< Tilbage

Rejsegilde på kæmpe DLG kornhal på Masnedø09-05-2018 - 16:05

Den nye kornhal tages i brug til årets høst

Onsdag var der rejsegilde på den nye hal på havnen i Masnedø, hvor.DLG-koncernen får sit største lager til korn. Foto: DLG.

Onsdag over middag blev der holdt rejsegilde på første etape af DLG’s nye kornhal på Masnedø med plads til ca. 35.000 tons afgrøder. 

 

Det bliver DLG’s største og mest moderne lagerfacilitet for korn i Danmark, og kornhallen kan allerede tages i brug til den kommende høst, oplyser DLG.

 

Landmænd på Lolland-Falster og Sjælland vil blive bedre stillet efter den store havneudvidelse på Masnedø. Sammen med Vordingborg Kommune har DLG i samarbejde med handelsselskabet Copenhagen Merchants investeret 300 millioner kr. i nye havnefaciliteter, der øger lagerkapaciteten fra de nuværende 40.000 tons til i alt 150.000 tons. 

 

- Vi glæder os rigtig meget til at tage anlægget på Masnedø i brug. Når det hele er færdigt kan vi tage 1.000 tons korn ind i timen, og vi kan ligeledes laste 1.000 tons pr. time. Det svarer til et lastbiltræk hver 3-4 min. Vi kan allerede bruge kornhallen i den kommende høst, og de efterfølgende faser afsluttes løbende henover efteråret, så hele anlægget er færdigt ultimo 2018, siger detaildirektør i DLG Øst, Knud Rasmussen.   

 

Styrker landbruget

Masnedø bliver DLG-koncernens største lager med forbedrede muligheder for avanceret lagring, tørring og sortering af korn, og det vil øge mulighederne for at afsætte danske landmænds afgrøder på de internationale markeder. Vicekoncerndirektør for Produktion & Logistik i DLG, Vagn Hundebøll, siger:

 

- Havneudvidelsen vil gavne både landbrugets konkurrenceevne og DLG. Investeringen er et vigtigt skridt for DLG og en meget positiv udvikling for Sydsjælland. Landbruget får en ekstra udskibningshavn på Sjælland for afgrøder til verdensmarkedet og for modtagelse af råvarer til det danske marked. I DLG sænker vi samtidig vores transportomkostninger væsentligt, hvilket kommer vores landbrugskunder til gode.

 

 Vordingborg Kommunes investering i udbygningen af havnen betyder desuden, at havnen kan modtage skibe på op til 60.000 tons for dellastning i stedet for de nuværende 5.000-7.000 tons skibe. Samtidig giver de nye havnefaciliteter mulighed for langt hurtigere lastning og losning.

< Tilbage