< Tilbage

Rusland kommer ikke til at mangle korn11-08-2014 - 15:38

Rusland har indført importstop for fødevarer fra EU, USA og nogle andre vestlige lande som Australien, Canada og Norge lande som svar på Vestens sanktioner på grund af Ukraine-konflikten. Embargoen træder i kraft med det samme og skal foreløbigt vare et år.  

Seniorrådgiver Henning Otte Hansens vurdering er, at Ruslands importstop ikke i første omgang rammer den danske grovvarebranche så hårdt.

Af seninorrådgiver
Henning Otte Hansen, 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, 
Københavns Universitet

Fra russisk side regner man ikke med, at det vil medføre mangel på fødevarer, idet man søger efter nye leverandører – bl.a. fra Sydamerika, Tyrkiet og Kina. Det kan dog blive svært at erstatte den manglende import, og det kan give fødevaremangel. Nogle steder i de store byer er mere end halvdelen af fødevarerne i butikkerne importerede. Den russiske embargo kan derfor let give bagslag: Det kan resultere i fødevaremangel og især stigende fødevarepriser i Rusland. Der er allerede set markante prisstigninger på svinekød efter Ruslands tidligere stop for import af svinekød fra EU. Dyrere indenlandske fødevarer vil være en risikabel konsekvens for Putin.

Rusland vil også stimulere den indenlandske landbrugs- og fødevareproduktion, så den kan erstatte noget af bortfaldne import fra Vesten 

Hamdelskrigen kan blive optrappet

Importforbuddet vil omfatte frugt, grønsager, kød, fisk, mælk og mejeriprodukter, og dermed bliver den danske grovvaresektor ikke i først omgang ramt særlig hårdt. Det er dog meget sandsynligt, at handelskrigen bliver optrappet, og at flere varer bliver inddraget, og at der løbende sker gensidige gengældelser. I værste fald står vi ved randen af en ny kold krig, hvor politiske stridigheder kan medføre import- og eksportforbud, og hvor globaliseringen bliver begrænset. Det vil i høj grad være til ulempe for Danmark og dansk landbrug, som er meget afhængig af international handel.

Rusland kommer ikke til at mangle korn

Rusland – eller rettere det oprindelige Sovjetunionen – var tidligere en af de helt store kornimportører i verden. Frem til starten af 1990’erne var nettoimporten stor, men efterfølgende er produktionen steget, og Rusland er nu en stor nettoeksportør af korn. 

Man forudser af Rusland – sammen med Ukraine og Kazakhstan – inden for få år overtager USA's rolle som verdens største eksportør af hvede. Den politiske og handelsmæssige situation i Rusland kan derfor ikke umiddelbart true kornforsyningerne i Rusland – og dermed vil også de internationale kornmarkeder være relativt upåvirkede. Det skal dog erindres, at fødevarekrisen og de stærkt stigende kornpriser i 2010-11 netop blev udløst af en dårlig høst i især Rusland. Ruslands centrale placering på kornmarkederne er dog gået fra at være verdens største importør til at være en stor-eksportør.

Importforbuddet virker på 2 områder

Ruslands importforbud kan få to forskellige slags konsekvenser:

1)    Mange virksomheder har opbygget et eksportnetværk i Rusland med distributører, salgsselskab, agenter og lignende. Mange har også oparbejdet et markedskendskab, knyttet kontakter til importører m.m. Dette set-up bliver værdiløst, og det er ikke muligt at opdyrke nye markeder på kort sigt. Derfor kan man blive nødt til at gå ned i pris, for at afsætte varerne på andre markeder. Det gælder især, hvis der er tale om ”skræddersyede” produkter tilpasset det russiske marked. Hvis det derimod er råvarer eller  ”bulkvarer”, er det langt nemmere at afsætte varerne til et nyt marked.

 2)    Der er også en indirekte negativ virkning. Alle landes hidtidige eksport til Rusland (som bliver ramt af embargoen) skal nu afsættes på andre varer. Derfor kan andre markeder blive overforsynet, og det kan presse prisen ned. Dermed bliver også andre markeder end det russiske ramt – og priserne kan dermed også falde på andre markeder.

I langt de fleste tilfælde vil prisfaldene på markederne slå direkte igennem på landmandens pris.

 

 

 

 

 

 

< Tilbage