< Tilbage

Her kommer knap 400.000 kyllinger til verden – om dagen22-02-2016 - 13:57

Det tager nøjagtig 21 døgn og seks timer at udruge kyllinger, og det er i den grad sat i system hos DanHatch i Vrå, som er landets største rugeri

 

På rugerierne i Vrå og Ragebøl ved Sønderborg producerer DanHatch i alt 138 millioner kyllinger om året. Foto: DanHatch.

 

Af Helge Lynggaard

 

Hver dag ruller lastvogne lastet med tusinder af æg op til rampen på DanHatch-rugeriet. Godt tre uger efter er indholdet i æggene forvandlet til daggamle kyllinger, og de forlader igen rugeriet for at blive opdrættet som slagtekyllinger.

 

Men hvad sker der med æggene i de tre uger, de er er hos DanHatch? 

 

Grovvarenyt har besøgt DanHatch rugeriet i Vrå, som sammen med DanHatch’ tilsvarende rugeri i Ragebøl ved Sønderborg er landets helt dominerende med en samlet produktion på 138 millioner daggamle kyllinger om året. 

Råvaren til de to rugerier er befrugtede æg, som kommer fra de 37 danske gårde, som har specialiseret sig i at producere rugeæg. Heraf er de 14 ejet af DanHatch.

 

Æggene bliver indsamlet, sorteret og desinficeret med blandt andet ozon på den enkelte fjerkræfarm, inden de bliver transporteret til rugeriet i bakker. Her kommer de i første omgang på lager, hvor de endnu en gang bliver desinficeret og opbevaret ved en temperatur på cirka 17 grader.

 

- Vi flytter 480.000-500.000 æg om dagen, så det er godt, det ikke længere er håndarbejde, men automatiseret så meget som muligt. Når vi modtager rugeæggene, ligger de i bakker, hvor de bliver liggende, indtil æggene er klækket, fortæller koncernchef Kristian Kristensen, mens han viser rundt på rugeriet.

 

Vi når frem til en af rugemaskinerne. Det er en slags varmeovn, hvor der er plads til 24 vogne med i alt 121.000 æg. Det tager 21 døgn og seks timer at udruge en kylling. I de første ti døgn varmes der på æggene for at holde dem oppe i temperatur. Senere afgiver de så meget varme, at der skal køles i stedet for.

 

I forruger i 18 døgn

Æggene står i forrugeren i 18 døgn. Her står æggene adskilt og bakkerne bliver vendt 90 grader hver time for at embryonet ikke skal sætte sig fast på æggeskallen. Det er det samme, der sker i en rede, hvor hønen også med mellemrum ruller æggene rundt.

 

Æggene gennemlyses

Efter 18 døgn bliver æggene taget ud af rugemaskinen og hver enkelt æg bliver gennemlyst for at se, hvor mange, der er befrugtede. Herefter sættes de ind i klækkeren i de samme bakker men uden  adskillelse, så der er plads til, at kyllingen kan komme ud af ægget.

 

- I gennemsnit er 88-90 procent befrugtede, men det afhænger meget af hønens alder. Ved begyndende æglægning stiger befrugtningen meget, hvorefter den går langsomt nedad. Så jo ældre hønsene er jo færre befrugtede æg leverer de, fortæller Kristian Kristensen.

 

Tørrer i rugemaskinen

Efter yderligere tre døgn er æggene forvandlet til kyllinger. De tørrer inde i rugemaskinen, og når vognen med kyllingerne tages ud, bliver de manuelt kvalitetssorteret og optalt automatisk inden de kommer i kasser og på en transportvogn. Vognene med hver 3.000 kyllinger ombord kan rulles direkte ind på lastvognen, der kører dem ud til kunden.

 

- For at få den mest rationelle produktion arbejdes der kun fire – lange - dage om ugen på rugeriet i Vrå. Om onsdagen og i weekenden bliver der ikke færdigudruget kyllinger. Men vi har selvfølgelig overvågning på hele produktionen døgnet rundt hele året, for der er jo gang i rugningen, selv om medarbejderne har fri, siger Kristian Kristensen. 

 

 

 

< Tilbage