< Tilbage

Vagn Lundsteen forventer at retten sætter systemet med gødningsnormer ud af kraft25-08-2014 - 16:21

Der vil komme en udvikling i sagen før man tror, siger planteavlsrådgiver og tidligere direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen

Vagn Lundsteen

Af Gunner Buck

- Jeg er ikke ude med en anbefaling om at gøre noget som ikke p.t. er lovligt, men med et tilbud om at hjælpe de mange der i 2015 vil gøde efter ligevægtsprincippet.

Det fastslår Vagn Lundsteen overfor Grovvarenyt, da vi beder ham løfte lidt af sløret for det nye system, han lancerede for en uge siden.

Vagn Lundsteen vil sikre 20 procent højere udbytte og 40 procent mere protein, lød overskriften på pressemeddelelsen om det nye system, som Vagn Lundsteen vil tilbyde danske planteavlere fra et nyt selskab, AgroBalance, som han har stiftet til formålet.

Vil rådgive, provokere og inspirere

- Konceptet bygger på gødskning efter ligevægtsprincippet.

- Jeg skal være gammeldags planteavlsrådgiver. Forstået på den måde, at jeg skal i marken og hjælpe planteavlerne med at øge udbytterne, så vi igen kan blive verdens bedste, understreger Vagn Lundsteen overfor Grovvarenyt, og tilføjer:.

- Men mine ugentlige nyhedsbreve er det bærende element, hvor jeg skal provokere og inspirere.

Ønsker at foruddiskontere en udvikling, som vil komme, før man tror det

- Bæredygtigt Landbrug, vores advokat Hans Sønderby og undertegnede, som har siddet i maskinrummet omkring vores gødningsretssag de sidste tre år, er overbeviste om, at vi får opsættende virkning i vores gødningssag, forklarer Vagn Lundsteen, og fortsætter: - Der skal snart være hovedforhandling i retten. - Vi forventer at retten giver medhold i den opsættende virkning, hvilket reelt vil sætte gødningsnormsystemet ud af kraft. Enten direkte eller indirekte.

- Det er sådan, at der ikke er nogen, der er blevet dømt for overgødskning, de sidste to år. Så den indirekte effekt er allerede synlig.

- Men derfra til at gå ud og anbefale, at planteavlerne bare kan gøre som de vil, er der langt til. - Det er ikke en udmelding, som jeg er klar til.

- Men jeg er af den opfattelse, at det er en situation, der snart kan opstå her i efteråret. - Min viden omkring sagen og emnet gør, at jeg ønsker at foruddiskontere en udvikling, som vil komme, før man tror det, pointerer Vagn Lundsteen.

Fuld effekt af gødningen

- Et er at bruge noget mere kvælstof. Noget andet er, at få fuld effekt af gødningen og sikre mod at noget af den øgede mængde kvælstof udvaskes.

- For det er hele ideen bag konceptet: At øge udbyttet, med mere kvælstof, uden at øge udvaskningen til vandmiljøet, fortsætter Vagn Lundsteen, og tilføjer:

- Systemet er bygget omkring en lang række faktorer, der individuelt er afhængige af hinanden. - Man starter med at definere markens og afgrødens potentiale.

- Som hoveregel kan man regne med at gødning efter ligevægtsprincippet kan øge udbytterne med 20 procent. - Hvis planteavleren i dag høster 8 tons pr. hektar, forventer jeg at øge hans udbytter til 9,6 tons/ha. Normerne er i dag 35-40 pct. under ligevægtsprincippet - Ligevægtsprincippet er defineret i EU’s Nitratdirektiv bilag II.

- Ligevægten beregnes ud fra den mængde som afgrøden skal bruge, uden at udpine jorden, for at producere et udbytte x proteinprocent + værdi af halm minus udvaskning, forklarer Vagn Lundsteen.

- Det er relativt enkel at beregne. - Det er ikke sådan NAER - NaturErhvervstyrelsen - regner. Kvælstofnormerne er i dag 35 - 40 procent under ligevægtsprincippet, afhængig af afgrøde.

- Hvor adskiller ligevægtsgødning sig fra økonomisk optimum, lyder det spørgende fra Vagn Lundsteen. Han besvarer selv spørgsmålet:

- Ligevægtsprincippet er ikke en økonomisk beregning, det er en faglig beregning. 

< Tilbage