< Tilbage

Hidtil bedste halvårsregnskab fra DLG30-07-2018 - 11:25

DLG koncernen fik et bedre resultat i første halvår end forventet. DLG nedjusterer forventningerne til andet halvår på grund af den omfattende tørke.

Forventningerne til andet halvår 2018 præges af den omfattende tørke og en markant mindre høst på flere af DLG's hovedmarkeder.

 

DLG-koncernen realiserede sit hidtil bedste halvårsregnskab med et driftsresultat (EBITDA) på 611 mio. kr. -  en stigning på syv mio. kr. Resultatet før skat blev på 159 mio. kr., en forbedring på 47 mio. kr. Omsætningen på 24,4 mia. kr. er på niveau med første halvår 2017, fremgår det af en pressemeddelelse fra DLG.
 
Indtjeningsfremgangen skyldes fortsat fremgang inden for koncernens tre forretningsområder: Agribusiness, Vitaminer & Mineraler samt Energi & Service, hvor især de to sidste forretningsområder har bidraget ekstraordinært positivt.
 
DLG-koncernen forbedrede også indtjeningen på det største marked, Tyskland, hvor driftsresultatet (EBITDA) steg med 15 procent fra 301 mio. kr. til 347 mio. kr.
 
- Vi er meget tilfredse med halvårsregnskabet. Resultatet bygger videre på det positive momentum, som koncernen opbyggede i 2017, og følger de ambitiøse målsætninger i koncernstrategien 'DLG 2021 - Leading the Way', siger DLG's koncernchef, Kristian Hundebøll.
 
- Vi står styrket ved halvåret med en solid fremgang i soliditeten i forhold til sidste år på 3,4 procentpoint. Derudover er den rentebærende gæld blevet væsentligt reduceret med 547 mio. kr. som følge af det gode driftsresultat, frasalget af Gasa Group ultimo 2017 og af Kongskilde Industries i maj 2018, siger Kristian Hundebøll.
 
Tørke påvirker årets resultat
Den omfattende tørke påvirker årets høst. Kristian Hundebøll siger: 
- Forventningerne til andet halvår 2018 præges af den omfattende tørke og en markant mindre høst på flere af DLG's hovedmarkeder. Trods fortsat god udvikling og fremgang inden for øvrige forretningsområder, sættes resultatforventningerne for hele året derfor under resultatet for sidste år. 
 
NØGLETAL for DLG-koncernen indtil 30/6 2018
Omsætning, mia. kr.                                           24,4 (-1%)
Driftsresultat (EBITDA), mio.kr.                 611 (+1%)
Resultat før skat (EBT), mio. kr.                  159 (+42%)
Koncernresultat, mio.kr.                                 100 (+45%)
Egenkapital, mia. kr.                                          5,3 (+18%)

< Tilbage