffers forekomst i fødevarer kan man læse her : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3153292/ .

Et stof som ricin, som er blandt verdens mest ekstreme giftstoffer (og er på listen over forbudte terrorstoffer), findes i frøene fra amerikansk olieplante, som man udvinder spiselig amerikansk olie af. Planten bruges i Danmark som sommerblomst/prydplante. På flere offentlige arealer planter man hvert år amerikansk olieplante som prydplante så sådanne ekstreme giftstoffet er i vore nære omgivelser og også kan findes i fødevarebutikker. F.eks. sælger COOP frø af amerikansk olieplante. Det er påfaldende at et firma som COOP der går meget op i at være ”giftfri” sælger produkter (endda levende frø som man selv kan opformere), der indeholder et af verdens mest dødelige giftstoffer, som samfundet har bestemt på ingen måde må komme i hænderne på terrorister.

Naturlige sprøjtemidlers gifthed.
Mange naturstoffer er blevet brugt og bruges som sprøjtemidler, men de er som nævnt ofte meget mere problematiske end de konventionelle kemisk fremstillede sprøjtemidler (som på trods af langt bedre økologi-, miljø- og sundhedsprofil af øko-ideologiske årsager ikke må bruges i økologisk jordbrug).

Omkring år 2000 blev der lavet grundige beregninger, der blev publiceret i et af verdens mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter, der viste at at 99,99% af de kræftfremkaldende stoffer vi indtager kommer fra naturlige pesticider (se https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC54831/ ). Det betyder at alle de milliarder af kroner samfundet bruger på at overvåge de kemisk fremstillede pesticider ingen effekt har og at selv hvis alle kemisk fremstillede pesticider blev forbudt, vil det i allerbedste fald kunne nedsætte vores risiko for at få kræft med 0,01% (hvilket i praksis er det samme som der ingen påviselig virkning vil være). Til gengæld vil man ved at nedsætte indtagelsen af naturlige pesticider kunne mindske risikoen for at få kræft (fra stoffer som vi indtager) med 99,99%, men af en eller anden mystisk grund er det der hvor man på forhånd ved man IKKE får noget effekt, at man bruger pengene. Disse ting betyder at vi danskere rammes af en masse kræfttilfælde som kunne være undgået, hvis blot midlerne var blevet brugt der hvor man har et problem med kræftfremkaldende stoffer. En ufattelig skandale.

Som nævnt er sprøjtemidler baseret på nikotin og blåsyre nogle af de mest kendte og mest ekstreme stoffer, der nogensinde er blevet brugt som pesticider. Blandt fagfolk der arbejder med planteforædling kaldes disse naturlige planteforsvarsstoffer ”naturlige pesticider”. Hovedparten af de naturlige pesticider der har været markedsført som sprøjtemidler er blevet forbudt fordi de simpelthen er for farlige og skadelige, men f.eks. COOP sælger faktisk den for længst forbudte naturstofbaserede sprøjtegift nikotin i rygeafvænningstyggegummi (som tilmed er vanedannende), så forbrugerne udsættes trods forbuddet mod sprøjtegiften fortsat for dette forbudte naturlige pesticid. At lige COOP rent faktisk sælger et forbudt pesticid kan virke overraskende når man tænker på COOPs massive kampagner for økologiske produkter, som COOP påstår ikke er produceret med ”sprøjtegifte”.

Vil COOP mon efter de herværende artikler er kommet frem fortsætte med at promovere økologisk produkter som værende produceret uden brug af pesticider, fri for pesticidrester (hvilket man ikke har analyseresultater der underbygger) og vil COOP mon fortsætte de ulovlige reklamekampagner? Vil de økologiske forbrugere finde sig i at det er blev holdt hemmeligt/der er misinformeret om at der er anvendt sprøjtemidler i den økologiske produktion og at de økologiske forbrugerne er blevet snydt af COOP m.fl.?
Måske er der allerede sket uoprettelig skade på miljøet, men mon COOP vil være med til at betale regningen hvis det viser sig at den økologiske brug af levende mikroorganismer som sprøjtemidler har lavet store skader på miljøet eller hvis folk er blevet syge af at spise sprøjtede økologiske produkter købt i COOP?

