< Tilbage

Bæredygtigt Landbrug fik ikke medhold i kvælstofsag26-06-2015 - 20:22

Vi har vundet alligevel, mener formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen

Vestre Landsrets afgørelse blev kommenteret på et pressemøde i Randers fredag middag. Foto: Helge Lynggaard

 

Af Helge Lynggaard

Gødningssagen får ikke opsættende virkning, så landmændenes forhåbninger om fra i dag at kunne give ekstra gødning på markerne bliver ikke til realiteter.

Det står klart efter at Vestre Landsret i dag afsagde kendelse i gødningssagen, hvor Bæredygtigt Landbrug har stævnet staten med påstand om, at de danske miljøregler der regulerer landbrugets brug af gødning, er fejlimplementeret.

Landsretten skulle isoleret tage indledningsvis stilling til, om de danske regler skulle sættes ud af kraft, mens sagen behandles færdig, altså at give såkaldt opsættende virkning. Men landsretten har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at meddele opsættende virkning.

- Vi bliver ramt af, at dommerne ønsker et fast, fagligt grundlag, og her er vidneforklaringerne i retten ikke tilstrækkelige. Dommerne ønsker et ”syn og skøn”, sagde advokat Hans Sønderby Christensen, da rettens afgørelse blev udlagt ved et pressemøde i Randers fredag middag.

Han forklarede videre, at ”syn og skøn” handler om konsekvenserne ved undergødskning, og retten ønsker sig et klart billede af disse konsekvenser.

- Det er vores hjemmebane, fortsatte Hans Sønderby Christensen og han blev fulgt op af Jørgen Evald Jensen, fagpolitisk rådgiver i Bæredygtig Landbrug:

- Der er ikke rokket ved de faglige argumenter. Så vi skal bare ud og finde mere dokumentation, sagde Jørgen Evald Jensen men indrømmede også, det er en svær sag at forklare.

- Men der er ikke stillet spørgsmål ved vores forklaringer, sagde den faglige rådgiver.

Vi vinder

- Efter min mening har vi alligevel vundet, for vi landmænd har nu endelig fået den viden, som vi skal bruge som kanonkugler mod modstanderne. Vi kan ikke puttes tilbage i uvidenhedens mørke. Nu kender vi fakta, og derfor er vi overbeviste om, at vi vinder sagen til slut, sagde Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen, som ser frem til hurtigst muligt at komme videre med sagen.

- For vores del er vi sådan set klar i morgen til at komme videre med resten af sagen. Ja, faktisk hellere i dag end i morgen, for det her er livsvigtigt for mange danske landbrugsfamilier. Så hvis Kammeradvokaten ellers vil lade være med at trække tiden i sagen, og så snart Landsretten har plads i kalenderen, så skal vi se at få en dom for, at danske gødningsregler er fejlimplementerede.

Danske landmænd trænger til at blive befriet, og vi kæmper ufortrødent videre for at gøre det. Man kan så måske håbe, at en kommende ny regering blander sig i kampen, og gør en ende på de urimelige gødningsregler, sagde formanden.

Hele rettens kendelse kan ses her

< Tilbage