< Tilbage

Vejrup får plads til over 10.000 tons korn i nye siloer30-06-2017 - 17:11

Selv efter udvidelsen med nye siloer vil Vejrup stadig mangle plads til korn

 

De tre siloer hos Vejrup Andel i Roust er 21 meter høje og godt 15 meter i diameter. Foto: Vejrup Andel.

Af Helge Lynggaard

 

Vejrup Andels Grovvareforening er nu klar til at modtage mere end 10.000 tons korn, der kan komme på lager i tre nyopførte siloer.

 

De er opført ved foderfabriknen i Roust, som Vejrup Andel overtog for snart seks år siden.

 

-  De tre nye siloer vil have plads til henholdsvis 3.500 tons hvede i hver eller 3.000 tons byg, siger forretningsfører Mogens Skovbo Hansen.

 

Med de nye siloer har Vejrup Andel lagerkapacitet til 30.000 tons korn.

 

- I de sidste ti år har vi manglet plads til korn. Vi har benyttet eksterne lagre, og det er en forholdsvis dyr løsning, og derfor har vi valgt at opføre de nye siloer. Men vi mangler stadig plads til korn og må fortsat leje os ind på eksternt lager, siger Mogens Skovbo Hansen.

 

Vejrup Andel er en selvstændig andelsggrovvareforneing med 190 medlemmer, men der er samhandel med mange kunden uden for medlemskredsen.

 

Foreningen har en årsomsætning på cirka 200 mio. kr. Det er næsten en tidobling siden Mogens Skovbo Hansen blev ansat for 13 år siden, hvor omsætningen var 22 mio. kr.

 

Udviklingen tilskriver han en kombination af loyale medlemmer, godt købmandskab, fornuft, dygtige medarbejdere og lidt held. Med held mener han blandt andet købet af foderfabrikken i  Roust. Samtidig mener han, at Vejrup Andel har nået en unik position som en lokal foderstofforretning, der har tilstrækkelig volumen og størrelse til at sikre medlemmer og kunder konkurrencedygtige priser, men ikke er større end medarbejderne kender kunderne.

Vejrup Andel modtager korn og afgrøder fra mange andre end medlemmerne.

 

- Det er ikke nogen guldgrube at handle med korn, men hvis vi er oppe på mærkerne og følger med i markedsudviklingen, kan vi både give landmændene en fair pris og undlade alle mulige krumspring med fradrag og så videre og alligevel tjene lidt til foreningen, siger Mogens Skovbo Hansen.

 

< Tilbage