< Tilbage

Vestjyllands Andel med nyt rekordoverskud07-07-2015 - 14:10

Med et overskud på 103 millioner kroner sætter grovvarekoncernen Vestjyllands Andel atter rekord. Medlemmerne får igen i år udloddet 35 millioner kroner i overskudsbetaling.

Af årets overskud på 103 millioner kroner udlodder Vestjyllands Andel 35 millioner kr. i overskudsbetaling. Foto: VA

Grovvarekoncernen Vestjyllands Andel kan igen præsentere et rekordoverskud. Denne gang lyder det på 103 millioner kroner efter skat.

Det er en halv million kroner mere end sidste år.

- Det er et flot resultat, som vore ejere, ledelse og medarbejdere har alt mulig grund til at være stolte af, siger formanden for Vestjyllands Andels bestyrelse, gdr. Leif Haubjerg, No ved Ringkøbing.

Koncernens omsætning i regnskabsåret 2014/15 blev på 1,755 milliarder kroner, hvilket er omkring fem procent mindre end sidste års omsætning.

- Selv om vores omsætning i kroner er faldet lidt i forhold til sidste år, har vi solgt det samme målt i tonnage, siger direktør Carsten Lauridsen.

Driftsresultatet i grovvareselskabet Vestjyllands Andel blev godt 63 millioner kroner, hvilket er det samme som sidste år.

- Hertil kommer så resultatet fra andre virksomheder i ind- og udland, hvor Vestjyllands Andel er medejer. Her hentede Vestjyllands Andel i det afsluttede regnskabsår 50 millioner kroner mod 48 millioner kroner sidste år, fortæller Carsten Lauridsen.

- Vores deltagelse i selskaber i ind- og udland sætter atter deres tydelige præg på resultatet. Der hentes store gevinster hjem til vore ejere ikke bare som resultat i årsrapporten, men også i kraft af den fælles indkøbsstyrke, som selskaberne er med til at frembringe, siger Leif Haubjerg.

Udlodder 35 millioner kroner

Det gode resultat kommer også medlemmerne til gode.

- Vi udlodder i år 35 millioner kroner i overskudsbetaling og resten af overskuddet konsoliderer vi ind i selskabet. Det er godt halvdelen af resultatet i selve grovvareselskabet, som vi udlodder. Dermed har vi over de seneste 13 år udloddet tilsammen 273 millioner kroner til vores medlemmer, og det er vi faktisk lidt stolte over, siger Leif Haubjerg.

Stadig flere medlemmer

Vestjyllands Andel har nu 3.841 medlemmer, og det er en fremgang på 47 siden sidste år.

- Det er meget positivt, at vi kan blive ved at få flere og flere medlemmer, når der bliver færre og færre landmænd. Vi har aldrig oplevet tilbagegang i medlemstallet. Men det skyldes formentligt, at vi udlodder pæne overskud, og at vi nu kører over det meste af Jylland og dermed har et stort geografisk kundeunderlag, siger direktør Carsten Lauridsen, Vestjyllands Andel.

Han glæder sig over, at salget af både foder og hjælpemidler til planteavlen har holdt sig på de samme mængder, selv om konkurrencen på markedet er skarp.

- Med den stadig større eksport af smågrise, bliver der færre og færre slagtesvin, der skal have foder. Derfor er vi glade for at kunne fastholde salget af foder, og det tror jeg skyldes, at vores medarbejdere er gode til at sammensætte de løsninger, som landmændene har brug for, siger Carsten Lauridsen.

Vestjyllands Andel havde i seneste regnskabsår et tab på 1,4 millioner kroner på debitorer.

- Selv om det kun svarer til 0,08 procent af omsætningen, er det jo rigtigt ærgerligt, men det er jo samtidig et resultatet af den pressede situation, som mange landmænd er i, siger Carsten Lauridsen.

Egenkapitalen øget

Egenkapitalen i selve grovvareselskabet Vestjyllands Andel er øget til 647,9 millioner kroner ved regnskabsårets slutning mod 569,7  millioner kroner året før.

- Det svarer til en soliditet på 58 procent og dokumenterer, at selskabet er økonomisk stærkt rustet, understreger Carsten Lauridsen.

Afdeling solgt

Vestjyllands Andel har 16 afdelinger i Midt- og Vestjylland herunder fire med foderfabrikker.

Herborg-afdelingen, der har været lukket et stykke tid, er netop blevet solgt. Den skal fremover bruges til opbevaring af maskiner. 

De afdelinger, der er fuldtidsåbne hele året, ligger i tilknytning til foderfabrikker eller Vestjyllands Andels butikker ”Energi og Hobby”.

< Tilbage