< Tilbage

Intet grundlag for nye glyphosat-regler10-10-2014 - 14:10

 

En ny redegørelse om brug af glyphosat i korn før høst viser, at brugen ikke udgør en risiko - hverken for grundvand eller menneskers sundhed. Der er derfor ikke grundlag for at ændre reglerne om brugen, fastslår Miljøstyrelsen.

I havregryn, mel og andre kornprodukter er der aldrig fundet koncentrationer af glyphosatrester over grænseværdien. Selv hvis man regner med den højeste glyphosatkoncentration, der er målt i en stikprøvekontrol, skal en person på 60 kilo spise 10 kilo kornprodukter hver eneste dag gennem hele livet, før der kan være en sundhedsrisiko, fremgår det af Miljøstyrelsens redegørelse. Foto: Dreamstime.

Der er ikke grundlag for at ændre på reglerne. Sådan lyder konklusionen i en ny redegørelse fra Miljøstyrelsen om brugen af glyphosat før høst.

Glyphosat er aktivstoffet i en række sprøjtemidler, hvoraf det mest kendte er Round Up. Landmænd må sprøjte deres marker med glyphosat indtil ti dage før høst. Man kan både sprøjte for at bekæmpe ukrudt og for at modne og dermed tørre kornet inden høst – ofte er begge dele målet med sprøjtningen. På baggrund af spørgsmål fra Folketinget har Miljøstyrelsen sammen med styrelser under Fødevareministeriet og eksperter undersøgt, om der er grundlag for at begrænse anvendelsen af glyphosat før høst. Konklusionen er, at der hverken er fagligt eller juridisk grundlag for restriktioner.

Mere fokus på kontrol
Redegørelsen vurderer, at der er et stigende forbrug af glyphosat før høst. Det skyldes blandt andet, at landmændene, for at begrænse udvaskningen af næringsstoffer på mange arealer, ikke længere må sprøjte i ugerne umiddelbart efter høst.

Erfaringerne fra NaturErhvervstyrelsens kontrol af landmænd peger dog på, at 10-dagesreglen i enkelte tilfælde ikke overholdes. Derfor vil NaturErhvervstyrelsen fremadrettet være mere opmærksomme på, at sprøjtefristen overholdes, når de i sommerperioden er på kontrol hos landmænd.

Ingen fare for sundhed eller grundvand
Glyphosat har især været diskuteret i forhold til, om brugen af stoffet kan påvirke menneskers sundhed eller føre til forurening af grundvandet. Men det er der ifølge redegørelsen ikke belæg for.

Der testes hvert år for glyphosat-rester i mel og kornprodukter som havregryn, men der er aldrig fundet koncentrationer over grænseværdien. Selv hvis man regner med den højeste glyphosatkoncentration, der er målt i nogen stikprøvekontrol, skal en person på 60 kilo spise 10 kilo kornprodukter hver eneste dag gennem hele livet, før der kan være en sundhedsrisiko. Derudover peger redegørelsen på, at næsten alt korn, der sprøjtes med glyphosat før høst, bruges til dyrefoder og ikke kornprodukter som mennesker spiser.

I Varslingssystemet for grundvandet er over 2000 prøver undersøgt for glyphosat siden 1999, og af de prøver er der kun ganske få og sporadiske fund over grænseværdien. Sidste år blev det specifikt undersøgt, om der var en mulig risiko for udvaskning på to marker, hvor der blev sprøjtet kort før høst, og de foreløbige resultater viser ingen fund af glyphosat over grænseværdien.

Kilde: Nyhed fra Miljøstyrelsen 9. oktober

< Tilbage