< Tilbage

To medlemmer forlader DLG-bestyrelsen umiddelbart efter genvalg25-05-2018 - 15:36

Niels Dengsø Jensen genvalgt som DLG's formand

DLG-bestyrelsen er (fra venstre): Mads Peter Madsen (medarbejderrepræsentant), Catarina Hagelberg (medarbejderrepræsentant), Jens Kristian Jensen, Carl Chr. Lei (næstformand), Jørn Munk, Niels Dengsø Jensen (formand), Torben Thomsen (næstformand), John Smidt Christiansen (medarbejderrepræsentant), Jens Myhren og Lars Jakobsen. Foto: DLG.

Af Helge Lynggaard

 

To medlemmer af DLG’s bestyrelse valgte onsdag at forlade både bestyrelse  og repræsentantskab kort efter at de var blevet genvalgt.

 

- De to medlemmer, Viggo Conradsen og Mogens Jensen,  valgte at forlade deres poster, da de havde ønsket en forandring i formandskabet. Det var der ikke opbakning til i bestyrelsen. Det hele foregik i god ro og orden og i henhold til vores vedtægter, oplyser koncernkommunikationschef Jes Randrup til Grovvarenyt.

 

Det var i forbindelse med at DLG’s bestyrelse skulle konstituere sig for den næste periode på to år, at de to nu udtrådte medlemmer ønskede ændringer i formandskabet.

 

Ti medlemmer

Efter deres udtræden er der kun ti medlemmer i DLG’s bestyrelse mod normalt 12.

 

- DLG’s vedtægter giver i øjeblikket ikke mulighed for suppleanter. Men det er noget, bestyrelsen vil kigge nærmere på i den kommende tid, siger Jes Randrup.

 

DLG’s bestyrelse genvalgte  formandskabet, der består af Niels Dengsø Jensen som formand og med Torben Thomsen og Carl Chr. Lai som næstformænd.  

 

To nye medlemmer blev valgt ind i DLG’s bestyrelse. De to nye medlemmer er gårdejer Jens Kristian Jensen og gårdejer Jens Myhren. 

 

- Vi har i DLG-koncernen fået eksekveret og afsluttet vores fokuseringsstrategi med frasalg af 13 virksomheder. I den kommende bestyrelsesperiode skal vi fortsat fokusere på kerneforretningen inden for Grovvarer, Vitaminer & Mineraler samt Energi & Service, og jeg glæder mig til at fortsætte det gode og produktive samarbejde i bestyrelsen, siger Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand i DLG-koncernen i en pressemeddelelse efter valget.

 

< Tilbage