< Tilbage

Bæredygtigt Landbrugs advokat: EU er i årtier fejlinformeret om dansk landbrugs kvælstofindsats20-05-2016 - 15:01

Der er brug for ministeriet retter op på systemets faktuelle fejl, mener advokat Hans Sønderby Christensen, der opfordrer til at gennemføre samme proces som SKAT

 

Landbruget har fra 1997-2016 været reguleret på forkerte tal, sagde Hans Sønderby Christensen, og opfodrede miljø- og fødevareministeriet til at gennemføre samme proces som SKAT. Foto: Hanne Gregersen.

Af Hanne Gregersen

freelance journalist

 

Efter et pænt gravearbejde kunne advokat Hans Sønderby Christensen på et møde i Bæredygtig Landbrugs nye domicil ved Frederica i går lægge dokumenter på bordet, der viser, at EU-kommissionen i årtier er fejlinformeret om landbrugets kvælstofreduktion.

 

En fejlinformation, der medførte den såkaldte åbningsskrivelse i 1997, og dermed de kommende års skærpede restriktioner på landbrugets kvælstofanvendelse.  

 

-Men Kommissionen kunne ikke gøre meget andet, den arbejdede ud fra de tal, den danske stat havde indberettet, fastslog Hans Sønderby Christensen.

 

En halvering af udvaskningen

For at opfylde EU’s direktiv om beskyttelse af vandmiljøet skulle Danmark reducere med 127.000 tons kvælstof i 1995. Og det mål kunne EU ikke se, at Danmark kunne opfylde, når indberetningen i 1997 kun viste en reduktion på 20-30.000 tons.

 

- Den reelle reduktion var imidlertid langt højere, nemlig 50.000 tons, sagde Hans Sønderby Christensen. 

 

- Og det burde staten have vidst, for tallet fremgår af papirer fra 1991 fra det daværende landbrugsministerium. 

Men fejlen blev ikke rettet. Heller ikke i 2002, da DMU’s genberegning viste, at landbruget havde reduceret med 123.000 tons – altså ganske tæt på det ønskede mål. I stedet ros til landbruget for indsatsen, kvitterede Christiansborg med at fastholde restriktionerne.

 

-Med andre ord har landbruget fra 1997-2016 været reguleret på et forkert grundlag, erklærede advokaten.

 

Drikkevandet

Det er dog ikke det eneste sted, hvor den danske stat har brugt tvivlsomme tal overfor EU. Det gælder også nitratindholdet i drikkevandet.

 

I 2009 fortalte Danmark EU, at målinger viste, at 50 pct. af det danske grundvand indeholder 5-50 mg nitrat pr. liter, og 17 pct. ligger over grænsen på 50 mg/l. 

 

- Et alarmerede tal, hvis det var sandt, mente Hans Sønderby Christensen.

Men for det første har Kammeradvokaten udtalt, at det ikke lader sig gøre, at undersøge alt relevant grundvand.  For det andet er der tale om målinger i drikkevandsboringer.

 

-Da vi i sidste år rejste tvivl om tallene, fik vi besked på at tage det roligt. For man målte kun der, hvor der var problemer, forklarede Hans Sønderby Christensen. 

 

–Dermed modsiger myndighederne deres egenstand om, at de har målt på hele grundvandet.  Alligevel fastholder de.  

 

Vi skal mase på

Til trods for det er op ad bakke at få korrigeret de fejlagtige tal, handler det bare om at mase på, og blive ved og ved, sagde Hans Sønderby Christensen. I den sidste ende må domstolene evt. afgøre det. Og her er det ikke følelser, men de faktuelle forhold, der tæller. 

 

Han mente dog, det bedste var, om ministeriet tog sig selv i skole og ligesom SKAT lavede en fejlfindingsproces. 

 

- Ikke fordi vi er interesseret i at hænge nogle skyldige ud, pointerede Hans Sønderby Christensen. 

 

–Vi er mere interesseret i bolden end i manden.  

< Tilbage