< Tilbage

Radimax realiserer en stor drøm17-06-2016 - 16:24

Verdens første rodforskningsanlæg er åbnet

Vi har fået et anlæg i verdensklasse, sagde Asbjørn Børsting. Foto: Lene Sparsø, KU.

Af Helge Lynggaard

 

- Med åbningen af RadiMax realiserer vi en stor drøm for både forskere og planteforædlere. 

 

- En drøm om at have et anlæg til studier af afgrødernes rodvækst i stor-skala, og en drøm om at kunne koble studier af plantevækst og rodvækst og samtidig analyse af afgrødernes genetik – alt sammen i stor-skala så det ikke alene giver forskningsmæssig ny viden, men også konkret kan anvendes direkte af de aktive virksomheder, sagde Asbjørn Børsting, formand for CID Crop Innovation Denmark i sin velkomst ved åbningen af RadiMax.

 

- Et anlæg i verdensklasse, fortsatte Asbjørn Børsting, der fortalte, at planteforædlere og forskere i internationale sammenhænge udtrykker stor anerkendelse - og en misundelse over opbygningen for forskningsplatformen RadiMax. 

 

Projekt på to ben

- Projektet går på to ben, dels det ben vi står ved siden af i dag – selve rodfaciliteten, og dels et ben bestående af en molekylær-genetisk platform, som er udviklet på og anvendes af bl.a. Aarhus Universitet til at analysere afgrødernes genetik. Med RadiMax har vi taget et skridt tættere på at forstå genetikken, der ligger til grund for afgrødernes rodudvikling – som selvsagt er et forskningsfelt, der er svært at studere, fortsatte Asbjørn Børsting.

 

Rodforskning

- Hvorfor er det, vi har kastet os ind i rodforskningen? 

 

- Inden for planteforædling har megen fokus – vi må nok sige den helt overvejende fokus -  hidtil været på det man kan se og måle over jorden. Af bl.a. praktiske årsager har der ikke været tilstrækkeligt fokus under jorden. Vi ved dog, at rødderne har stor betydning for afgrødernes vækst og produktivitet. Derfor har man længe drømt om at gå massivt ind i rodforskning, med det mål at finde værktøjer og gener til at forbedre afgrødernes rødder – og dermed også deres produktivitet! 

 

Asbjørn Børsting understregede i sin velkomst, at der både er behov for og potentiale i at investere i planteforskningen. 

 

- Med de modeller vi ser for klimaændringerne vil der være et markant behov for at tilpasse afgrøderne så vi også i fremtiden har robuste og produktive afgrøder, som kan levere foder og fødevarer i effektive produktionsformer.

 

- Vi skal i fremtiden reducere vores klimapåvirkning, og her er forskningen i en bæredygtig intensivering af planteproduktionen helt nødvendig. Der er behov for investeringer i ”Climate-smart agriculture”, hvor vi på samme tid øger landbrugets produktivitet, får større robusthed overfor klimaændringer, og lavere emissioner, sagde Asbjørn Børsting.

 

- Planteforædlingen er her et centralt indsatsområde i svaret på fremtidens udfordringer - og i CID har vi virksomheder og forskere, der både vil og kan gøre en forskel.

< Tilbage