< Tilbage

DLG leverer sit hidtil største overskud01-03-2016 - 13:37

DLG-koncernen kan i dag offentliggøre sit hidtil bedste resultat med et overskud efter skat på 507 mio. kr. mod et underskud på 164 mio. kr. i 2014.

Koncernchef Kristian Hundebøll på talerstolen under repræsentantskabsmødet på Axelborg onsdag formiddag. Foto: Jon Norddahl.

DLG’s overskud i 2015 blev det hidtil højeste på trods af en faldende omsætning.

 

- Resultatet før skat blev 725 mio. kr. og efter skat 507 mio. kr. Det er det hidtil bedste for DLG-koncernen, understreger koncernchef Kristian Hundebøll onsdag middag på et pressemøde efter at DLG’s repræsentatnskab tidligere på dagen havde godkendt regnskabet.

DLG-koncernen deklarerer 105 mio. kr. til selskabets ejere.

 

 Driftsresultatet steg til 1,659 mia. kr. mod 1,394 mia. kr. sidste år. Omsætningen blev på 54,5 mia. kr., hvilket var 3,9 mia. kr. mindre end i 2014.

 

Faldet i omsætningen skyldes primært lavere priser på både grovvarer og energi.

 

 - DLG leverer et solidt resultat. Vi ser nu de første effekter af en målrettet proces med at skabe et slankere og mere fokuseret DLG. Ud over at være Danmarks største grovvareselskab har vi manifesteret os som Europas næststørste landbrugsselskab med den distributions- og konkurrencekraft, den afføder – til gavn for de danske landmænd, siger koncernchef i DLG, Kristian Hundebøll.

 

 Kristian Hundebøll hæfter sig ved, at DLG’s strategi med at søge ”Tilbage til kernen” og styrke kerneforretningen er lykkedes.

 

 - Vores samlede salgsudvikling har været i fremgang i forhold til 2014, hvilket har betydet, at vi har taget markedsandele fra vores konkurrenter i såvel Danmark som i udlandet, siger Kristian Hundebøll.

 Han er samtidig meget tilfreds med, at koncernens finansielle nøgletal er blevet styrket. 

 

 - Vi har haft et positivt cash flow på i alt 1,5 mia. kr. i 2014 og 2015, og vi reducerede alene sidste år vores gæld med 700 mio. kr. Vi har samtidig forrentet vore ejeres kapital med 11,8%, hvilket er det bedste i de seneste fem år. Vi har med andre ord flere penge i kassen og mindre gæld,” siger Kristian Hundebøll.

 

 En grundig gennemgang af virksomhedsporteføljen, der startede i slutningen af 2013, har resulteret i frasalg af selskaber, der var urentable, risikofyldte eller lå uden for kerneforretningen.

 

 - Strategien har vist sig at være den rigtige, og vi er tilfredse med, at vi har fundet gode købere til virksomheder, vi ikke ser strategiske perspektiver i. Vi går derfor ind i 2016 med begrundet optimisme om et styrket DLG, der tager form, siger Kristian Hundebøll.

< Tilbage