< Tilbage

Oversigt over Landsforsøgene 2017 er udkommet17-12-2017 - 20:18

Nu er resultaterne for Landsforsøgene 2017 tilgængelig på landbrugsinfo

 

Et af de mange områder, der bliver undersøgt i Landsforsøgene, er kalkningstrategiens betydning for kvælstofomsætning og udbytte. Foto: Anne-Mette Engelbrecht

 

Af Anya Engelbrecht

 

Hvordan kan planteavleren bedst få mest muligt ud af sin bedrift? 

 

Det er et af de spørgsmål, der hvert år bliver søgt svar på i Landsforsøgene igennem tests af blandt andet dyrkningsstrategi, næringsstoffer, planteværn og sorter.

 

Oversigten over Landsforsøgene 2017 er nu tilgængelig med login på landbrugsinfo, og på vej som trykt værk på Seges’ internetbutik. 

 

- Oversigten er en samling af en lang række forsøgsresultater, som er med til at levere valide data og samle fakta, der har direkte betydning for landmandens bundlinje, fortæller sektordirektør for plantesektoren, Troels Toft, i forordet.  

 

- Forsøgene har alle det formål, at vi hele tiden skal søge at udnytte dyrkningspotentialet i Danmark absolut bedst muligt, men samtidig med mindst muligt aftryk på vore omgivelser. Landsforsøgene arbejder kort sagt med fakta frem for følelser, hvilket i øvrigt er en stor mangelvare i den verserende offentlige debat, siger Troels Toft. 

 

Landsforsøgene er 

et unikt samarbejde

På oversigtens første sider kommenterer Carl Åge Pedersen, chefkonsulent i planteinnovation, Seges, på forsøgsarbejdet og vækstvilkår. Her understreger han, at det danske system med Landsforsøgene er helt unikt.

 

- Landsforsøgene er en væsentlig og uvurderlig viden-kilde for landmanden, når han eller hun skal optimere sin produktion. I international sammenhæng er det helt unikt med så omfattende aktiviteter, der som absolut hovedformål har at belyse, hvordan landmanden kan gennemføre sin drift for at optimere sit økonomiske resultat. Landmænd i andre lande er i langt højere grad henvist til resultater fra forsøg, der er led i salget af produkter, eller forsøg, der har et politisk sigte, skriver Carl Åge Pedersen.

 

Carl Åge Pedersen, understreger, at oversigten over Landsforsøgene ikke er en fuld dyrkningsvejledning, men at resultaterne både indgår i forskellige rådgivningsværktøjer, ligger bag diverse artikler og redegørelser, og den er et nyttigt værktøj i dialogen mellem landmanden, hans konsulent og leverandører.

 

Landsforsøgene dækker over det nationale samarbejde om forsøg og demonstrationer, der udføres i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Seges’ afdelinger for planteinnovation og økologiinnovation. 

Den praktiske forsøgsplanlægning og administration af Landsforsøgene varetages af Teknologisk Institut på vegne af Seges. 

 

Forsøgsplanlægningen foregår i samarbejde mellem Seges og forskere ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet (KU) samt Teknologisk Institut. Det endelige ansvar for forsøgsplanernes udformning ligger hos Seges’ specialister. 

Artikel fra Grovvarenyt 15. december 2017

 

< Tilbage