< Tilbage

Tiden er den værste faktor ved leverancer af gødning25-01-2016 - 10:11

Markedet vælter ikke af det øgede kvælstofforbrug i Danmark  - men tiden kan drille slemt

Der produceres kun den gødning, der forventes at blive afsat i den kommend esæson, og derfor skruer fabrikkern ikke bare lige op eller ned for produktionen. Foto: Hanne Gregersen.

Af Hanne Gregersen

freelance journalist 

 

 

Den nye landbrugspakke indebærer, at det danske forbrug af kvælstof kan forøges med mellem 150.000 – 170.000 tons. Voldsomt set med danske øjne, men globalt set er det næppe en krusning på vandet.

 

-På verdensplan udgør det danske gødningforbrug kun 0,2 pct., så selv en forøgelse i den nævnte størrelsesorden vil ikke vælte noget, sagde Sales Manager Steffen Halmø fra Yara, da plantekongressen satte fokus på fremtidens gødningsmarked. 

 

Så ingen bekymring på lang sigt, men derimod på kort, advarede han. 

 

-Gødningsfabrikkkerne pro-ducerer den gødning, de forventer at bruge til den kommende sæson, forklarede Steffen Halmø. 

 

Det vil sige, at der ikke produceres til lager, og fabrikkerne kan ikke lige skrue op for produktionen en dag eller to.

Men selv om der ude i verden ligger den ekstra gødning Danmark har brug for, er tiden den afgørende faktor. 

Kan gødningen nå over den danske grænse og ud til landmanden, når han om en måneds tid skal bruge den? 

 

- Det kan knibe, mente Steffen Halmø, der på den baggrund forventede en større efterspørgsel i første kvartal af 2016, og dermed også et presset marked.

 

- Og et presset marked er alt andet lige lig med højere priser, sagde han, men pegede samtidig på to ting, der kunne trække den anden vej. Urea-prisen er faldende, og der er en hård lokal konkurrence. 

 

Den man elsker

Konsulent Ole Schou, Gefion, mente heller ikke, at det ville skabe problemer på sigt at skaffe gødningen – bl.a. fordi fabrikkerne så ville producere i harmoni med den øgede efterspørgsel. 

 

Her og nu vurderede han, at der kunne hentes gødning i Polen, Rusland og Ukraine. 

 

 

- Samtidig er der meget kinesisk urea på markedet, sagde han. 

 

- Det kan godt være, der er nogle, som rynker på næsen af urea, og i hvert fald heller ikke skal bruge russisk eller flydende gødning. Men hvis man vil have gødningen, så må man lige som i ægteskaber, tage den man kan få, hvis hende, man elsker siger, nej. Så spørg efter mulighederne.

 

< Tilbage