< Tilbage

Vestjyllands Andel bag ny fabrik til produktion af protein fra søstjerner23-04-2018 - 11:57

Nu starter byggeriet af ny fabrik i Skive, der skal producere proteinfoder af søstjerner fra Limfjorden.

Ved de første spadestik til den nye proteinfabrik ses fra venstre Skives borgmester Peder Chr. Kirkegaard, direktør Steen Bitsch, Vestjyllands Andel, direktør Niels Jørgen Hedeager Madsen, Danish Marine Protein og direktør Steen Hintze, GreenLab Skive. Foto: Pressefoto.

Af Helge Lynggaard

 

I mandags blev der i Skive taget det første spadestik til det nye byggeri, der skal huse verdens første proteinfabrik, der benytter søstjerner i produktionen.

 

Den nye proteinfabrik eta-bleres af Danish Marie Protein, som Vestjyllands Andel ejer 65 procent af, mens resten ejes af en række lokale investorer. 

 

Direktør Steen Bitsch, Vestjyllands Andel, er bestyrelsesformand for den nye virksomhed.

På den nye fabrik i Skive skal der produceres mel af tørrede søstjerner fra Limfjorden, hvor de er et stigende problem for muslingefiskeriet.

 

Søstjernemelet bliver anvendt som proteinfoder i økologisk svinefoder fra Vestjyllands Andel.

- Vi er allerede i fuld gang. Siden sidste år har vi fået produceret 300 tons søstjernemel hos fiskemelsfabrikkerne TripleNine i Esbjerg. Så vi har gjort vores første erfaringer, som vi nu kan bruge i opbygningen af de nye fabrik i Skive, siger Steen Bitsch til Grovvarenyt.

 

Det nye anlæg i Skive bliver ikke blot det første anlæg i Danmark men i hele verden.

- Det er ikke noget, der er prøvet før, men vi tror på ideen, der på én gang løser en række problemer. Muslingefiskerne kommer af med søstjernene, der ellers kan true eksporten af muslinger. Samtidig får vi adgang til et proteinfoder, som vi kan bruge i vores økologiske foderblandinger til svin, siger Steen Bitsch.

 

Tre-fem procent i foderet

Søstjernemelet bliver tilsat økologisk svinefoder med op til tre-fem procent lige som fiskemel. Vi anvender det udelukkende til økologiske svinefoderblandinger, og der er rivende afsætning på det, for der er kommet flere økologisk svinebedrifter og jeg tør godt sige, at vi nu er landets største producent af økologisk foder i Danmark, siger Steen Bitsch.

 

Bæredygtig historie

- Det er jo en god bæredygtig historie at benytte søstjerne, som blot er til gene for muslingefiskerne i Limfjorden. Samtidig er der meget stor politisk bevågenhed omkring protein, og om kort tid kommer Det Bioøkonomiske Panel med deres anbefalinge til at øge proteinproduktionen herhjemme. Vi har for nylig haft besøg af EU-Kommisionen, der besøgte produktionen i Esbjerg, og der var meget stor begejstring for vores projekt, siger Steen Bitsch.

 

Steen Bitsch der håber, at proteinfabrikken bliver i stand til at producere så meget, at der også bliver mulighed for at sælge til andre fodervirksomher.

 

Danish Marine Protein eta-blerer den nye fabrik i erhvervs-parken GreenLab i Skive, hvor der blandt andet også er et biogasanlæg på vej.

 

- Vi kan få direkte gavn af industrisymbiosen i GreenLab Skive ved at bruge de andre produktionsanlægs overskudsvarme i vores tørringsproces. Så vores placering er en win-win situation på mange fronter, siger Steen Bitsch, der er mange andre muligheder for at producere protein på det nye anlæg end udelukkende fra søstjerner.     

Ifølge en pressemeddelelse fra GreenLab Skive siger direktør for Danish Marin Protein, Niels Jørgen Hedeager Madsen, at arbejdet med ideen har været i gang i flere år og han glæder sig derfor over, at der nu er udsigt til en produktion i fuld skala.

 

- Vi har i den sidste tid arbejdet på at finde den rigtige placering til produktionsanlægget, og med GreenLab Skive føler vi, at den beslutning er landet godt. Så vi glæder os til at komme i gang med byggeriet - og med produktionen.

< Tilbage