< Tilbage

Kurator i BMG: Det højner ikke tilliden mellem grovvarebranchen og landmænd01-02-2019 - 15:32

Konkursen i grovvareselskabet BMG kan give udfordringer for handelsmønstret mellem grovvarebranchen og landmænd, mener advokat Søren Christensen Volder, Bech-Bruun

Kurator i konkursboet BMG, advokat Søren Christensen Volder, Bech-Bruun.

Af Helge Lynggaard

 

Konkursen og de forudgående regnskabsmæssige uregelmæssigheder i BMG er ikke godt for tilliden mellem grovvareselskaber og landmænd.

 

Det mener den ene af kuratorerne i konkursboet BMG, advokat Søren Christensen Volder, Bech-Bruun. 

- Jeg kan godt frygte for, hvad det vil give af udfordringer for de normale handelsmønstre mellem landmænd og grovvareselskaber i forhold til oplag og forudbetalinger, siger Søren Christensen Volder til Grovvarenyt og fortsætter:

 

- Der er jo ikke tradition for, at man benytter bankgaranter eller anden sikkerhed. Det er i høj grad tillidsbaseret, men sådan noget her er ikke med til at højne den tillid.

 

Landmanden som långiver

Advokaten peger på, at der i samhandlen mellem grovvareselskaber og landmænd opereres med lange afregningstider.

 

- Den her sag viser, at når man laver forudbetaling eller afleverer sit korn i en stor silo sammen med andre landmænds korn, så agerer man jo i virkeligheden långiver til grovvareselskabet og det skal landmændene være bevidste om. Historien har jo vist, at der ikke er nogen statsgaranti, siger Søren Christensen Volder.

 

Han mener, at det kan lade sig gøre at undgå, at en tilsvarende situation som med BMG vil opstå igen.

 

- Men det vil kunne virke meget hindrende for handlen. Når man leverer noget på kredit, skal man derfor afveje, om de foranstaltninger, der kan sikre en, gør, at handlen ikke falder på plads eller at avancen bliver mindre eller varen dyrere, siger Søren Christensen Volder.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 5-2019, fredag 1. februar.

< Tilbage