De kobber-sprøjtemidler som ofte bruges i produktion af Ø-mærkede udenlandsk frugt og grønt har man længe vidst er meget skadelige for miljø og sundhed, for et grundstof nedbrydes og forsvinder jo aldrig, men akkumulerer til højere og højere koncentration i jorden og planterne. Der er mange skadevirkninger ved indtagelse af forøgede mængder kobber. De meget høje niveauer man finder hvor kobber-sprøjtemidler jævnligt anvendes hindrer optagelse og virkning af zink, som er nødvendigt for ca 200 forskellige livsprocesser. Nogle mennesker der lider af bestemte arvelige sygdomme (f.eks. Wilsons sygdom) bliver meget syge hvis de indtager selv ret små mængder kobber og de burde advares mod de kobbersprøjtede øko-fødevarer på samme måde som når man advarer andre mennesker med arvelige sygdomme, der gør at de ikke tåler fenylalanin , mod indtagelse af fødevarer sødet med aspartam. For nyligt har en førende dansk forskergruppe påvist, at kobber af den type som findes i kobbersprøjtemidler, ser ud til at kunne bidrage til udvikling af dødelige demenssygdomme som Alzheimers sygdom. Se f.eks. https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/AN5-2018-dff-alzheimers.pdf Mon ikke de økologiske forbrugere gerne ville have vidst og gerne vil vide at udenlandsk økologisk frugt og grønt ofte er blevet sprøjtet med kobberholdige sprøjtemidler, så de havde haft og har muligheden for at fravælge de udenlandske Ø-mærkede produkter?

Cirka halvdelen af alle vore fødevareplanter producerer store mængder af stoffer der fører til dannelse af det ekstremt giftige naturstof blåsyre, som også kendes under navne som cyankalium og cyanid. Det er påvist at planter der er inficerede med skadegørere (f.eks. økologisk dyrkede planter der ikke sprøjtes) indeholder særligt høje koncentrationer af dette ekstremt giftige naturlige pesticid, som for længst er forbudt (som udbragt pesticid) og hvis ekstreme giftighed for mennesker desværre er alt for godt kendt fra brugen af Zyklon B i nazisternes gaskamre (læs mere her : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zyklon_B ) . Oprindeligt blev Zyklon B brugt som et naturligstof-baseret pesticid til anvendelse i planteafgrøder mv, men i Nazitysklands koncentrationslejre blev naturstoffet brugt til at dræbe millioner af mennesker. Anvendelsen som naturstofbaseret pesticid fortsatte under andre navne længe efter Holocaust.
Der er således ikke tvivl om at naturstoffer og naturlige pesticider kan være ekstremt giftige og farlige for mennesker.

