< Tilbage

Foderbranchen håber på opbakning til at udvikle dansk protein05-07-2019 - 14:37

 

Partnerskabet Dansk Protein Innovation peger i ny strategi på en række løsninger på, hvordan man kan producere bæredygtige proteiner med et reduceret klima- og miljøaftryk. Men der er brug for regeringens opbakning og investeringer, hvis det skal lykkes, lyder det.

 

Fødevareminister Mogens Jensen besøgte torsdag AU-Foulum. Foto: Flemming Nielsen./Page Design

Af Helge Lynggaard

 

- I foderbranchen sidder vi ikke på hænderne. Det er vores opgave at være med til at udvikle nye proteinværdikæder – og dermed sikre mere dansk produceret protein. Flere aktører i foderbranchen har allerede taget fat på opgaven, og det er med til at understrege, at vi er en innovativ branche, der prioriterer arbejdet med bæredygtighed og klima, siger Claus Saabye Erichsen til Grovvarenyt.

 

Han er teamchef i Dakofo, som også varetager sekretariatet for partnerskabet Dansk Protein Innovation (DPI) i samarbejde med L&F og Seges.

 

DPI er et partnerskab bestående af virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner og brancheorganisationer, der alle arbejder på øget bæredygtighed indenfor landbruget, i fødevareproduktionen og i ingrediensindustrien.

 

- Foder spiller en stor og vigtig rolle i forhold til protein – derfor er det også det første fokusområde i DPI. Vi vil rent volumenmæssigt virkelig kunne få flyttet noget, når betingelserne er til stede og teknologierne er på plads, siger Claus Saabye Erichsen 

 

Ny strategi peger på de næste, afgørende skridt

DPI arbejder for at fremme danskproducerede proteiner til foder og fødevarer, til energi, materialer og ingredienser. Målet og indsatserne er nøje beskrevet i partnerskabets netop offentliggjorte strategi.  

 

Noget af det første, DPI har sat sig for, er at muliggøre en kommerciel produktion af dansk græsprotein til foder.

 

- Vores mål er at få mere innovation og forskning og flere investeringer på området. Her er et guldæg, som kun venter på at blive klækket. Det håber vi, den nye regering vil bakke os op i. Derfor glæder det os, at vi tidligere har hørt den nye miljøminister, Lea Wermelin, udtale sig meget positivt om de muligheder, der ligger i at fremme produktionen af grønt protein i Danmark, fra for eksempel græs, siger formanden for DPI, Lars Hvidtfeldt. 

 

Han glæder sig også over, at den nye fødevareminister torsdag besøgte det nye højteknologiske græsraffinaderi hos Aarhus Universitet i Foulum, som et af sine første ministerbesøg.

 

Målrettet og koordineret forskning og udvikling 

Flere af medlemsvirksomhederne i DPI har enten været med til at finansiere det nye græsraffinaderi eller deltaget i udviklings- og forsøgsarbejdet indtil nu.

 

- De seneste otte år er der forsket målrettet i, hvordan græs kan omdannes til et proteinrigt foder til grise og kyllinger. Knækker vi koden, tror vi på, at landbruget kan erstatte 100.000 tons importeret sojaprotein med danskproduceret græsprotein. Det ville være en succeshistorie for både miljø, klima og landmænd, så vi håber, at den nye regering bakker op om de løsninger, vi i DPI peger på. 

 

- Det kan de gøre blandt andet ved at dedikere forskningsmidler til området, præcis som man i sin tid gjorde til vindenergi, siger Lars Hvidtfeldt.

Fra foderbranchens side er der også et stort ønske om, at forskningen på området får et kraftigt boost.

 

- Skal intentionerne om dansk protein i større mængder realiseres, kræver det betydelige forskningsmidler i de kommende år. Det er ikke en opgave, som foderbranchen, landbruget eller fødevareindustrien kan bære alene. Der er brug for offentlige forskningsmidler til opgaven, påpeger Claus Saabye Erichsen.

Læs DPI’s nye strategiplan her.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 27, 5. juli 2019

< Tilbage