< Tilbage

Flere brød skal bages af dansk dyrket korn17-03-2019 - 10:18

Ny brødhvedeordning skal give mere dansk brødkorn

Brancheorganisation Dakofo håber, at langt mere brød fremover vil blive bagt af dansk dyrket mel.

Af Helge Lynggaard

 

- En ny brødhvedeordning ventes meget snart klar, og jeg håber, at den vil medvirke til et kraftig forøgelse af dyrkningen af dansk brødhvede, så det fremover bliver hovedparten af det danske brød, der bliver produceret på basis af dansk korn. 

 

Det sagde direktør Asbjørn Børsting, brancheorganisationen Dansk Korn og Foder, Dakofo, på generalforsamlingen  fredag eftermiddag, hvor han orienterede om det nye forslag til brødhvedeordning.

 

Sammen med Foreningen af Danske Handelsmøller/DI Fødevarer og Seges Planteproduktion har Dakofo udarbejdet forslaget til en ny brødhvedordning.

 

Målet er, at hovedparten af det mel, der bruges i brødproduktionen i Danmark, også er produceret i Danmark. 

 

- Den gamle ordning havde sin baggrund i, at der skulle lappes på vores gødningsregulering, og derfor har vi haft behov for at bevæge os væk fra de gamle kvalitetskriterier og over til noget, der er markedsorienteret  -  set fra møllernes side, fortalte Asbjørn Børsting.

 

- Derfor handler det om at få de sorter med, som møllerierne synes, er de teknisk bedst anvendelige samtidig med at sorterne er konkurrencedygtige i udbytte, for der er forædlingsmæssigt sket meget i de senere år.

 

Ifølge Asbjørn Børsting blev der allerede sidste år benyttet elementer fra den nye brødhvedeordning.

 

- Vi har fået tre nye sorter med efter mølleriernes ønsker, og samtidig er arealet med opformering af brødhvede steget fra blot godt 3.000 hektar til over 13.000 hektar i 2018. Denne udvikling i opformeringsarealet er helt afgørende for, at vi kan dyrke den mængde brødhvede, der er målet, fortalte Asbjørn Børsting.

< Tilbage