Fødevarestyrelsen advarer da også mod at man indtager ret meget af fødevarer der har en høj naturlig produktion af cyanid, f.eks. hørfrø og bitre mandler. Der er flere andre problemer med disse naturlige pesticider : ligesom de naturlige pesticider i raps, sennep og kål mv (glucosinolater) fører indtagelse af cyanid-forbindelser også til velkendte kraftige hormonforstyrrende virkninger og vedvarende indtagelse kan føre til alvorlige sygdomme som f.eks. struma, som hos børn fører til dværgvækst og nedsat intelligens.
Man kan læse om de alvorlige problemer der er med forgiftninger med de pyrethrum-midler der må bruges i økologisk jordbrug på f.eks. Wikipedia, se : https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrethrin . Det fremgår klart at de beslægtede kemisk fremstillede stoffer med samme virkning på insekter, der anvendes i konventionelt jordbrug, slet ikke har de alvorlige sundhedsskadelige effekter der er forbundet med de naturlige pyrethrum-sprøjtemidler. Udover at virke som en nervegift påvirker de aktive stoffer i disse sprøjtemidler (pyrethriner) også immunforsvarssystemets helt grundlæggende funktioner. Der er desværre en del rapporter om dødsfald forårsaget af pyrethrum-pesticider og som det fremgår indrapporteres der år for år flere og flere forgiftningstilfælde med de naturlige pyrethrum-midler. Det er påfaldende at de forgiftningstilfælde man kender mest er forbundet med bevidst kontakt med stoffet i form af luse- og loppeshampoo mens forgiftningstilfælde forårsaget af indtagelse af f.eks. sprøjtede økologiske produkter næppe indrapporteres. Det kan være fordi de økologiske forbrugere (og læger) ikke ved at de udsættes for stoffet. Støder de økologiske forbrugere på reklamekampagner fra f.eks. COOP og Danmarks Naturfredningsforening får de jo at vide at økologiske afgrøder ikke sprøjtes med pesticider, så hvordan skulle de kunne indrapportere forgiftningstilfælde for noget de er blev oplyst om ikke findes i deres økologiske frugt- og grøntsager? Som nævnt i mit tidligere indlæg er en særlig lumsk side af de naturlige pyrethrum-pesticider, at man tror de nedbrydes hurtigt (og derfor tror man at forbrugerne ikke udsættes for så store koncentrationer) men undersøgelser viser at på f.eks. kornlagre er stofferne særdeles stabile (og det vil de formodentlig også være på frugt- og grøntsagskølelagre og i køleskabe hvor der er mørkt). En anden lumsk side er at voksne mennesker normalt kan nedbryde og inaktivere pyrethrum-pesticiderne, men den evne har helt små børn (og f.eks. katte) ikke, så overfor små børn virker pyrethrum-sprøjtemidlerne som stærk nervegift. En tredje lumsk side ved disse ”økologiske sprøjtemidler” er at selv blandt voksne og dyr kan den nedbrydningsproces som inaktiverer og afgifter disse ”økologiske sprøjtemidler” blokeres af andre naturstoffer der er til stede i vore fødevarer. Noget så banalt som at man bruger et bestemt krydderi eller spiser en bestemt type helsekost kan også bevirke pyrethrum-sprøjtemidlet ikke nedbrydes og derfor virker som en stærk nervegift også på voksne mennesker og dyr der normalt ikke er følsomme. I den type pyrethrum-pesticider som bruges i indendørs ”fluespray” udnytter man denne viden og har tilsat et stof som blokerer nedbrydningen pyrethrum-pesticidet og derved mangedobler man giftvirkningen overfor fluer. Der er altså et hav af særdeles alvorlige cocktaileffekter med i hvert fald nogle økologiske sprøjtemidler.
De syntetiske sprøjtemidler der anvendes i konventionelt jordbrug har været igennem afprøvninger (der hundreder af millioner af kroner) og de kemisk fremstillede pesticider har derfor ikke alle disse foruroligende virkninger som er forbundet med de sprøjtemidler som anvendes i det økologiske jordbrug.

På trods af at man ved at de allerfarligste stoffer er naturstoffer bliver de naturlige pesticider som f.eks. anvendes i form af levende organismer ikke testet ret meget for skadelige virkninger på miljø og sundhed, hvilket er helt uforståeligt og er en katastrofe, for flere af de levende pesticidproducerende mikroorganismer er formodentlig invasive, men da de er usynlige ser vi ikke skaderne som vi ellers kender alt for godt fra andre invasive organismer som f.eks. den indførte mikroorganisme der har dræbt/dræber alle vore elmetræer eller den mikroorganisme der i disse år dræber alle vore asketræer. Vi ser ikke de udsprøjtede økologiske sprøjtemidldel-mikrober invadere miljøet på samme måde som når bjørneklo, gyldenris og rynket rose/hybenrose kvæler den biologiske mangfoldighed i den mest følsomme del af naturen.

