< Tilbage

Danske planteforædlere klar med nyt anlæg til at udvikle robuste plantesorter20-10-2015 - 09:28

I et nyt stort anlæg på Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet kan forskerne via kameraer følge røddernes udvikling dybt under jorden. Målet med RadiMax-anlægget er at få viden om røddernes stressfaktorer, så der i samarbejde med planteforædlerne kan udvikles robuste afgrøder, der kan modstå klimaforandringer.

 

 

Det er svært at måle tørkestress med dansk sommeregn, og derfor kan disse telte køres hen over afgrøden, så den kun får den mængde vand, der ønskes. Foto: Lene Sparsø, KU.

Af Helge Lynggaard

 

Fremtidens planteproduktion kræver robuste plantesorter, der for eksempel er langt bedre til at tåle tørke. 

Derfor søsætter fire danske planteforædlingsfirmaer i et samarbejde med flere universiteter nu et nyt projekt, hvor det er muligt at følge røddernes udvikling, så der kan udvikles mere robuste plantesorter.

 - Man ved overraskende lidt om, hvad det reelt set er, planterne laver dybt under jorden. Men der er en stærk antagelse om, at forbedring af planterøddernes egenskaber er afgørende for vores fremtidige fødevareproduktion, fremgår det af en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

Projektet RadiMax har derfor til formål at udvikle planter med dybere og stærkere rødder, så de bliver mere robuste over for tørkestress. Helt specifikt består RadiMax af et stort anlæg med fire dybe grave, der hver kan indeholde 150 planterækker. 

Afgrøderne vandes nedefra i fremadskridende dybde, hvilket betyder, de skal strække sig langt for at nå vandet, der doseres i kontrollerede mængder.

 

Rødderne filmes

Gennemsigtige rør installeres under jorden, så kameraer kan filme rødderne gennem dem. På den måde kan man se, hvilke afgrøder der er gode til at sætte dybe rødder. 

Sammenholder man det med planternes udvikling over jorden kan man måle stresstolerancen samt deres næringsstofudnyttelse.

 

 Anlæg i Taastrup

Anlægget, der er bygget på Institut for Plante- og Miljøvidenskabs forsøgsgård i Taastrup, er netop nu ved at blive taget i brug.

Ifølge professor Kristian Thorup-Kristensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har man ikke kunnet foretage denne observation af rødderne tidligere.

 - Med dette projekt kan vi under naturtro, men superkontrollerede betingelser, filme rodvæksten under jorden og bladvæksten for hver plantesort meget præcist. Vi opnår derfor helt ny viden om sammenhængen mellem rodvækst og stress, siger Kristian Thorup-Kristensen.

Anlægget skal blandt andet bruges til at udvikle robuste plantesorter inden for hvede, byg, kartofler og græs.

 

Samarbejde med planteforædlere

De fire planteforædlingsfirmaer bag RadiMax er DLF, LFK Vandel, Nordic Seeds og Sejet Planteforædling.

- RadiMax projektet har stået højt på vores ønskeliste i lang tid. Tørke er en af de største udfordringer, vi vil få i planteproduktionen. Derfor håber vi at få nogle sorter, som er væsentligt mere tørketolerant end de sorter, vi har i dag, siger seniorforsker Christian Sig Jensen, DLF, som er projektkoordinator på RadiMax og fortsætter:

- En af grundene til, at DLF er gået ind i dette samarbejde, er, at vi ikke er i stand til alene at mobilisere en forskningsindsats i det omfang, der er stablet på benene her, siger Christian Sig Jensen.

RadiMax er det andet forskningsprojekt i den nye forskningsorganisation Crop Innovation Denmark. Desuden har InnovationsFonden investeret 10 millioner kroner i projekt.

< Tilbage