< Tilbage

Analyse viser: Landmændene har kun brugt 52 procent af det ekstra kvælstof 25-06-2017 - 22:55

Landmændene bruger kun halvdelen af den ekstra kvælstof, de har fået adgang til med fødevare- og landbrugspakken. Det viser nye tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

 

Nu får vi manet den sejlivede myte i jorden om, at danske landmænd bare gøder uden at tænke på konsekvenserne. siger miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Foto: Colourbox.

En helt ny analyse fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen viser, at landmændene kun har brugt 52 procent af den ekstra kvælstof, de fik mulighed for i forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken. 

 

Styrelsen har gennemgået landmændenes gødningsregnskaber for 2015/16.

 

- Nu får vi manet den sejlivede myte i jorden om, at danske landmænd bare gøder uden at tænke på konsekvenserne. Landmændene har både øje for naturen og deres egen økonomi, når de bruger gødning – og derfor bruger de ikke mere gødning end nødvendigt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

 

- At landmændene blot har brugt 52 pct. af den gødningsmængde, de har haft til rådighed, viser, at det var rigtigt at lytte til Seges, og at oppositionens skræmmekampagne om at landmændene vil bruge hele mængden af den ekstra gødning ikke havde hold i virkeligheden, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse om analysen.

 

Forventet

Analysens resultat kommer ikke som nogen overraskelse for Landbrug & Fødevarer.

 

- Det er helt efter forventning. Vores egen analyse fra Seges estimerede, at landmændene ville bruge 60 procent af den ekstra gødning, så reelt er det faktiske forbrug endnu mindre, end vi havde forudset, siger Lars Hvidtfeldt.

Med de nye tal bør enhver snak om Fødevare- og Landbrugspakken som skadelig for miljøet forstumme, mener Lars Hvidtfeldt.

 

- Modstanderne af pakken har ført en decideret skræmmekampagne. Vi har oplevet, at flere af landbrugets argeste modstandere simpelthen ikke troede på, at landbruget kan levere, da vi fremlagde vores estimat om at vi ville bruge 60 procent af kvælstoffet, men med de nye tal fra styrelsen bør den debat være lagt fuldstændig i graven, siger Lars Hvidtfeldt.

 

Han glæder sig over, at analysen demonstrerer, at landbruget agerer miljømæssigt forsvarligt.

 

- Vi har selvfølgelig ingen interesse i at tilføre jorden mere kvælstof, end det nødvendigt. Det må med den nye analyse også stå lysende klart for selv de mest forbenede kritikere af landbruget, siger Lars Hvidtfeldt.

 

Fået mere frihed

Fødevare- og landbrugspakken gav landmændene mulighed for at gøde op til det såkaldte økonomiske optimum, som er en beregning for, hvor meget gødning en afgrøde skal have for at give det optimale udbytte.

 

Men da der er tale om en gennemsnitsberegning, når man ser på det økonomiske optimum, vil der være landmænd, som ikke har brug for deres fulde individuelle kvote. 

 

Esben Lunde Larsen understreger, at formålet med at give landmændene mulighed for at gøde mere, først og fremmest handler om at sikre, at de kan udføre deres arbejde så effektivt og konkurrencedygtigt som muligt, uden det skader miljøet.

 

Derfor er det helt i tråd med ånden bag Fødevare- og landbrugspakken, når landmændene ikke anvender deres fulde gødningskvote.

 

- Regeringen har ønsket at give landmændene fleksibilitet til at arbejde på den måde, der er mest effektiv for den enkelte landmand. Det betyder også, at landmanden har fået større valgfrihed til at anvende mere gødning, mod at han til gengæld kompenserer gennem kvælstofreducerende tiltag som eksempelvis efterafgrøder. Det er klassisk frihed under ansvar-politik, siger Esben Lunde Larsen.

 

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder nu videre med at forberede den nye målrettede regulering, som ifølge Fødevare-og landbrugspakken skal indføres fra 2019.

< Tilbage