< Tilbage

Med ny kortlægning af lavbunds-jorde nås klimamålene 202512-01-2024 - 16:03

 En ny kortlægning af danske lavbundsjorder fra Aarhus Universitet betyder, at de danske drivhusgasudledninger nedjusteres med omkring 2 mio. ton CO2e i både 2025 og 2030

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. Pressefoto.

Af Helge Lynggaard

 

Regeringen forventer nu, at klimamålene for 2025 nås. Den melding kom klima, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard med onsdag i denne uge, hvor han pegede på, at der nu forventes to millioner tons CO2 mindre i 2025 end tidligere antaget.

 

Baggrunden er, at forskere fra Aarhus Universitet er kommet med nye data og viden, som viser, at nogle af de kulstofrige jorder naturligt forsvinder over tid. Man har tidligere regnet med, at udledningen ville fortsætte, men det viser sig nu, at det gør den ikke.

 

Tidligere har forskerne regnet med, at der var cirka 168.000 hektar lavbundsjorde, men nu er deres bud, at der er cirka 118.000. Altså 50.000 færre hektar end tidligere beregnet.

 

Isoleret set betyder den nye viden en nedgang i estimatet for danske drivhusgasudledninger på ca. 2 mio. ton CO2e i 2022, ca. 2 mio. ton CO2e i 2025 og 2030. I KF23 var mankoen for 2025 på 0,5 mio. tons, fremgår det af en pressemeddelelse fra Klimaministeriet.

 

- De nye data og viden, der er udarbejdet af Aarhus Universitet, giver os et stærkere og mere retvisende billede af den reelle udledning fra lavbundsjorder, end vi tidligere har haft.  Det er godt, at vi har fået stærkere viden, og det er godt for klimaet, at udledningerne fra lavbundsjorder er lavere end vi troede, siger Lars Aagaard.

 

De nye resultater er en del af et forskningsprojekt, der blev igangsat i 2020 efter en melding fra AU om, at opgørelsen af udledninger fra kulstofrige jorder var behæftet med betydelig usikkerhed, både hvad angår kortgrundlag og emissionsfaktorer. I løbet af 2024 følger resultater fra andet delprojekt om emissionsfaktorer, der forventes implementeret i KF25 og kan give anledning til endnu en justering af udledningerne fra kulstofrige landbrugsjorder.

 

2025-målet forventes indfriet

Regeringen vil fortsat øge afgiften på diesel fra 2025. Dertil vil regeringen fortsat reducere udledningen fra landbruget yderligere ved tiltag, der ændrer i køernes fodersammensætning. Med den nye viden fra Aarhus Universitet, samt regeringens yderligere tiltag vedrørende dieselafgift og fodertilsætningsstoffer, forventes, at 2025-målet bliver indfriet.

 

- Dieselafgiften er god og fornuftig grøn klimahandling, som jeg mener, er en vigtig brik for at nedbringe CO2-udledningen både i 2025, men også på den længere bane. Det er tiltag, som flere partier i Folketinget også har peget på. Med regeringens forslag om en forhøjet dieselafgift og den nye viden om lavbundsjorder kommer vi til at indfri 2025-målet, siger Lars Aagaard.

 

Regeringen har for at imødekomme en række af Folketingets partier fremsat forslag om at øge dieselafgiften med 50 øre/liter fra 2025, hvilket både bidrager med reduktioner i 2025 og årene herefter.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 2, 12. januar 2024.

< Tilbage