< Tilbage

Landbruget står til et underskud på syv-otte milliarder kroner i år24-08-2018 - 14:26

En foreløbig prognose fra Seges viser, at landbruget indkomst falder kraftigt i 2018 som følge af tørken og faldet er større end i en ”normal” lavkonjunktur

 

Planteproducenternes indkomst bliver direkte påvirket af laverer udbytter på stort set alle salgsafgrøder. Foto: Colourbox.

Af Helge Lynggaard

 

Den historisk lange tørkeperiode med høje temperaturer og mange solskinstimer har givet en stor reduktion i udbytter og et fald i indtjeningen i dansk landbrug.

 

Derfor vurderes det i en ny - foreløbig - indkomstprognose fra Seges, at heltidsbedrifterne efter ejerløn får et underskud på mellem syv og otte milliarder kroner.

 

 - Udsigten til en mild lavkonjunktur i 2018 er på grund af tørken blevet forvandlet til det næststørste tilbageslag for landbruget i nyere tid, kun overgået af finanskrisen, siger erhvervspolitisk chef Klaus Kaiser, Seges, i en kommentar til den foreløbige prognose.

 

Han understreger, at på grund af tørken er underskuddet klart større end ved almindelige konjunkturudsving.

Svineproducenterne er hårdest ramt, da tørkens lavere udbytter og højere foderpriser er sammenfaldende med lave svinepriser. 

 

Prisen på svinekød har ikke været så lav i juli/august siden 2003, og for året som helhed ventes svineprisen at være den laveste siden 2007. 

 

Svineproducenterne rammes således af tre negative stød samtidig:  Lave udbytter, høje foderpriser og lavere priser på svinekød, hedder det i prognosen.

 

- En gennemsnitlig svineproducent har udsigt til et underskud i niveauet 1,6-1,7 millioner kroner i 2018. Det svarer til fem årslønninger for landmanden, siger Klaus Kaiser.

 

Mælkeproducenter

- Mælkebrug havde oprindeligt udsigt til et lille overskud, men på grund af tørken bliver det nu vendt til et stort underskud på cirka en halv million kroner, fortsætter Klaus Kaiser.

 

Planteproducenter

Planteproducenterne har også udsigt til en underkud i nivaeut en halv million kroner, fremgår det af prognosen.

Planteproducenternes indkomst bliver direkte påvirket af lavere udbytter på stort set alle salgsafgrøder. 

 

Modsat de animalske producenter modvirkes udbyttenedgangen dog af stigende verdensmarkedspriser på især korn, eftersom de ekstreme vejrmæssige forhold i Danmark genfindes i store dele af Nordeuropa, Sortehavsregionen og andre vigtige regioner. Det modsvarer dog kun delvist den store nedgang i udbytterne. 

Der er store forskelle på udbytterne afhængig af afgrøder og lokalitet. For eksempel ventes udbytterne på vårhvede og vårbyg at falde med gennemsnitligt over 40 pct., mens udbytterne på sukkerroer ventes at falde med under 20 pct. 

 

Geografisk ventes Sjælland og Nordjylland at blive hårdere ramt end resten af landet.

 

Serie af store stød 

til landbruget

Tilbageslaget i landbrugets indkomst kommer efter en årrække med flere stød, der har gjort det umuligt for et almindeligt landbrug at nå at polstre sig, siger Klaus Kaiser.

 

Landbruget blev ramt af finanskrisen i 2008/9, der medførte store prisfald, tab på finansielle instrumenter og fald i egenkapitalen. I 2014 blev landbrugets ramt af Ruslands importforbud mod fødevarer fra EU samt ophør af EU’s mælkekvoter, som medførte rekordlavt prisniveau i 2015/16. Og så kom tørken i år. 

 

- En stor del af underskuddet ventes dækket via færre investeringer. Investeringerne ventes således at falde med ca. 15 pct. i 2018 og næsten 25 pct. i 2019. Derved bliver  konkurrenceevnen svækket, og landbrugets krise rækker langt ud i samfundsøkonomien.

 

- Resten af underskuddet skal dækkes via øget gæld, hvilket gør landbruget mindre robust til fremtidige stød, siger Klaus Kaiser.

< Tilbage