< Tilbage

Stor stigning i normer for protein og aminosyrer til diegivende søer20-11-2015 - 23:21

Mere protein og flere aminosyrer til diegivende søer giver bedre mælkeydelse og højere kuldtilvækst

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 43-2015

De nye normer har i afprøvningerne givet 4,5 kg mere i kuldtilvækst. Det betyder, at hver gris vejer 350 g mere ved fravænning. Foto: Colourbox.

 

Af Helge Lynggaard

 

Der sker nu et stort ryk i normerne for proteion og aminosyrer til diegivende søer.

Stigningen er på 17 procent for lysin og 14 procent for råprotein.

 

Det oplyste direktør Claus Fertin, Seges Videncenter for Svineproduktion på et pressemøde forud for Svinekongressen   i Herning i denne uge.

 

- Det er en meget stor ændring i forhold til tidligere ændringer, men det er et udtryk for, at der er tale om meget højtydende dyr, sagde Claus Fertin. 

 

Soens mælkeydelse efter den første uge i laktationen kan være begrænsende for pattegrisenes tilvækst. Med voksende kuldstørrelser er det vigtigt, at mælkeydelsen optimeres – det kan opnås med højere koncentration af råprotein og aminosyrer i foderet.  

 

Kuldtilvæksten og fravænningsvægten hos pattegrisene stiger som konsekvens af den højere mælkeydelse. Det viser en ny afprøvning fra Seges Videncenter for Svineproduktion.

 

- Det er i alles interesse at få så stærke og levedygtige grise igennem de første uger af deres liv. Med de nye normer, som vi nu anbefaler, ser det ud til at være muligt med relativt enkle midler at give en bedre tilvækst og fravænningsvægt. 

 

- Det vil vise sig direkte på bundlinjen hos svineproducenterne siger Claus Fertin.

De nye normer har i afprøvningerne givet 4,5 kg mere i kuldtilvækst. Det betyder, at hver gris vejer 350 g mere ved fravænning, samtidig med, at soen har 3,5 kg mindre vægttab.

 

Bedre foderudnyttelse

Resultaterne i afprøvningerne viser, at der er potentiale for en bedre foderudnyttelse.

 

-Da soen ellers vil hente næringsstofferne ved at tære på kroppens egne depoter, er der potentiale i, at soens behov for næringsstoffer i størst muligt omfang dækkes af foderet. Ved at reducere tæringen på krop- pens depoter er det muligt at spare tilsvarende på foderet i den efterfølgende drægtighedsperiode til gavn for det overordnede foderforbrug, siger projektleder i Seges Videncenter for Svineproduktion, Thomas Sønderby Bruun.

Den nye norm for protein og aminosyrer til diegivende søer fastlægges ud fra et helhedshensyn både i forhold til produktivitet og økonomi. Det forventes, selv med stigende foderpriser,   at der kan spares 100 kr. pr. årsso ved at bruge diegivningsfoder med det nye normindhold fra faring til fravænning.

 

< Tilbage