Jeg frygter at disse levende økologiske sprøjtemidler allerede har gjort uoprettelig skade i naturen, men ingen gør noget for at stoppe udsætningen af f.eks. dræberbakterierne i miljøet og spredningen til naturen. Det er ufatteligt at den slags midler er tilladte i noget man benævner økologisk jordbrug, men hemmelighedskræmmeriet og vildledningen omkring brugen af sprøjtemidler i økologisk jordbrug har nok betyder at det kun er ganske få der er opmærksomme på disse ting.

Det er derfor en særdeles vigtig og modig artikelserie vi ser her – jeg håber artiklerne og de involverede journalister vil blive indstillet til Cavlingprisen, for artiklerne afslører alvorlige forhold som det ikke er lykkedes andre kritiske journalister at afdække. Det er lige afsløringer som dem vi ser her journalister belønnes med Cavlingprisen for at lave.

Naturlige pesticider og vadmiljøet/grundvandet
Hovedårsagen til at man ikke har påvist ret mange naturstoffer og deres nedbrydningsprodukter i grundvandet er at man ikke analyserer for om de er til stede. Man har analyseret for enkelte af de farligste og kræftfremkaldende naturstoffer/naturlige pesticider og fundet dem i grundvandet. Økologerne m.fl. kan på den baggrund ikke påstå at den økologiske produktion ikke forurener grundvandet med pesticider for man har ikke undersøgt det – det er grov vildledning at påstå at man ikke bidrager til forurening af grundvandet når man ikke har undersøgt om det rent faktisk er tilfældet.

De svovlbaserede ”økologiske sprøjtemidler” fordamper og kan derfor ikke undgå at forurene vores luft og vandmiljø. Det er påfaldende at man i andre dele af samfundet bruger milliarder af kroner på at nedbringe forureningen med svovl, men i det økologiske jordbrug spreder man meget store mængder af svovl-sprøjtemidler, hvor de bruges. Man forurener altså med et stof som stort set alle miljøfolk ved udgør et meget stort miljømæssigt problem og som samfundet ofrer milliarder af kroner på at begrænse.
Med hensyn til de ”økologiske sprøjtemidler”, som er baseret på levende mikroorganismer kan man vise hvad man har lyst til med hensyn til ”nedsivning” til grundvandet - helt som tilfældet er med glyphosat/Roundup. Lidt afhængigt af hvordan man laver nedsivningsundersøgelser kan man få det til at fremstå som der er et problem med forurening af grundvandet eller man kan vise det modsatte. Sprøjter man i forsøg f.eks. glyphosat (f.eks. Roundup) ud på tør jord med dybe sprækker og kommer der regn kort efter vil jordpartikler (mudder) hvortil glyphosat er bundet naturligvis løbe ned i sprækkerne og videre til drænvandet og derfra ud i vandmiljøet. Glyphosat er dog inaktivt når det er bundet til jordpartikler, men i analyserne bruger man kemiske metoder til at aktivere glyphosat, som man så kan måle som om der var tale om et aktivt sprøjtemiddel. Det er klart at laver man en tilsvarende undersøgelse med hvad som helst og f.eks. de ”økologiske sprøjtemidler/bakterier”, der producerer BT-toksin vil de også løbe ned i sprækkerne og optræde i drænvandet, men hvor glyphosat er inaktivt er dette næppe tilfældet for de BT-toxin-producerende bakterier, da de jo er levende og vil kunne inficere vilde sommerfuglelarver og etablere sig i naturen, der hvor drænvandet løber ud. Modsat situationen med glyphosat er der altså et reelt problem med de økologiske sprøjtemidler, for de kan jo være tilstede i jorden i årevis og vil være tilstede når der er sprækker i jorden og der kommer kraftige regnskyl umiddelbart efter en lang tørkeperiode, og så vil de BT-toxin-producerende bakterier via f.eks. drænvandet blive spredt i naturen.

