< Tilbage

Kongskilde-nedskrivning skygger for DLG-rekord11-02-2015 - 16:51

Rekordindtjening på den ordinære drift i 2014, men resultatet går i minus på grund af nedskriverning på en halv milliard på Kongskilde. Store forventninger om en stærk fremgang i resultatet i 2015


Fra pressemødet ses fra venstre vicekoncernchef i DLG Lars Sørensen, koncernchef Kristian Hundebøll og bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen. Foto: Helge Lynggaard.

DLG kom ud af 2014 med et resultat på den ordinære drift på 1.503 mio. kr. og en omsætning på 59,2 mia. kr.

Koncernresultatet før skat er 519 mio. kr. eksklusiv særlige poster og årets resultat efter skat eksklusiv særlige poster er 314 mio. kr. – en fremgang på 20 pct. i forhold til sidste år. 

Resultatet efter skat (EAT) er negativt med 185 mio. kr.  som følge af nedskrivninger og omstrukturering i datterselskabet Kongskilde.

Det er en væsentlig del af den igangværende turn-around proces, som vil gøre selskabet profitabelt og dermed klar til et potentielt salg. Nedskrivningerne er af regnskabsteknisk karakter, der ikke påvirker DLG’s likviditet negativt.

 - Efter mange år med stor ekspansion og toplinjevækst er vi i gang med en ambitiøs effektiviseringsproces af hele koncernen, som omfatter omkostningsreduktioner og procesoptimeringer inden for især produktion, logistik, administration og IT. Det er frugterne af denne proces, vi nu begynder at se, og vi går stærkt rustet ind i 2015, siger koncernchef Kristian Hundebøll.

Kristian Hundebøll hæfter sig ved, at alle tre strategiske forretningsområder – Grovvarer, Vitaminer & Mineraler samt Service & Energi – klarede sig væsentligt bedre i 2014 trods et vanskeligt marked. 

- Inden for Grovvarer har vi i Danmark opnået det bedste resultat nogensinde og det er ikke mindst på grund af vores igangsatte lean-processer inden for produktion og logistik sammenholdt med vores nye detailstruktur, siger Kristian Hundebøll, som fortæller, at salget af færdigfoder på det danske marked er gået frem. 

- På vitamin- og mineralområdet har Vilofoss-gruppen atter leveret et rekordresultat. Vores europæiske markedsposition er styrket, og vi har fået en særdeles positiv start på det kinesiske marked med vores samarbejdspartner PUAI Feed, fortsætter Kristian Hundebøll.

 Han understreger, at forventningerne til indtjeningen i 2015 også ser positive ud inden for Service & Energi, der samlet set har klaret sig tilfredsstillende i 2014.

-Kombineret med optimeringer internt i hele DLG-koncernen vil vi i de kommende år have tilstrækkelig toplinje til at levere en væsentligt stærkere bundlinje. Indtjeningsvæksten skal komme fra vores kerneforretningsområder, hvor vi er markedsledere samt fra et slankere og mere fokuseret DLG, siger Kristian Hundebøll.

Turn-around-processen og heraf følgende nedskrivninger med en samlet nettoeffekt på 555 mio. kr. er et led i fokuseringen af DLG-koncernen, påpeger bestyrelsesformand i DLG, Niels Dengsø Jensen. 

 - Vores ejere har givet os fuld opbakning i denne proces. Men vi vil også fremover løbende tage bestik af ethvert forretningsområde, der strategisk eller indtjeningsmæssigt ikke passer ind i DLG’s portefølje af virksomheder med henblik på helt eller delvist frasalg. Kun herigennem kan vi bidrage til at optimere vores kunders produktionsøkonomi, hvilket der er hårdt brug for i øjeblikket, siger Niels Dengsø Jensen.

 

 

 

< Tilbage