< Tilbage

Største danske høst af raps nogensinde 08-04-2016 - 15:55

Der er stigende efterspørgsel på alternative og konkurrencedygtige proteiner som hestebønner, 

påpegede Torben Christensen, formand for DAKOFOs bestyrelse i beretningen på 

DAKOFOS generalforsamling 

Fra 2014 til 2015 steg produktionen af raps med 14 procent og landede på 821.000 tons mod 709.000 tons året før. Arealet med raps var det største siden 1991, og da udbytterne er steget markant siden, blev rapshøsten den hidtil største.

Af Helge Lynggaard

 

Danske landmænd producerede i 2015 mere raps end nogensinde tidligere. Alene fra 2014 til 2015 steg produktionen med 14 procent og landede på 821.000 tons mod 709.000 tons året før. Arealet med raps var det største siden 1991, og da udbytterne er steget markant siden, blev rapshøsten den hidtil største.

 

Det fortalte DAKOFO’s formand Torben Christensen, Copenhagen Merchants, da han fredag formiddag aflagde bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i DAKOFO.

 

- Landmændene høstede 10 mio. tons korn i Danmark i 2015. Det er tre procent mere end sidste år og den største høst siden 2009. Stigningen fra 2014 til 2015 skyldes især en større produktion af vårbyg. Vårbyg er den næststørste afgrøde efter vinterhvede både med hensyn til produktion og areal, sagde Torben Christensen.

 

Vårbyg i fremgang igen

Han kunne desuden oplyse, at arealet med vinterhvede er faldet fra at udgøre 45 procent af det samlede kornareal i 2014 til 43 procent i 2015. Modsat er vårbyg steget fra 34 til 35 procent, og rug er steget fra syv til otte procent af det samlede kornareal.

 

- I gennemsnit er det danske kornudbytte pr. hektar steget med 2 pct. fra 2014 til 2015. Her har især et stigende udbytte for vårbyg haft betydning. Udover vårbyg har havre og vårhvede haft et stigende udbytte, hvorimod triticale og rug havde et lidt ringere udbytte end i 2014. Stigningen i den samlede høst skyldes også, at det samlede areal med korn er steget med 1 pct. i forhold til 2014, sagde Torben Christensen. 

 

I 2015 udgjorde dyrkningen af bælgsæd et areal på ca. 12.000 hektar og høsten var på 53.000 tons, hvilket er en stigning på omkring 50 procent i forhold til 2014.

 

Hestebønner

- I branchen opleves en stigende fokus på hestebønner. Det gælder også i resten af EU, hvor blandt andet efterspørgslen på non-GM protein giver stigende efterspørgsel på alternative og konkurrencedygtige proteiner. Her er hestebønnerne interessante. 

 

Også i planteforædlingen er der stigende interesse for hestebønnerne.

 

- Det er i høj grad med til at stimulere dyrkningen af hestebønner i de øvrige EU-lande, at afgrøden i alle andre lande end Danmark tæller med i landmændenes opfyldelse af kravet til de såkaldte MFO-afgrøder.

 

Kornkvaliteten i Danmark 

Torben Christensen glædede sig over, at landmændene nu får mulighed for at gødske mere og dermed opnå en højere kvalitet af afgrøderne og et højere udbytte pr. hektar.  

 

- Især i forhold til proteinindholdet i afgrøderne har Danmark været presset i forhold til landene omkring os. Med et proteinindhold på under ni procent i gennemsnit i de senere år har vores eksport-kvaliteter været udfordret. Det gælder både for hvede og maltbyg.

 

- For hvede har det direkte tab på kvalitetssiden været afhængig af prisforholdet mellem korn og soja. I de seneste par år har tabet udgjort ca. 4 kr. pr. procentenhed protein pr. 100 kg. Det vil sige et tab på omkring 10 kr. pr. 100 kg korn i forhold til en økonomisk optimal gødskning, sagde Torben Christensen.

< Tilbage