< Tilbage

Eva Kjer Hansen på delegeretmøde: Vil have bred politisk opbakning til målrettet kvælstofregulering 21-11-2015 - 22:22

Forskerne er ikke i tvivl om, at der er en grundlæggende sammenhæng mellem kvælstoftilførsel og tilstanden i vandmiljøet. Det er en grundlæggende præmis, som jeg accepterer, sagde Eva Kjer Hansen på L&F’s delegeretmøde

Vi arbejder på at indføre en målrettet regulering, men kvælstoffet er en faglig hurdle, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. Foto: Claus Haagensen.

 Af Helge Lynggaard

 

Venstre-regeringen arbejder på at få indført en målrettet kvælstofregulering, som det blev anbefalet af Natur- og Klimakommissionen for et par år siden. 

 

- Det er helt afgørende for mig, at vi undervejs får skabt en bred politisk opbakning. De løsninger, vi finder, skal kunne holde, selv hvis det politiske klima skulle ændre sig. Det giver mig ro i maven, men vigtigere er det nok, at det giver ro i banken, sagde miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i sin tale på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde onsdag.

 

- Vi arbejder på at indføre en målrettet regulering, som skal sikre større effekt gennem en mere målrettet indsats, hvor det faktisk virker. Men der er især en stor faglig hurdle, nemlig kvælstoffet. Forskerne er ikke i tvivl om, at der er en grundlæggende sammenhæng mellem kvælstoftilførsel og tilstanden i vandmiljøet. Det er en grundlæggende præmis, som jeg accepterer, sagde Eva Kjer Hansen.

 

Hun mener dog, at der er forudsætninger i det faglige grundlag, som kan diskuteres.

 

- Der kommer også hele tiden ny viden, som vi skal forholde os til. Derfor nedsatte den tidligere regering det såkaldte kvælstofudvalg, sagde Eva Kjer Hansen.

 

Hun fortalte, at udvalget blandt andet ser på Danmarks og vore nabolandes byrdefordeling.

 

- Vi ved i dag, at det i gennemsnit kun er 16 procent af kvælstoffet i havene omkring os, der stammer fra Danmark. Vi har gennem mange år reduceret kvælstoftilførselen mere end vores naboer, men det fik vi ikke fuld kredit for, da man fastlagde indsatsbehovet i de vandområdeplaner, den tidligere regering sendte i høring. Kvælstofudvalget har nu bestilt nye beregninger, så danske landmænds tidligere indsats i højere grad bliver medregnet, når de fremtidige reduktioner skal beregnes. Og vi har bedt forskerne fortælle os, hvad den danske andel var i år 2000 i stedet for i 2012, sagde Eva Kjer Hansen.

 

Miljø- og fødevareministeren har også bedt forskerne om at basere beregningerne af udvaskningen fra markerne på den nyeste viden. 

 

- Der er grund til at tro, at udvaskningen ikke er så stor, som man indtil nu har regnet med. Forskerne er også blevet bedt om at vurdere, om den metode, man bruger til at opgøre den nuværende tilførsel af kvælstof til vandmiljøet er den mest fornuftige. Tilførslen varier meget fra år til år på grund af skiftende nedbør og varierende afgrøder. Det kalder man for støj i statistikken, og den støj har man hidtil fjernet ved at bruge et fem-års gennemsnit. Forskerne er nu ved at vurdere, om man kan bruge andre metoder, sagde Eva Kjer Hansen. 

 

< Tilbage