En anden måde hvormed man har påvist glyphosat dybt nede i jorden (glyphosat bindes i de øverste millimeter af jordoverfladen og kan naturligvis ikke sive dybt ned i jorden) er ved at placere analyseboringerne i lavninger hvor overfladevand med partikler hvortil inaktivt glyphosat er bundet så løber ned i under regnskyl. Samler der sig nok vand kan det løbe direkte ned i boringen (specielt hvis den ikke er tæt) og man kan på den måde påvise glyphosat og hvilket som helst andet stof i mange hundrede meter dybe boringer/grundvand hvis man vil det. Det samme vil man selvfølgelig kunne med de levende økologiske sprøjtemidler – specielt fordi mange af dem modsat glyphosat er tilstede på og i jorden hele tiden – og vil være der når der kommer kraftige regnskyl, der fører til at vand med bakterier eller andre mikroorganismer løber ned i lavningerne med boringerne. Der er dog ikke noget problem i det for bakterier kommer ikke igennem de sandfiltre som findes i vandværkerne (og det gør de partikler hvortil inaktivt glyphosat er bundet jo heller ikke). Vi drikker som bekendt ikke vand fyldt med bakterier, sand eller mudder.

Selve de BT-toksinproducerende bakterier (og BT-toxin) udsættes især økologiske forbruger for i form af pesticidrester i store mængder, da man må sprøjte med disse bakterier lige før høst af frugt og grønt. De bakterier der producerer BT-toxin (Bacillus thuringiensis) er tæt beslægtede med sygdomsfremkaldende bakterier (Bacillus cereus samt den ekstremt farlige og dødelige miltbrandbakterie Bacillus anthracis). De 3 bakterier regnes for at være en og samme art, idet de ikke kan adskilles hvis de mister deres karakteristiske plasmider (hvilket ofte sker blandt bakterier), se https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC110590/ Det kan således ikke udelukkes at man kan blive syg af at indtage frugt og grønt der er sprøjtet med de levende bakterier, der producerer BT-toxin. Det er blot ikke BT-toksinet mennesker bliver syge af, men de generelle effekter af bakteriernes tilstedeværelse for de BT-toxin-producerende bakterie kan nemlig etablere sig i mave-tarmsystemet hvorfra levende bakterier (de økologiske sprøjtemidler) så kan spredes vidt omkring i miljøet og naturen . I forsøg lavet af Miljøstyrelsen er det i forsøgsdyr påvist at indtagelse af bakterierne i disse økologiske sprøjtemidler kan sprede sig ind i kroppen til milten ( se https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7052-331-2/pdf/87-7052-332-0.pdf ).

Finn Okkels 21-05-2019 - 10:00

Tak for nogle meget interessante og oplysende artikler.

Når jeg læser om de pesticider, der må anvendes i den økologiske frugtavl, får jeg det indtryk, at der er tale om pesticider, der er meget mere problematiske og farlige end dem, der anvendes i konventionel frugtavl mv.

Det var således også naturstoffer (helt naturlige pesticider), som f.eks. nikotin og blåsyre, som på grund af deres alvorlige sundhedsskadelige effekter (og mange dødsfald) var de pesticider, der først blev forbudt i landbrug, gartnerier og frugtavl. Naturlige pesticid-stoffer er generelt meget mere farlige (og ikke nær så godt testede for skadelige virkninger) end de stoffer, der bruges som konventionelle pesticider. Et af disse naturstoffer (”økologiske sprøjtemidler”), der først for nyligt er blevet forbudt er derrisrod (rotenon). Det er et naturstof/”økologisk sprøjtemiddel”, der desværre har vist at fremkalde alvorlige hjerneskader og i forsøgsdyr er påvist at fremkalde sygdomme som f.eks. Parkinsons sygdom.
Selv banale naturprodukter (i form af ”økologiske sprøjtemidler”) som fedtstoffer og proteiner udvundet fra dyr med kogalskab/BSE kan have været involveret i udbrud af alvorlige sygdomme som f.eks. den alvorlige og dødelige hjernesygdom Creutzfeldt Jakobs – sygdom (kogalskab, BSE), idet man formodentlig har sprøjtet med tilsyneladende banale stoffer (naturlige/”økologiske sprøjtemidler”), som har indeholdt de sygdomsfremkaldende prioner (prionerne bliver ved at være sygdomsfremkaldende efter kogning og længe efter produkterne er fremstillet/udsprøjtet).

