< Tilbage

Aarhus Universitet flytter fødevareforskning til Skejby15-11-2014 - 17:19

Aarhus Universitet prioriterer øget samspil med virksomheder inden for fødevareområdet og flytter derfor medarbejdere fra Årslev på Fyn og Foulum til Skejby


Den del af medarbejderne i Foulum, der beskæftiger sig med fødevarer, skal efter de nye planer flytte til et nybyggeri i Skejby, sammen med kolleger fra AU’s afdeling i Årslev på Fyn.

Fødevareforskningen under Aarhus Universitet vil fra 2018 foregå i nye lokaler i Agro Food Park i Skejby.

Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag fra Aarhus Univeristet.

Ifølge planerne skal Aarhus Universitet i 2018 samle sine fødevareaktiviteter i Skejby.

Fødevareforskningen, som nu holder til i henholdsvis Årslev på Fyn og i Foulum, forventes at flytte til Agro Food Park i Skejby. Her er en lang række fødevarevirksomheder allerede ved at etablere sig, og Videncentret for Landbrug er ligeledes placeret her lige som Arla netop har startet byggeriet af sit globale udviklingscenter her.

- Produktion af fødevarer spiller en stor rolle for Danmark og udviklingen inden for sektoren er stærkt knyttet til forskningen på området. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi udnytter synenergierne mellem virksomheder og forskningsmiljøer. Jeg ser meget store muligheder for øget samarbejde med såvel store som mindre virksomheder, siger dekan Niels Chr. Nielsen.

 110 medarbejdere

Det er planen, at der i Agro Food Park skal etableres kontor- og laboratoriebygninger til 110 medarbejdere, samt væksthuse og andre forsøgsfaciliteter.

Aarhus Universitet planlægger desuden at samle væksthusfaciliteter fra flere institutter. Udover Institut for Fødevarer er der tale om at samle væksthuse fra henholdsvis Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Institut for Bioscience i Skejby. På den måde styrkes forskningssamarbejdet på tværs af fagområder.

- Sammenhængen mellem den fremtidige fødevareforskning i Skejby og vores stærke veletablerede forskningscenter i Foulum, bliver en central akse for fødevare- og landbrugsforskning i Danmark. 

- Forskningscenter Foulum har allerede nu internationale styrkepositioner inden for fødevarer fra jord til bord, bæredygtig planteproduktion, husdyrproduktion med bedre dyrevelfærd, økologiske produktionsformer og bioraffinering/bioenergi – de to forskningscentre vil supplere hinanden, siger prodekan Kurt Nielsen.

Vi har valgt at fremlægge vores planer på nuværende tidspunkt, da vi har et ønske om at både virksomheder og vores egne medarbejdere er bekendt med vores planer, siger dekan Niels Chr. Nielsen.

Forventer endelig beslutning i 2015

Inden planerne med byggeriet til Institut for Fødevarer kan blive til virkelighed, skal byggeplanerne godkendes af myndighederne. Desuden skal Aarhus Universitets bestyrelse godkende projektet. Forudsat de nødvendige godkendelser fra myndighederne forventes en endelig beslutning i løbet af 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødevareforskningen under Aarhus Universitet vil fra 2018 foregå i nye lokaler i Agro Food Park i Skejby.

Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag fra Aarhus Univeristet.

Ifølge planerne skal Aarhus Universitet i 2018 samle sine fødevareaktiviteter i Skejby.

Fødevareforskningen, som nu holder til i henholdsvis Årslev på Fyn og i Foulum, forventes at flytte til Agro Food Park i Skejby. Her er en lang række fødevarevirksomheder allerede ved at etablere sig, og Videncentret for Landbrug er ligeledes placeret her lige som Arla netop har startet byggeriet af sit globale udviklingscenter her.

- Produktion af fødevarer spiller en stor rolle for Danmark og udviklingen inden for sektoren er stærkt knyttet til forskningen på området. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi udnytter synenergierne mellem virksomheder og forskningsmiljøer. Jeg ser meget store muligheder for øget samarbejde med såvel store som mindre virksomheder, siger dekan Niels Chr. Nielsen.

 

110 medarbejdere

Det er planen, at der i Agro Food Park skal etableres kontor- og laboratoriebygninger til 110 medarbejdere, samt væksthuse og andre forsøgsfaciliteter.

Aarhus Universitet planlægger desuden at samle væksthusfaciliteter fra flere institutter. Udover Institut for Fødevarer er der tale om at samle væksthuse fra henholdsvis Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Institut for Bioscience i Skejby. På den måde styrkes forskningssamarbejdet på tværs af fagområder.

- Sammenhængen mellem den fremtidige fødevareforskning i Skejby og vores stærke veletablerede forskningscenter i Foulum, bliver en central akse for fødevare- og landbrugsforskning i Danmark. 

- Forskningscenter Foulum har allerede nu internationale styrkepositioner inden for fødevarer fra jord til bord, bæredygtig planteproduktion, husdyrproduktion med bedre dyrevelfærd, økologiske produktionsformer og bioraffinering/bioenergi – de to forskningscentre vil supplere hinanden, siger prodekan Kurt Nielsen.

Vi har valgt at fremlægge vores planer på nuværende tidspunkt, da vi har et ønske om at både virksomheder og vores egne medarbejdere er bekendt med vores planer, siger dekan Niels Chr. Nielsen.

 

Forventer endelig 

beslutning i 2015

Inden planerne med byggeriet til Institut for Fødevarer kan blive til virkelighed, skal byggeplanerne godkendes af myndighederne. Desuden skal Aarhus Universitets bestyrelse godkende projektet. Forudsat de nødvendige godkendelser fra myndighederne forventes en endelig beslutning i løbet af 2015.

 

Se eventuelt mere her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Tilbage