< Tilbage

I tørkeåret sætter Danish Agro rekord i omsætning13-02-2019 - 20:00

Danish Agros grovvareforretning tabte på grund af tørken op mod 200 millioner kroner – men koncernomsætningen steg samtidig med 1,6 milliarder kroner til 33 milliarder

 

Trods tørken satte Danish Agro ny omsætningsrekord. Foto: Pressefoto.

 

Af Helge Lynggaard

 

I ti af årets måneder i 2018 gik det rigtig godt for Danish Agro koncernen – men august og september var, lige som for mange landmænd, tunge at komme igennem, for tørken ramte grovvareforretningen hårdt.

 

Derfor landede Danish Agros koncernresultat før skat på 447 millioner kroner, som er 166 millioner kroner mindre end sidste år. Omsætningen satte til gengæld ny rekord og landede på 33 milliarder kroner.

 

- Når vi ser bort fra tørken, har det været et tilfredsstillende år, siger koncerndirektør Henning Haahr, der kan glæde sig over, at tabet på grovvareaktiviteterne er blevet opvejet af positive resultater i andre dele af koncernen.

 

- Vi er måske knapt så hårdt ramt på bundlinjen, som vi kunne have været, fordi fire af vores seks divisioner har indfriet vores mål og endda lidt til, siger Henning Haahr.

 

Han peger på, at tørken ramte lige nøjagtig i de områder, hvor Danish Agro er mest aktivt.

 

- Det vil sige i Tyskland, Danmark, Sverige, Finland og de tre baltiske lande. Det er usædvanligt, at vi på den måde rammes på alle vores grovvaremarkeder på én gang.

 

Henning Haahr forklarer, at tørken havde to effekter for Danish Agro:

 

- Den ene var, at vi ikke fik udnyttet vores kapacitet til blandt andet tørring af korn. Anlæggene stod stille. 

- Alene i Tyskland har vi 55 anlæg og noget tilsvarende i Danmark.

 

- Den anden effekt af tørken var, at vi ikke fik den normale volumen af korn at handle med. Sammenlagt estimerer vi, at effekten af tørken ligger på 150-200 millioner kroner i 2018 fordelt med cirka halvdelen til hver, siger Henning Haahr, der skønner, at tørken har betydet en nedgang på 25-30 procent i høstvolumen. 

 

- Derfor vil vi også se en effekt af tørken ind i 2019 – specielt på handel  med korn, siger Henning Haahr.

 

Omsætningsrekord

På trods af tørken kan Danish Agro alligevel præsentere en stigning i omsætningen til 33 milliarder kroner,  hvilket er 1,6 milliarder kroner højere end året før – en stigning på fem procent.

 

- Det skyldes dels øgede markedsandele, højere afgrødepriser, tilkøbte virksomheder i Finland, Sverige og Letland og en vækst i vores salg af maskinaktiviteter, hvor vi har oplevet en vækst på en milliard kroner, siger Henning Haahr.

 

Selv om grovvaredivisionen i både Danmark og internationalt har givet underskud i det forløbne år, har der været stigning i omsætningen inden for grovvarer.

 

- Så på trods af tørken har vi i samtlige vores seks divisioner haft stigende omsætning, og det samme gælder alle de lande, vi opererer i bortset fra Letland, siger Henning Haahr.

 

Han oplyser, at koncernen svagt har øget sin markedsandel på grovvarer, mens der har været en kraftig forøgelse, når det gælder maskinaktiviteterne.

 

Selv om det er gået ud over Danish Agros forretning, understreger koncernchefen, at for landmændene har det trods alt været positivt, at de har haft en let høst, sparet tørringsomkostninger samt for manges vedkommende også har haft mindre udgifter til nogle plantebeskyttelsesmidler.

 

God balance

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er meget tilfreds med den måde, der er blevet arbejdet med de vanskelige vilkår, som tørken gav i 2018:

 

- Der blev fundet en god balance mellem hensyn til landmanden, omkostningsfokus og fortsat videreudvikling af koncernen. Tørken er en begivenhed, vi ikke kan ændre på, og den skal tages seriøst, siger Jørgen H. Mikkelsen og fortsætter:

 

- Det glæder mig også, at vi på trods af tørken er i stand til at tilgodese vores medlemmer gennem overskudsudlodning. Det er et naturligt mål for os som andelsselskab, at vi er i stand til at præmiere vores medlemmer, når de økonomiske forudsætninger er til stede.

 

< Tilbage