Forekomst af den slags sygdomsfremkaldende prioner i f.eks. økologiske sprøjtemidler kan bl.a. forklare hvordan vegetarer er blevet smittet med den forfærdelige sygdom.
Indenfor især den gren af økologisk jordbrug som betegnes biodynamisk jordbrug bruges hjemmelavede ”ekstrakter” fra planter og dyr mv. Det er særdeles uheldigt da hjemmelavede sprøjtemidler (”ekstrakter”) er ulovlige at anvende. Alle former for sprøjtemidler skal godkendes af myndighederne. Især indenfor den biodynamiske gren af økologisk jordbrug er der altså risiko for at forbrugerne udsættes for ulovlige sprøjtemidler, hvis virkning på menneskers sundhed ingen kender.

Nogle af de hjælpestoffer og pesticider der anvendes i det økologiske jordbrug er af animalsk oprindelse, hvilket betyder at mange vegetarer ikke ville spise de økologiske produkter, hvis dette forhold blev oplyst til de økologiske forbrugere. Ø-mærkede produkter bør således af vegetarer ses som produkter de skal undgå (selvom produktet f.eks. er æbler eller grøntsager).

Flere andre af de ”økologiske pesticider” som må bruges og ifølge artiklerne også bruges i økologisk jordbrug er også meget problematiske og farlige. F.eks. er der rapporter om dødsfald blandt mennesker (små børn) og dyr (især katte) i forbindelse med udsættelse for pyrethrum-midlerne (med aktivstoffet pyrethrin som isoleres fra en slags Chrysanthemum-blomster). Små børn og f.eks. katte kan ikke nedbryde disse stoffer og bliver derfor let forgiftede (stærk (nervegift). Man tror desuden at pyrethrum-midlerne nedbrydes hurtigt. Det gælder i lys, men sprøjtemidlet kan jo nemt optræde på steder hvor der ikke kommer lys eller man kan opbevare nysprøjtet frugt i mørke i et køleskab/kølelager.

Sprøjtning med det svovl-sprøjtemiddel, som omtales i artiklen, fører til dannelse af sulfit. Svovl-pesticider skal anvendes i meget høje koncentrationer og sprøjter man med svovl fører det til et pesticidforbrug, der er langt højere end gennemsnittet på de konventionelle arealer, hvilket indikerer at den økologiske forbruger ved køb af f.eks. økologiske æbler kan bidrage til FORØGELSE af pesticidforbruget i forhold til niveauet i det konventionelle jordbrug. Mange mennesker er meget allergiske overfor sulfit (indtagelse af sulfit forårsager desuden stærk hovedpine hos mange). Tilførsel af sulfit i fødevarer skal normalt deklareres, men det sker ikke i forbindelse med brug af svovl som sprøjtemiddel.
Et af de sprøjtemidler,der omtales i artiklerne og som er populært blandt økologiske avlere, er baseret på levende bakterier, der producerer den ekstremt stærke insektgift BT-toxin. Økologerne udsprøjter altså levende bakterier, som dræber sommerfuglene i afgrøden - og i miljøet - og de udsprøjtede bakterier, der producerer den ekstreme insektgift kan sprede sig ud i den vilde natur og kan være involveret i tilbagegangen af sommerfugle i naturen (hvor konventionelle pesticider jo ikke udsprøjtes). De pågældende Bacillus thuringiensis BT-toxin-insektgifte er desuden ekstremt længe til stede på de arealer hvor de bliver anvendt – koncentrationen af bakterierne og dermed insektgiften ændrer sig ikke ret meget selv 12-14 år efter de er udsprøjtet. Danske forskere har anført at disse ekstreme insektgiftstoffer formodentlig først er væk efter 70 år. Disse ”økologiske sprøjtemidler” er således meget mere problematiske med hensyn til persistens (manglende nedbrydning) end selv stoffer som DDT og lignende berygtede insektgifte.

