< Tilbage

DLG har fået sin egen 50 års historiebog18-07-2019 - 13:25

I år er det 50 år siden, DLG blev dannet, og det fejrer DLG med udgivelsen af en jubilæumsbog 

 

Bogen om DLG gennem 50 år er netop sendt ud til alle DLGs ejere - men kan også læses på DLGs hjemmeside. Foto: Helge Lynggaard.

Af Helge Lynggaard

 

DLGs historie gennem de seneste 50 år er nu samlet og beskrevet i en ny bog, som DLG netop har udgivet af anledning af jubilæet. 

 

Det er dermed den anden store, historiske bog, der i løbet af få måneder er udkommet om andelsgrovvarebranchen i Danmark. 

 

For nylig udkom bogen om Danish Agro, som beskriver udviklingen i branchen og de mange fusioner frem til dagens Danish Agro.

 

DLG blev dannet ved en fusion i 1969. Men i bogen understreges det, at koncernens historie faktisk går tilbage til 1898, hvor danske landmænd etablerede Jysk Andels-Foderstofforening (JAF), og på den måde bliver DLGs historie sammenfaldende med landbrugets historie, som det anføres i bogen.

Jubilæumsbogen beskriver, hvordan fusioner og opkøb har ført til, at DLG i dag er blevet en af Europas største grovvarekoncerner.

 

Men bogen har også interviews med både tidligere og nuværende formand og koncernchef, og der er interviews med andre medarbejdere og med et par af de landmænd, der ejer DLG.

 

- Vi har ved 50 året for DLGs dannelse valgt at skrive denne bog for at fejre landbruget og DLG, og for at hylde vores medarbejdere og ikke mindst ejere, der hver dag arbejder for at brødføde verdens voksende befolkning, skriver bestyrelsesformand Neils Dengsø Jensen og koncernchef Kristian Hundebøll i forordet til bogen.

 

- DLGs historie er en unik og spændende del af dansk og europæisk erhvervshistorie. Det er historien om en branche i konstant udvikling, strukturforandringer og konsolidering. Det er historien om store strategiske beslutninger, der ændrede både DLG og branchen markant, hedder det videre i forordet.

 

- Det er historien om en dramatisk internationalisering, der betyder, at DLG i 2019 er den danske virksomhed, der har den største omsætning i Tyskland og deltager aktivt i konsolideringen af de europæiske landbrugsmarkeder. Og det er historien om de mange dedikerede DLG-medarbejdere, der igennem 50 år har arbejdet for at styrke primærerhvervets konkurrencekraft, anfører Niels Dengsø Jensen og Kristian Hundebøll. 

 

Bogen er skrevet af medarbejdere i DLGs kommunikationsafdeling med input til de historiske afsnit fra Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

I de seneste uger har budene landet over haft travlt med at distribuere jubilæumsbogen. Den er trykt i et oplag på 24.000, så alle danske ejere af DLG har fået tilsendt hver deres eksemplar.

 

DLG 50 års jubilæum 1969-2019

Bogen er på 144 sider.

Den kan læses på DLGs hjemmeside, hvorfra den kan downloades som pdf.

 

< Tilbage