< Tilbage

Verdens førende kemivirksomhed har 150 år på bagen18-12-2015 - 18:15

Grovvarenyt har besøgt BASF i Ludwigshafen i Tyskland

Også om natten er BASF synlig i Ludwigshafens bybillede. Foto: BASF SE.

Af Hanne Gregersen 

 

Der er langt fra de 30 mand, Frederich Engelhorn i 1865 ansatte til at lave anilin og soda på sin nystartede fabrik i Mannheim til nutidens BASF med 113.000 medarbejdere worldwide.  

Hovedkvarteret ligger i dag i Ludwigshafen side om side med Rhinen, der stadig er en af virksomhedens vigtigste transportveje. 

Her arbejder 39.000 mennesker. Man er i det hele taget nødt til at bruge store tal, når hovedkvarteret skal beskrives. Det tager en god time i bus at køre rundt på det 10 km2 store fabriksområde, der er dominerende i Ludwigshafen på alle måder. 

Ydermere ligger fabriksområdet klods op ad beboelsesejendomme, alligevel giver det ikke anledning til problemer, fortæller vores rundviser, dr. Rafael Guariguata. Formentlig fordi de fleste omkringboende er ansat på BASF, måske fordi BASF gennem årene har ført en personalepolitik, hvor man tidligt begyndte at bygge boliger til medarbejderne. 

I dag følger der en lang række andre personalegoder med at være en ”Aniliners”, som de ansatte kaldes i lokalområdet – blandt andet cykler! BASF har omkring 15.000 cykler, som medarbejderne kan bruge både til og fra job og til intern transport på det 106 km lange vejnet på fabriksområdet.

BASF, der i dag producerer omkring flere tusinde produkter indenfor kemiske midler, plastic, vitaminer, elektronik etc. havde sidste år en omsætning på 77 mia. euro. 

< Tilbage