< Tilbage

Send andelsmilliarderne til landmændene01-03-2015 - 16:57

Og sæt andelsselskaberne på aktier, lød det fra formanden på Bæredygtig Landbrugs generalforsamling

Vi har i flere år fået at vide vi lugter, sviner og skulle skamme os, sagde Flemming Fuglede i sin beretning. –Men vi nægter at skamme os. Vi skammer os ikke over et erhverv, der tegner sig for over 90 pct. af landets handelsoverskud mere

 

Af Hanne Gregersen
freelance journalist 

Står det til Flemming Fuglede Jørgensen, formand i Bæredygtigt Landbrug, skal andelsselskaberne tømme deres pengetanke og sende pengene retur til landmændene,

-Frigør de 30 milliader kroner, der er i kapital i de danske andelsselskaber og send pengene ud til landmændene, det er deres. Og sæt så andelsselskaberne på aktier, sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

Forslaget kom i forlængelse af en beretning, hvor formanden gang på gang påviste, hvordan driftige landmænd er havnet i et økonomisk sort hul. Ikke på grund af udygtighed, men på grund af et sammenfald af politikere, der gør fælles sag med grønne organisationer, og som i øvrigt kun er optaget af, at skabe sig et internationalt ry som grønne, bæredygtige og økologiske.

Men landbruget selv har også skyld, fastslog han og rettede skytset mod Landbrug og Fødevarer.

L&F har forværret krisen

-L&F fremturer med en 60 mio. kr. kampagne, der siger at ”fremtiden er ikke så sort, som den har været.” I juni meldte L&F’s direktør på forsiden af Jyllands-Posten om ”gyldne tider for landbruget”, og i september sagde et orakel i Skejby det samme. Vrøvl og vås. Danske landbrugsfamilier er i den værste krise siden 30’erne, lød det fra talerstolen.

-Havde L&F, Skejby og de lokale landboforeningers økonomer holdt sig til sandheden, havde krisen været mere overskuelig. L&F har skadet erhvervet ubodeligt ved ikke at erkende situationens alvor, fastslog Flemming Fuglede.

Med tal underbyggede han sit udsagn om krisens dybde. Lægges skatter, afgifter og andre pålagte omkostninger til erhvervet sammen med tabt udbytte pr. ha, har f. eks. en svineejendom på 166 ha og 329 dyreenheder et tab på 1,14 mio. Et tab, der sættes i relief af, at samme ejendom kommer ud med en indtjening på minus 92.200 kr.

Landbrugsfjendske ministre

Men formanden så fjender flere steder. Ikke mindst i en kammeradvokat, der har træneret den sag, Bæredygtigt Landbrug rejste for tre år siden om gødningsreglerne med krav om opsættende virkning. Kammeradvokaten krævede dokumentation for at hver enkelt landmand, som sagen omfattede, nu også havde en retslig interesse. 

- Uden denne forhaling kunne det allerede for to år siden være bevist i retssalen, at gødningsreglerne er ulovlige, og dermed kunne landbrugets store udbyttetab være reduceret, mente Flemming Fuglede.

- Erhvervets egen minister, fødevareminister Dan Jørgensen, kan landmændene ikke sætte deres lid til. Han agerer som miljøminister, så landbruget har to af slagsen, sagde Flemming Fuglede.

-Han er kun interesseret i at profilere sig selv, og kan kun snakke dyrevelfærd og økologi. Den anden miljøminister, Kirsten Grosbøll, læner sig op ad to embedsmænd, som flere gange er blevet grebet i usandheder.

-Begge ministre er landbrugsfjendske. Et samlet landbrug burde nægte at kommunikere med dem, fastslog han og valgte at vende de to ministre ryggen og i stedet appellere til erhvervs- og finansministrene om at træde i karakter.

Retssager berammet

De mange retssager koster Bæredygtig Landbrug dyrt, ikke mindst fordi mange er trukket i langdrag, men vi nægter at løbe tør for mandskab, energi og penge, erklærede foreningens direktør, Bjarne Nigaard, da han gjorde status over de forskellige sager.

Randzonesagen er berammet til den 15.-16. april i Holstebro. Hvis sagen ”kun” vindes, fordi det er tale om en konkret landmand, står foreningen fast på sin overordnede stævning mod staten.

Gødningssagen kører 21.- 23. maj efter Vestre Landsret har skåret igennem Kammeradvokatens forhaling.

Vandplansagen blev anlagt efter Vandmiljøplan I blev vedtaget, og skal behandles i Naturklagenævnet inden årets udgang.

 

< Tilbage