< Tilbage

Danish Agro: Der kan blive mangel på dansk hvede til foder06-08-2018 - 11:19

Trods lave udbytter er høsten kendetegnet ved højt proteinindhold, god hektolitervægt og god kernestørrelse. Kvaliteten af kornet er god i forhold til, hvad man kunne forvente efter sådan en tørke, siger grovvaredirektør Henning Fogh, Danish Agro.

 

Det kan blive en udfordring at finde tilstrækkeligt med hvede til foderproduktionen, vurderer Henning Fogh, Danish Agro. Foto: Danish Agro.

Af Helge Lynggaard

 

Med en kornhøst, der i gennemsnit er 30-35 procent mindre end sidste års høst, vil der indtil næste sæson være under syv millioner tons korn til rådighed. Men er det nok til både at dække forbruget til foder og til at opretholde en eksport af korn?

 

- Det er mere et spørgsmål, om kornet er til rådighed til foderproduktionen, når vi skal bruge det, siger administrerende direktør Henning Fogh, Grovvaredivisionen, Danish Agro til Grovvarenyt.

 

- Nogle planteavlere vælger jo traditionelt at beholde kornet hjemme på lager til hen på foråret. Vi har konstant fokus på at finde tilstrækkeligt med korn på den billigste måde. Hvis dansk korn bliver for dyrt, kigger vi på alternativer, og det kan lige så godt blive i udlandet, så vi kan producere foderblandinger til svine- og kvægproducenter så billigt som muligt, siger Henning Fogh.

 

Han vurderer, at der først og fremmest kan komme til at mangle hvede til foderproduktionen.

- Der er mindre hvede til rådighed på grund af det våde efterår, hvor der blev tilsået langt mindre areal med hvede. Så det kan blive en udfordring at finde tilstrækkelige mængder hvede.  

 

- Som grovvareselskab har vi overordnet to kundegrupper – planteavlerne og husdyrproducenter. På trods af de lave udbytter er det for planteavlerne positivt, at kornpriserne er stigende, og der ikke er behov for tørring i år. Husdyrproducenterne er meget pressede på grund af højere foderpriser, lave afregningspriser og manglende grovfoder, siger Henning Fogh.

 

Stor variation i høstudbytter

Fra Danish Agro-afdelingerne rundt i landet hører Henning Fogh, at der er meget stor forskel på høstudbytterne.

- De varierer fra en næsten normal høst til, at det kun er cirka halvdelen af en normal høst. Men samlet er det den mindste høst, jeg har oplevet, siger Henning Fogh, der understreger, at  tørken og den ringe høst får store konsekvenser hele vejen rundt i landbruget.

 

- Det påvirker selvfølgelig også vores virksomhed, for man kan foretage en parallelforskydning af udfordringerne for landmændene til vores virksomhed. Det er også klart, at det kommer til at påvirke vores resultat af den danske grovvaredel i Danish Agro i både 2018 og 2019.

 

- Vi er derfor også i fuld gang med at indrette os efter den lave høst. Det betyder noget for vores logistik, når der ikke er så meget korn, der skal fragtes, og samtidig er der ikke behov for tørring. Til gengæld er der mælkeproducenter, der kommer til at mangle grovfoder. Derfor begyndte vi også allerede for en måned siden at kigge på, hvordan vi kan hjælpe dem med alternative blandinger, så de kan få dækket det ind, der mangler i deres grovfoder. Vi prøver at finde nogle billige løsninger til blandinger i dialog med kunderne. Men der er en tendens til, at når kornet stiger i pris, følger andre fodermidler med op i pris.

 

Ændret høstbetingelser

- Vi har også løbende ændret høstbetingelserne, efterhånden som tørken ser ud til at fortsætte. Vi har ændret det maksimale proteinindhold i maltbyg fra de 11,5 procent, som det fremgår af kontrakterne, til 12 procent. Vi har valgt denne løsning for at komme vores maltbygavlere i møde. 

 

God kvalitet

Henning Fogh prøver dog også at tage de positive briller på.

 

- Generelt må vi sige, at kvaliteten af kornet er god især i forhold til, hvad man kunne forvente efter sådan en tørke. Hektolitervægten er god, kernestørrelsen er god og proteinindholdet er højt. Der var på forhånd meget små forventninger til høsten af raps, men den har overrasket lidt til den positive side – eller sagt på en anden måde – den blev knapt så dårligt som forventet.

 

- Landmændene slipper for omkostninger til tørring. Til gengæld er der især i byggen grønne kerner. Derfor er der behov for, at kornet kommer ind og bliver beluftet, for ellers går det galt med temperaturer på over 25 grader C, siger Henning Fogh, der forventer, at høsten helt er overstået om 14 dage. 

 

< Tilbage