Man har i Danmark analyseret for et enkelt af de ”økologiske pesticider” som må bruges i økologiske frugt og grønt og dette stof er også blevet påvist i analyserne så økologisk frugt og grønt indeholder altså også pesticidrester når forbrugerne spiser dem. Når man ikke analyserer for de pesticidrester, der stammer fra hovedparten af de sprøjtemidler man anvender i det økologiske jordbrug, er det klar vildledning af de økologiske forbruger, når det påstås at man kan mindske sit indtag af pesticider ved at spise økologisk.
Økologiske forbrugere vil desuden ikke kunne undgå at indtage f.eks. BT-toksin-bakterierne hvis man analyserede for dem i de økologiske fødevarer, da de må bruges dagen før man høster afgrøden (og de er som nævnt påvist at være til stede 14 år efter udsprøjtningen!).

Formodentlig er de økologiske forbrugere derfor de af alle forbrugere, der udsættes for allerflest rester af sprøjtemidler - specielt hvis man medregner rester af de kobbermidler (tungmetal), der ofte bruges på udenlandsk produceret økologisk frugt og grønt mv. hvoraf der sælges store mængder i Danmark (Ø-mærket frugt og grønt).

Vi får at vide at vi skal spise økologisk for at undgå pesticidrester og for at beskytte miljøet, men artiklerne her viser at de økologiske forbrugere får noget andet end det de tror de køber. Man beskytter ikke miljøet og naturen mod pesticider ved at købe økologisk, og specielt de levende økologiske sprøjtemidler kan allerede have lavet enorme uoprettelige skader i naturen (og på insektlivet i frugtplantagerne og markerne). Virkeligheden er meget forskellig fra det man påstår i reklamerne for de økologiske fødevarer.

Finn Sørensen 20-05-2019 - 20:56

Det er en god og ret oplysende artikel.

Mads M. Nielsen 20-05-2019 - 16:56

Hej Finn Okkels. Jeg vil gerne høre om du kunne give lidt referencer til hvilke naturlige gifte der er "meget mere farlige" end konventionelle (bare et par artikler hvis du har det). Jegforstod ikke helt hvordan man kunne vide det, hvis de samtidig ikke var særligt godt testede? Jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt mere om de "mange dødsfald" blandt mennesker og dyr. Og så kan du måske hjælpe mig med noget jeg også undrer mig over, nemlig hvorfor man ikke har fundet stofferne fra BT Toksin i grundvandet, hvis det er bevist at de er at finde o. 14 år efter (og op til 70 år!). Skulle det ikke blive skyllet væk af regn? Hvordan kan det være? Det var et meget interessant indlæg, men lidt baggrund for dine påstande om at øko forbrugere er dem der indtager flest pesticider går imod al anden dokumentation jeg har hørt , så lidt hard facts ville være dejligt! De bedste hilsner Mads

Anya Engelbrecht, journalist, Grovvarenyt 20-05-2019 - 09:46

Hej Peter
Tak for din besked.
Mig bekendt er der ikke fundet rester af de omtalte pesticider i prøver fra grundvand, drikkevand eller menneskers urin i Danmark.
Jeg har dog ikke undersøgt dette til bunds, så jeg kan ikke garantere, at det aldrig er sket.
Jeg beklager det lidt uklare svar :-)
Mvh Anya, Grovvarenyt

Peter Nymann Eriksen 19-05-2019 - 14:09

Kære grovvarenyt. Tak for en oplysende og interessant artikel. For at få det et mere nuanceret billede af brug af biocider i økologisk dyrkning, vil jeg gerne spørge om, hvor mange af de omtalte pesticider der er fundet i hhv prøver fra grundvand og drikkevand, samt i de undersøgelser der er lavet af pesticidrester i menneskers urin? På forhånd tak. Mvh Peter

< Tilbage