< Tilbage

Pesticidafgiften koster kartoffelavlere omkring 1.200 kr. pr. hektar14-02-2018 - 13:52

Der er kun en ting, der er værre – at vi slet ikke må sprøjte, mener formanden for Danske Kartofler, Carl Heiselberg

Kun Sverige og Frankrig har en pesticiafgift - på 40-50 kr. pr. hektar. Foto: Colourbox.

Af Helge Lynggaard

 

Kartoffelavlere bliver specielt hårdt ramt af pesticidafgiften, og det er ikke rimeligt, at vi skal betale omkring 1.200 kr. i afgifter inden vi har tjent noget på avlen, understregede formanden for brancheorganisationen Danske Kartofler, Carl Heiselberg, i sin beretning på generalforsamlingen i Vingsted mandag i denne uge.

 

- Der er kun én ting, der er værre – at vi slet ikke må sprøjte vores kartofler, fortsatte formanden.

 

- Vi håber derfor, at vi får et endeligt opgør med afgiften på plantebeskyttelsesmidler i 2018.

Når Carl Heiselberg opfatter afgiften som konkurrenceforvridende er det blandt andet, fordi kartoffelavlere i andre lande ikke har tilsvarende afgifter.

 

- Kun Sverige og Frankrig har en mikroskopisk pesticidafgift på 20-50 kr. pr. hektar. Vi gør til gengæld alt, hvad der er muligt for at bruge så lidt som muligt men så meget som nødvendigt. Skimmelstyring og intensiv rådgivning af uafhængige konsulenter er noget, man i udlandet misunder os. De er vant til, at det er firmaansatte rådgivere, der måske har en lidt anden dagsorden. 

 

- I mange andre lande bruges også normalt 50-75 procent større mængde plantebeskyttelsemidler end vi gør, sagde Carl Heiselberg.

 

Indsamle viden

Danske Kartofler med omkring 1.000 medlemmer har både avlere og virksomheder i branchen som medlemmer.

 

- Vi er kommet langt i vores arbejde med at sikre gode rammevilkår, som er en af de vigtige opgaver for vores brancheforening. Men det er også utroligt vigtigt, at vi får samlet alt viden omkring de problemer, der skal løses. Det gælder for eksempel om nedvisning af kartofler. 

 

- Vi ved, at det kan blive svært at beholde de to midler Reglone og Spotlight på længere sigt, og så må vi afprøve alle mulige alternativer, understregede Carl Heiselberg.

 

- Det kan være forskellige syrer og mekaniske løsninger, og vi må søge indsigt i andre lande, hvor det måske kan gøres uden kemi. 

 

- Der har før været indkøbskæder, der ønskede spisekartofler dyrket uden kemisk nedvisning. Her blev der anvendt aftopning og gasbrænding med alle de ulemper, det medførte. Disse krav kan hurtigt komme igen sammen med andre krav om et reduceret brug af plantebeskyttelsesmidler og handelsgødning, sagde formanden og fortsatte:

 

- Derfor skal I være meget omhyggelig med at overholde sprøjtefrister, gerne en ekstra uge, da måleudstyret bliver bedre og bedre til at detektere ganske små restkoncentrationer, sagde Carl Heiselberg direkte henvendt til kartoffelavlerne.

 

< Tilbage