< Tilbage

Nyt rekordoverskud i Vestjyllands Andel04-07-2014 - 14:11

 

Overskuddet i grovvarekoncernen Vestjyllands Andel når nye højder – 102,6 millioner kroner. Det er 41,8 procent mere end sidste år. Heraf er 48 millioner kroner hentet i andre selskaber, hvor Vestjyllands Andel er medejer. Medlemmerne får udloddet 35 millioner kroner i overskudsbetaling.

Overskuddet hos Vestjyllands Andel når igen nye højder - denne gang 102,6 millioner kroner efter en omsætning på 1,826 milliarder kroner.

Grovvareselskabet Vestjyllands Andel kan præsentere et nyt rekordoverskud på 102,6 millioner kroner efter skat.

Det er ikke mindre end 41,8 procent bedre end sidste år, hvor overskuddet var på 72,4 millioner kroner.

 - Det er meget flot resultat, som vi er yderst tilfredse med, siger formanden for Vestjyllands Andels bestyrelse, gdr. Leif Haubjerg, No ved Ringkøbing.

Koncernens omsætning i det netop sluttede regnskabsår 2013/14 blev på 1,846 milliarder kroner. Det er 83 millioner kroner mindre end året før.

- Selv om vores omsætning i kroner er faldet lidt i forhold til sidste år, har vi fastholdt salget i tonnage, og vi har haft fremgang på stort set alle fronter, fortsætter Leif Haubjerg.

Driftsresultatet i selve grovvareselskabet Vestjyllands Andel blev 64 millioner kroner mod 46 millioner kroner året før. Hertil kommer så resultatet fra andre virksomheder, hvor Vestjyllands Andel er medejer. Her hentede Vestjyllands Andel i det afsluttede regnskabsår 48 millioner kroner mod 33 millioner sidste år.

- Det er meget tilfredsstillende, at det både er selve grovvareselskabet og vores investeringer i datterselskaber i ind- og udland, der udvikler sig så positivt. Det viser, at strategien med at blive mere international kombineret med lokal forankring er helt rigtig, for nu bringer disse investeringer kontante fordele hjem til vore ejere, de danske landmænd, siger direktør Carsten Lauridsen, Vestjyllands Andel.

- Inden for grovvareselskabet er det både på planteavlssiden og inden for foder til kvæg og svin, at tingene er lykkedes. Det må jo skyldes, at vi har de rette produkter til de rette priser. Vi er specielt glade for, at vi har kunnet holde volumen på salg af foder, når flere og flere smågrise bliver kørt syd for grænsen til videre opfedning, fortsætter Carsten Lauridsen.

35 millioner til medlemmerne

Det gode resultat i Vestjyllands Andel kommer også medlemmerne til gode.

- Vi udlodder 35 millioner kroner i overskudsbetaling til medlemmerne og resten af overskuddet konsoliderer vi ind i selskabet. Det er dermed godt halvdelen af driftsresultatet i selve grovvareselskabet, som vi udlodder. Til gengæld har vi valgt ikke at udlodde overskuddet fra datterselskabet i ind- og udland, da der her fortsat foretages store investeringer, siger Leif Haubjerg.

Stadig flere medlemmer

Vestjyllands Andel får stadig flere medlemmer, og i det seneste år er medlemstallet netto øget med 101 nye medlemmer, så der nu er 3.794.

- Vi oplever en fortsat tilvækst af medlemmer, og det er vi meget glade for, når man tænker på, at strukturudviklingen gør, at der bliver færre og færre landmænd. Men det må skyldes, at der er mange landmænd, der værdsætter vores måde at drive virksomhed på.

- Vi satser meget på at kunne rådgive vores kunder i forbindelse med salg. Vi mener, det er vigtigt at have nogle gode varer, og at kunderne også føler, at de får en god rådgivning. Det knytter kunderne tættere til os, og derfor har vi også øget bemandingen på rådgivningssiden både når det gælder salg i forbindelse med foder og planteavl, siger Carsten Lauridsen.

Han glæder sig over, at tabet på debitorer på 390.000 kr. i det seneste år har været langt mindre end forventet.

Soliditet på 55 procent

Egenkapitalen i selve grovvareselskabet Vestjyllands Andel er øget til 569,7 millioner kroner ved regnskabsårets slutning mod 482,6 millioner kroner året før. Det svarer til en soliditet på 55 procent.

Forventer hårdere konkurrence

Selv om Carsten Lauridsen er meget tilfreds med overskuddet i Vestjyllands Andel, har han ikke forventninger til, at det kan gentages i indeværende regnskabsår.

- Vi budgetter med et lidt lavere resultat, men vi ved jo aldrig, hvordan tingene udvikler sig. Konkurrencen i branchen bliver stadig hårdere herhjemme. Det ser ikke ud til, at der kommer flere husdyr herhjemme, og når markedet ikke vokser, bliver konkurrencen skærpet.

Vestjyllands Andel har fire foderfabrikker og 17 afdelinger i Midt- og Vestjylland.

Det er kun otte afdelinger, der er åbne hele året. De ligger i tilknytning til foderfabrikker eller Vestjyllands Andels butikker med hobbyprodukter. De øvrige afdelinger er kun åbne i høst og forår.


< Tilbage