< Tilbage

Danmark ligger i bund i brug af antibiotika 29-10-2018 - 23:49

Ny rapport viser, at Danmark har det laveste antibiotikaforbrug i husdyrproduktionen i sammenligning med de øvrige europæiske lande, der har en stor griseproduktion.

 

Der er god grund til at være stolte, men vi er ikke i mål, sagde Erik Larsen, formand for Landbrug og Fødevarer Svineproduktion. Foto: L&F.

I sammenligning med landmænd i andre europæiske lande er danskernes forbrug af antibiotika i husdyrproduktionen helt i bund.

 

I perioden 2010-2016 har danske landmænd reduceret antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen. med 14 procent, når der måles på milligram anvendt per kilo produceret dyr.

 

- Sammenligner vi de ti lande i Europa, der har den største griseproduktion, så er Danmark helt i front, siger Erik Larsen, formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, der på organisationens årsmøde tirsdag i denne uge kunne fremlægge resultaterne.

 

- De danske landmænd har over en lang årrække været dygtige til at sænke forbruget af antibiotika til deres grise. Samtidig har vi et meget lavt forbrug af kritisk vigtige antibiotikatyper. Det skyldes ikke mindst et øget fokus og en målrettet indsats fra de danske griseproducenter og dyrlægerne.

 

Stor forskel på Nord- 

og Sydeuropa

Generelt har landene i Nordeuropa et lavere antibiotikaforbrug til husdyr end kollegaerne sydpå. 

 

Sådan lyder det fra Nicolai Rosager Weber, specialkonsulent og dyrlæge hos Seges Svineproduktion.

 

- Det har meget at sige, hvilke driftsgrene, der fylder. Et land som Norge, der har en stor lakse-produktion, bruger helt naturligt meget lidt antibiotika. Men når vi ser på de lande, der har en stor griseproduktion, så tegner der sig også et tydeligt mønster; Jo nærmere nord desto lavere et forbrug per produceret kilo dyr, siger Nicolai Rosager Weber.

 

Han fortæller, at det i høj grad skyldes en tidlig og effektiv indsats blandt landenes fødevareproducenter i eksempelvis Danmark og Holland kombineret med en mere restriktiv antibiotikapolitik i Norden.

 

Udviklingen fortsætter

VetStat, det officielle register over medicinforbruget til danske dyr, viser, at antibiotikaforbruget til grise fortsat falder i Danmark.

 

- Forbruget målt i antal brugte doser til produktionen af en gris fra fødsel til slagtning er faldet med yderligere 6 procent i første halvår af 2018 sammenlignet med første halvår af 2017, siger Nicolai Rosager Weber.

 

- Der er god grund til at være stolt, men vi er ikke i mål. Griseproducenterne fortsætter arbejdet i staldene, ligesom vi også forsker i, hvordan vi kan reducere antibiotikaforbruget og samtidig udfase medicinsk zink, siger Erik Larsen.

 

Artikel fra Grovvarenyt 26. oktober 2018

< Tilbage