< Tilbage

Hidtil bedste resultat i Danish Agro koncernen02-02-2016 - 23:15

Overskud på 603 mio. kr. efter en omsætning på 28,5 mia. kr.

Jeg glæder mig meget over, at vi har fået en bredere platform at drive virksomheden på, siger Christian Junker.

Af Helge Lynggaard

 

Det har igen været et succesrigt år for Danish Agro koncernen, der onsdag kan præsentere årsregnskabet, som viser et resultat før skat på 603 mio. kroner.

 

Det er koncernens hidtil bedste resultat, og det ligger 53 mio. kroner højre end resultatet i 2014 – en forbedring på ti procent.

 

Omsætningen var i 2015 på 28,5 mia. kroner mod 24,1 mia. kr. i 2014. Det svarer til en vækst på 18 procent.

Væksten skyldes primært den øgede omsætning fra tyske Ceravis AG, som er konsolideret ind i årets sidste syv måneder. Efter skat realiserede Danish Agro koncernen et overskud på 486 mio. kr., og dermed en forrentning af egenkapitalen primo med 15 procent.

 

Koncernchef i Danish Agro, Christian Junker, er yderst tilfreds med det forløbne år:

- I 2015 har Danish Agro deltaget aktivt i den fortsatte konsolidering af den internationale grovvarebranche samtidig med, at vi har nået alle de finansielle mål, vi satte os for.  Vi står i det hele taget i en fornuftig økonomisk position, så vi fremadrettet kan blive en endnu bedre samarbejdspartner til de landmænd, vi handler med, siger han.

Udover de økonomiske resultater i 2015 glæder han sig meget over de andre mål, som Danish Agro koncernen  har opnået.

 

- Vi har fået en bredere platform til at drive virksomheden på fremover. Jeg tænker her på Tyskland, hvor vi fik konkurrencemyndighedernes godkendelse af opkøb af Ceravis AG. I august blev der desuden indgået aftale om, at Ceravis AG overtager tre af den tyske grovvarekoncern Agravis datterselskaber i Nordtyskland. Dermed står Ceravis AG endnu stærkere i den nordlige og østlige del af Tyskland, og vil med en omsætning i niveau 10 mia. kr. blive den næststørste spiller i landsdelen.

 

Christian Junker peger desuden på, at aftalen om opkøb af det svenske grovvareselskab Kalmar Lantmän skaber grobund for at gøre Kalmar til Danish Agros hovedsæde og knudepunkt for koncernens aktiviteter i Sverige.

Et tredje mål, som koncernchefen glæder sig over er, at Danish Agro koncernen i 2015 fik enekontrol over selskaberne Hedegaard A/S og DLA Agro a.m.b.a.

 

- Udover at sikre, at vi er i compliance,  får vi mulighed for at sikre større effektivitet og bedre udnyttelse af viden og ressourcer, som vil gavne såvel koncernen som de kunder, vi handler med, siger Christian Junker.

< Tilbage