< Tilbage

Synspunkt om vandplanerne: En klar om’er04-04-2014 - 21:36

 

Denne uges store politiske aftale om vækst i fødevaresektoren samt den skarpe kritik fra Rigsrevision og Statsrevisorer bør nu få Danmark til at gå bodsgang i EU og få aflyst 1. generation vandplaner for 2010 - 2015, der tidligst kan være klar til brug i efteråret.

Sæt et nyt hold af kompetent medarbejdere i en ny organisation til at udarbejde anden generation af vandplanerne og drop første generation, foreslås det i Grovvarenyts synspunkt.

Miljøminister Kirsten Brosbøl bør nu gå bodsgang til EU og søge syndsforladelse for, at Danmark ikke har kunnet gennemføre 1. generations vandplaner, men bliver nødt til at gå direkte til næste generation, der skal være klar fra 2016.

Ministeren bør samtidig sætte et helt nyt hold af fagligt kompetente medarbejdere i en helt anden organisation til at udarbejde næste generation vandplaner.

Begrundelser for miljøministerens bodsgang til EU kan blandt andet være:

- Vi var i Danmark alt for ambitiøse med udarbejdelsen af 1. generation vandplaner. Det har vi nu erkendt politisk, og er begyndt at lappe på krav, der ellers skulle være gennemført med 1. generation af planerne.

- Vores embedsmænd misforstod nogle af vejledningerne til gennemførelse af Vandrammedirektivet.

- De krævede beregninger af økonomiske konsekvenser, som planerne vil få for borgere og samfundet, er aldrig blevet gennemført.

- Desuden var Danmark nået ganske langt i forbedring af vandmiljøet, med tre Vandmiljøplaner siden 1987.

Oven i dette kan ministeren sende denne uges politiske aftale om vækst i fødevaresektoren til EU sammen med Rigsrevisionens og Statsrevisorernes 14 dage gamle rapporter.

Selv om revisionsrapporterne er en usædvanlig skarp kritik af Miljøministeriets og Naturstyrelsens arbejde med vandplanerne, så gælder de alene for administrationen.

Der er ingen fokus på, om planerne lever op til EUs Vandrammedirektiv. Det kan passende være fokus for næste opgave for Rigsrevisionen og Statsrevisorerne.

Naturstyrelsen er i øjeblikket i færd med at gennemgå 6.800 høringssvar til vandplanerne, der blev fremsendt kort før jul.

Det er som at sætte “ræven til at vogte gæs” når Naturstyrelsen selv skal gennemgå høringssvar på egne planer.

Styrelsens arbejde har i det hele taget været præget af for meget politiseren og for lidt faglighed i et arbejde, der i øvrigt i videst
muligt omfang er blevet gennemført for lukkede døre og samtidig “markedsført” med udtalelser, der er ganske utroværdige, mildt sagt.

Derfor er det ikke troværdigt, når samme ledende medarbejdere nu står i spidsen for arbejdet med næste generation vandplaner.

Der bør startes på en frisk af et helt ny hold, som kan arbejde fagligt i tæt, åbent og loyalt samarbejde med alle parter.

Vandplanerne er en klar om’er.

Gunner Buck

< Tilbage